• Document: New English Adventure 2
  • Size: 296.68 KB
  • Uploaded: 2018-10-14 11:49:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

New English Adventure 2 Poziom P – podstawowy – oznacza fundamentalną wiedzę i umiejętności językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego. Poziom PP – ponadpodstawowy – oznacza wiedzę i umiejętności, bez których uczeń będzie w stanie kontynuować naukę, przy założeniu, iż będzie stosował np. strategie kompensacyjne. Cele szczegółowe Materiał nauczania (na bazie Dział UCZEŃ: którego zostaną zrealizowane cele): PONADPODSTAWOWYM w zakresie PODSTAWOWYM (wszystko, co w zakresie podstawowym i ponadto) – zna znaczenie wybranego słownictwa z rozdziału, w – zna znaczenie i poprawnie wypowiada słownictwo z Podręcznik szczególności: rozdziału, str. 2-3 • liczby 1-10, – zna i prawidłowo stosuje zwroty poznane na zajęciach, • przymiotniki: szczęśliwy, smutny, duży, mały, długi, – zna i prawidłowo stosuje zwroty związane z powitaniem Zeszyt krótki, i pożegnaniem. ćwiczeń • części twarzy i ciała, str. 1 wiedzy • kolory, • zwierzęta, • zabawki, • kształty, – rozpoznaje polecenia w klasie: Stand up; Sit down; Okres Look; Listen; Quiet, please; Point to; Open; Close; bezpodręcznikowy – rozumie pytania i polecenia dotyczące przyborów oraz sekcja Hello! szkolnych, kolorów. – wskazuje części twarzy i ciała, zgodnie z usłyszanymi – wskazuje i samodzielnie nazywa części twarzy i ciała, nazwami: arms, body, ears, eyes, face, feet, fingers, kolory, liczby, zwierzęta, kształty i zabawki; hair, hands, head, legs, mouth, nose, toes, tummy; – wita, żegna się i przedstawia, – wskazuje kolory zgodnie z usłyszanymi nazwami: – rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia black, blue, brown, green, grey, orange, pink, purple, nauczyciela, 1 red, yellow, white; – po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje właściwe – wskazuje zwierzęta, zgodnie z usłyszanymi nazwami: obrazki przedstawiające kolory i liczby, bird, cat, dog, duck, elephant, fish, giraffe, hippo, horse, – reaguje na polecenia w klasie, leopard, lion, mouse, rabbit, rhino, tiger, tortoise, zebra; – samodzielnie mówi rymowanki, umiejętności – wskazuje zabawki, zgodnie z usłyszanymi nazwami: – śpiewa piosenkę,

Recently converted files (publicly available):