• Document: OECHSLEVIKTEN. Räkna ut hur mycket alkohol som bildats i vinet. Räkna ut hur mycket socker som behövs för att ge en viss alkoholstyrka
  • Size: 142.32 KB
  • Uploaded: 2019-01-20 16:52:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

OECHSLEVIKTEN Oechslevikten, även kallad Oechslemätare, är vinberedningens viktigaste mätare. I Tyskland är hela vinlagen baserad på Oechslevikten! Att brygga vin utan en Oechslevikt är som att köra bil utan ratt - man kan komma rätt. Oechslevikten är en flytvikt "flottör" som används för att mäta hur många gram under eller över 1 kg som en liter must eller saft väger. Oechslevikten använder man för att: • Se när vinet är färdigjäst • Räkna ut hur mycket alkohol som bildats i vinet • Eftersöta vin till rätt fyllighet • Kontrollera att vinet jäser • Kontrollera vinets torrhet • Se när det är dags att tappa vinet • Se hur långt jäsningen har kommit • Räkna ut hur mycket socker som behövs för att ge en viss alkoholstyrka • Kontrollera så att vinet inte är övertorrt, vilket ger dålig smak, dålig fyllighet och kortare hållbarhet • Beräkna eftersötning av vin • Räkna ut flera sockertillsättningar på starkvin (tar man allt socker på en gång stannar, "konserveras", jäsningen) • För mätning av sockerinnehåll vid jäsningens start, för att följa jäsningen och se när den är klar. Gert Strand AB, Box 50221, S-202 12 Malmo, Sweden 1 Oechsleviktens funktion m m Oechsle uttalas Öxle. • Oechslevikten har fått sitt namn efter sin uppfinnare, Ferdinand Oechsle från Pforzheim i Tyskland. • Oechslevikten är vinbryggarens enda nödvändiga instrument. • Professionell vintillverkning vore omöjlig utan Oechslevikten. • Den är så viktig att den styr hela den tyska vinlagen, världens strängaste. Funktion: Oechslevikten visar hur många gram över eller under ett kg som en liter vätska väger. Det är det samma som den specifika vikten minus 1000. Vattnets specifika vikt är 1000 gram (1 kg) per 20 liter. Det blir O på Oechslevikten. 10 990 gram blir 10 gram under 1 kg, dvs minus 10° Oechsle. Minus 0 10 är på den övre färgade skalan. 20 30 1080 gram blir + 80° Oechsle på den undre stora vita skalan. 40 50 60 70 80 Kvalitet: Välj en 30 cm lång, helst tysk, Oechsle-vikt. Använd 90 100 110 ingen lågpris 20-25 cm modell. Det finns många olika fabrikat, de 120 Oechsle flesta från Taiwan. Ett av de bästa fabrikaten är Widder från Tyskland. Prova mätaren i vatten, den skall visa O då. Bruksanvisning: Häll vätskan som skall mätas i ett högt mätglas. Vilket mätglas eller kärl som helst fungerar, bara det är så högt att mätaren kan flyta fritt. Nedsänk sakta mätaren i vätskan. När mätaren flyter fritt avläser man i ytan. Den vita skalan visar + och den färgade visar minus, dvs Oechslegrader över och under 0. BASFAKTA Följande fakta förklarar varför Oechslevikten fungerar till så mycket. 1 kg socker fyller upplöst 0,63 liter 1 liter alkohol väger 0,8 kg 2,7 gram socker ger 1° Oechsle i 1 liter vätska Uppjästa Oechslegrader delat med 8 = volym% alkohol Ett färdigt vin skall hålla vissa Oechsle för att ha balans (se tabell) 17 gram socker ger 1% alkohol i 1 liter vin Uppmätta Oechslegrader x 2 = gram socker i fruktsaft Starkvinsjäst tål bara 16 - 18% alkohol (bordsvin 13%), sedan Oechslevikten Men kunde lika gärna upphör jäsningen ser ut så hät se ut så här Gert Strand AB, Box 50221, S-202 12 Malmo, Sweden 2 INFORMATION Basfakta: 1 liter vatten väger 1 kg (1000 gram) 1 liter alkohol väger 0,8 kg (800 gram) 1 liter vatten väger 1000 gram = varken mer eller mindre än 1 kg. Det blir då 0

Recently converted files (publicly available):