• Document: 57)
  • Size: 326.12 KB
  • Uploaded: 2018-10-11 18:09:50
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

A „MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN” C. PROJEKT BEMUTATÁSA (A/57) Tartalom Mi is az EQUAL? Kik a szereplők? BMSZKI (www.bmszki.hu) Menhely Alapítvány (www.menhely.hu) Fővárosi Szociális Közalapítvány – Budapesti Szociális Forrásközpont (www.bszf.hu) Miről szól a projekt? Mit lehet tudni a BMSZKI ügyfeleiről? A projekt tevékenységei 1. Képzésbe-munkába helyezés SZIK (Szociális Információs Központ) feladatai Szükségletfelmérés Álláskereső Irodák Práter utcai Álláskereső Iroda Dózsa György úti Álláskereső Iroda Teleszobák Hajléktalan célcsoport közvetlen bevonása Fedél Nélkül 40 fős terjesztői mintacsapat felállítása és működtetése négyoldalas EQUAL melléklet 2. Képzés, oktatás: megvalósítók (szociális munkások, asszisztensek és referensek) és hajlékta- lan célcsoport képzése Megvalósítók képzése Szociális munkások képzése Szociális munkások nyári projektbevezető képzése Szociális munkások folyamatos szupervíziója és képzése Referensek képzése Referensek nyári projektbevezető képzése Referensek műhelyei Referensek számítástechnikai és módszertani képzése Hajléktalan célcsoport képzése Képzés előkészítő csoporttréningek Képzésben tartó tréning Munkában tartó tréning Számítógép- felhasználói OKJ-s képzés megváltozott munkaképességű személyeknek Szervezetfejlesztési és pályázatírási tréning 3. Társadalmi Célú Kommunikáció 4. Nemzetközi együttműködés Fontos nevek és telefonszámok A BMSZKI a Menhely Alapítvánnyal és a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal (Budapes- ti Szociális Forrásközpont) közös pályázatot nyújtott be az Európai Unió Equal keretprogramján belül, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Irányító Hatóság (HEFOP és EQUAL IH) “Esélyteremtés a foglalkoztatás- ban - EQUAL Program 2004” címmel meghirdetett pályázatán. A nyertes pályázat alapján uniós és magyar állami forrásból “Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalan-ellátásban” címmel közös projektet valósítunk meg 2005. július 1. és 2007. decem- ber 31. között, melynek az előkészülete 2005. január 16.-a óta folyamatosan zajlik. Mi is az EQUAL? EQUAL - A magyar EQUAL Program azokat a kísérleti kezdeményezéseket támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek - az etnikai, nemi hovatartozással, a fogyatékossággal, az életkorral kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés, az alacsony iskolai végzettség, a szakképzettség hiánya, a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya stb. miatt munkát vállalni nem tudók - képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő. A projektek több tagország bevonásával, nemzet- közi együttműködéssel valósulnak meg, lehetővé téve a tapasztalatátadást, jó példák adaptálását. Bővebb információ a www.ofa.hu és a www.equal.hu honlapon található. Kik a szereplők? BMSZKI (www.bmszki.hu) Az 1993-ban alapított Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) Kö- zép-Európa hajléktalan-ellátásának legnagyobb szervezete (1411 férőhelyet működtet). Fenntartó- ja a Fővárosi Önkormányzat. A BMSZKI tevékenységei (a) Szállásnyújtás: éjjeli menedékhelyek (337 fő), átmeneti szállások(937 fő) és szenvedélybete- gek rehabilitációs átmeneti szállás (66 fő), anya-gyerek krízisszálló (26 fő.), munkásszálló (fő) működtetése (b) Nappali ellátás: nappali melegedők működtetése (170 fő.) (c) Egészségügyi ellátások: háziorvosi- és szakrendelések, 24 órás (éjjel-nappal nyitva tartó) egészségügyi centrum, fekvőbeteg ellátás (73 fő) (d) Utcai szociális munka: Budapest XIII. és XIV. kerületében (e) Közép-magyarországi Régió Hajléktalanellátó Intézmények Módszertani Központja: A projektben a BMSZKI minden intézménye részt vesz a hajléktalan célcsoporton és a szociális munkásokon keresztül. Menhely Alapítvány (www.menhely.hu) A Menhely Alapítvány 1989 óta működő budapesti, hajléktalan embereket segítő, kiemel- ten közhasznú szervezet. Összetett, többszintű hajléktalanellátó rendszert működtet melyben a fedél nélküli emberek az alapvető információk, alapiratok beszerzésétől kezdve a bonyolultabb, nehezebben intézhető (akár jogi természetű) ügyek megoldásáig is segítséget kapnak szociális munkásoktól, esetenként egyéb területek felkért szakembereitől. Ellátásai között megtalálhatók nappali melegedők, utcai szociális munka, krízisautó, diszpécser központ, hajléktalanok otthona, éjjeli menedékhely. A BMSZKI-val közösen

Recently converted files (publicly available):