• Document: EESTI AKREDITEERIMISKESKUS ESTONIAN ACCREDITATION CENTRE
  • Size: 631.56 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 19:52:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Lisa akrediteerimistunnistusele nr L239 Annex to the accreditation certificate No L239 1/6 EESTI AKREDITEERIMISKESKUS ESTONIAN ACCREDITATION CENTRE LISA AS EVR Cargo akrediteerimistunnistusele nr L239 ANNEX to the accreditation certificate No L239 of the EVR Cargo Ltd 1. Akrediteerimisulatus on: Accreditation scope is: Mittepurustava Mittepurustava kontrolli teostamise Dokumendi kontrolli detailide ja sõlmede number või teostamise Nr. nimetus kood Dokumendi nimetus meetodid No Name of the Number or Name of document Methods of non- components and code of destructive assemblies for non- document testing destructive testing Metallide ja keevisliidete mittepurustav katsetamine Non-destructive testing (NDT) of metals and welded joints Vagunite detailide mittepurustava kontrolli magnetmeetod. Juhend koos Muudatustega nr.1 alates 31.03.2004 ja 2.alates 15.09.2009 РД 32.159- Magnetic method of non-destructive testing 2000 for wagon components Guidance document Pöördvankri ЦНИИ- Magnetmeetod with amendments no. 1 since 31.03.2004 and ХЗ (18-100) (MT) no. 2 since 15.09.2009. 1 külgraam Magnetic Side frame of bogie ТИ ЦДРВ- Kaubavagunite pöördvankri mudel 18-100 method (MT) ЦНИИ-ХЗ (18-100) 32-002- valudetailide mittepurustava kontrolli juhend 2008 kasutusea pikendamisel Non-destructive testing guidelines for the cast components of the freight wagon bogie, model 18-100, in case of extending the service life Lisa akrediteerimistunnistusele nr L239 Annex to the accreditation certificate No L239 2/6 Mittepurustava Mittepurustava kontrolli teostamise Dokumendi kontrolli detailide ja sõlmede number või teostamise Nr. nimetus kood Dokumendi nimetus meetodid No Name of the Number or Name of document Methods of non- components and code of destructive assemblies for non- document testing destructive testing Metallide ja keevisliidete mittepurustav katsetamine Non-destructive testing (NDT) of metals and welded joints Vagunite detailide mittepurustava kontrolli magnetmeetod Juhend koos muudatustega nr.1 alates 31.03.2004 ja 2.alates 15.09.2009 РД 32.159- Magnetic method of non-destructive testing 2000 for wagon components Guidance document with amendments no. 1 since 31.03.2004 and Pöördvankri ЦНИИ- no. 2 since 15.09.2009 ХЗ (18-100) 2

Recently converted files (publicly available):