• Document: Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inlei...
  • Size: 1.53 MB
  • Uploaded: 2021-09-15 08:25:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Handleidingen 1.0 Alfresco Alfresco Handleidingen 1.0 Alfresco In dit document vind je de handleidingen voor Alfresco zoals aangeboden door ECM2. I. Alfresco Document Management 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens ..................................................................................................... 3 2. Snel starten met Alfresco 5 3. Inloggen 7 4. Wijzigen profiel 9 4.1. Taal instellen ........................................................................................................ 9 5. Werken met Sites 11 5.1. Site aanmaken .................................................................................................... 11 5.2. Wijzigen indeling Site .......................................................................................... 12 5.3. Sites beheren ..................................................................................................... 13 5.4. Gebruikers uitnodigen ......................................................................................... 14 5.5. Sites verwijderen ................................................................................................. 15 6. Werken met bestanden 17 6.1. Bestanden vinden ............................................................................................... 17 6.2. Bestanden bekijken ............................................................................................. 18 6.3. Bestanden opslaan ............................................................................................. 19 6.4. Samenwerken aan bestanden .............................................................................. 19 6.5. Sturen van een directe link per email ................................................................... 21 7. Rechtstreeks koppelen met een appplicatie 23 7.1. Online bewerken met MS Office (alleen Alfresco MKB) ......................................... 23 7.2. Online bewerken met LibreOffice ......................................................................... 23 7.3. CMIS koppeling LibreOffice/OpenOffice ................................................................ 24 8. Koppelen met de Windows Verkenner of Apple Finder 27 8.1. Koppelen als map met CmisSync ........................................................................ 27 8.2. WebDAV ............................................................................................................. 27 8.2.1. Windows 7 ............................................................................................... 28 8.2.2. Mac OS X ................................................................................................ 32 8.2.3. WebDrive gebruiken ................................................................................. 33 8.2.4. Netdrive gebruiken ................................................................................... 36 9. Mobiele App: Alfresco op iOS of Android 39 9.1. Inloggen met tablet of smartphone ....................................................................... 39 9.2. De Alfresco app gebruiken .................................................................................. 40 9.2.1. Bestanden uploaden naar Alfresco ............................................................ 41 10. Extra mogelijkheden 43 10.1. Bestand delen via een publieke link ................................................................... 43 10.2. Alfresco document management als zoekmachine in je browser ...........................

Recently converted files (publicly available):