• Document: Plan wynikowy z kryteriami oceniania, kl. 6
  • Size: 846.51 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 18:26:47
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Autorzy: Agnieszka Kania, Karolina Kwak Plan wynikowy z kryteriami oceniania, kl. 6 Temat lekcji Osiągnięcia ucznia (umiejętności, wiadomości) Nr treści nauczania w NPP Język polski | Czarowanie słowem | Klasa 6 Zagadnienia wg podstawy programowej • lektura • terminy teoretyczno­ Lp. literackie wymagania szczegółowe wymagania szczegółowe wymagania szczegółowe wymagania szczegółowe • inne pojęcia kulturowe na ocenę dopuszczającą (2) na ocenę dostateczną (3) na ocenę dobrą (4) na ocenę bardzo dobrą (5) • zagadnienia z zakresu nauki o języku • formy wypowiedzi pisemnej Uczeń: KTOŚ I CZŁOWIEK 1 Podstawowe źródła informacji – samodzielnie korzysta ze słow- – samodzielnie korzysta ze słow- – potrafi wskazać wiarygodne – zna adresy internetowe portali I.2 nika ortograficznego ników i encyklopedii źródła informacji i stron będących wiarygodnym – słownik ortograficzny – z pomocą nauczyciela korzysta – wie, że może szukać informacji – świadomie wykorzystuje zaso- źródłem informacji 1 – słownik wyrazów obcych z pozostałych słowników również w internecie, i zna by internetu – umie konstruktywnie korzystać – słownik wyrazów bliskoznacznych i encyklopedii wiarygodne portale z internetu © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 (synonimów) – wie, że może szukać informacji

Recently converted files (publicly available):