• Document: Okovi vrhunskog kvaliteta
  • Size: 5.77 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 13:45:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Okovi vrhunskog kvaliteta Šablon za bušenje za šarke SBL-3 Br. art. 683 800400 ● Jednostavno primjenjiv šablon za bušenje. ● Odgovara racionalnom radu sa šar- kama za brzu montažu Nexis i Impresso. ● Moguća je upotreba kod bušenja za šarke i podložne pločice. ● Šablon za bušenje za šarke sastoji se od: 1 burgija za rupu lonca HM Ø 35 mm, dubina bušenja 13,5 mm, 2 burgije za rupice HM Ø 10 mm, dubina bušenja 12,0 mm (burgije su zamjenjive). ● Materijal šablona: Montaža podložne pločice liveni aluminijum. ● Podesiva mera udaljenosti lonca od ivice (TA) od + 8 mm do – 7 mm. ● Pričvršćenje na front pomoću sprave za zatezanje, maksimalna debljina vrata 25 mm. ● Prihvat sa imbusom (priložen). ● Uputstvo za upotrebu je priloženo. ● Preporučujemo bušilicu-odvijač BS 10-SE. Montaža šarke ● Priložen je šablon za bušenje za pod- ložne pločice: materijal: plastika. Sadrži dva otvora za glodala Ø 5 mm, ivični razmak 37 mm. Dodatni artikli ● Prenos položaja montažnih pločica Br. art. moguć je putem skale na šablonu za Burgija za rupice 683 800410 bušenje šarki. Šestougaoni pogon 683 800411 Burgija za rupu lonca 26 mm 683 800426 Burgija za rupu lonca 35 mm 683 800435 MWF - 08/08 - 04606 - © • Burgija za rupu lonca 40 mm 683 800440 Šabloni za krstastu montažu 683 80040 Šestougaoni vijak/pogon burgije 683 8004 2 Uputstvo za bušenje za šarke i montažne pločice Šablon za bušenje za montažne pločice (1) i šablon za bušenje za šarke (2) podešene su jedna prema drugoj. 1 Šablon za bušenje (1) postaviti na korpus (A), izbušiti rupe (Æ 5 mm) za montažne pločice. 2 Podesiti meru za udaljenost lonca od ivice (Ta) sa ekscentrom (3) prema šablonu za bušenje za šarke. 3 Šablon za bušenje za šarke (2) staviti na vrata (B). Definisati donji tj. gornji prekomerni položaj (U) vrata preko unutrašnje ivice korpusa na prednjoj mernoj skali i pričvrstiti šablon za bušenje pomoću zatezača.

Recently converted files (publicly available):