• Document: PLC KONTROLLÜ AKILLI EV SĐSTEMĐ
  • Size: 3.39 MB
  • Uploaded: 2018-11-10 14:47:59
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü PLC KONTROLLÜ AKILLI EV SĐSTEMĐ 254270 Cemil DEMĐR Danışman Prof. Dr. Đsmail H. ALTAŞ Mayıs 2013 TRABZON T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü PLC KONTROLLÜ AKILLI EV SĐSTEMĐ 254270 Cemil DEMĐR Danışman Prof. Dr. Đsmail H. ALTAŞ Mayıs 2013 TRABZON LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ ONAY FORMU Cemil DEMĐR tarafından Prof. Dr. Đsmail H. ALTAŞ yönetiminde hazırlanan “PLC Kontrollü Akıllı Ev Sistemi” başlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiş, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir. Danışman : Prof. Dr. Đsmail H. ALTAŞ Jüri Üyesi 1 : Prof. Dr. Cemil GÜRÜNLÜ Jüri Üyesi 2 : Öğr. Gör. Emre ÖZKOP Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Đsmail H. ALTAŞ ÖNSÖZ Bu kılavuzun ilk taslaklarının hazırlanmasında, yoğun çalışma temposuna rağmen proje boyunca bütün sorunlarımla yakından ilgilenen ve kılavuzun son halini almasında yol gösterici olan değerli hocam Sayın Prof. Dr. Đsmail H. ALTAŞ ‘a şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu çalışmayı destekleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığına içten teşekkürlerimi sunarım. Projeme PLC desteği sağlayan SCHNEĐDER Elektrik’e ve SCHNEĐDER Elektrik Türkiye eğitim sorumlusu Sayın Levent ÖZDEMĐR’ e teşekkürlerimi sunuyorum. Projeme sağlamış oldukları maddi destekten dolayı Türk Telekom Kuzey II bölge müdürlüğüne ve Türk Telekom Kuzey-II bölge müdürü Sayın Đsa ÖMÜR’ e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca projeme sağlamış oldukları malzeme desteklerinden dolayı Klemsan Elektrik ve Ser Elektrik’ e teşekkürlerimi sunuyorum. Her şeyden öte, eğitimim süresince bana her konuda tam destek veren aileme ve bana hayatlarıyla örnek olan tüm hocalarıma saygı ve sevgilerimi sunarım. Mayıs, 2013 Cemil DEMĐR v ĐÇĐNDEKĐLER LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ ONAY FORMU ................................................................................ vi ÖNSÖZ ...............................................................................................................................................v ÖZET................................................................................................................................................ viii SEMBOLLER VE KISALTMALAR ................................................................................................ ix 1. GĐRĐŞ ......................................................................................................................................... 1 1.1. Giriş ve Çıkışları Kontrol Altında Tutmak............................................................................. 2 1.2. Garaj Kontrolü Olarak Kullanılması ...................................................................................... 3 1.3. Enerji Tasarrufu Olarak Kullanılması .................................................................................... 4 1.4. Daire Đçi Aydınlatma Kontrolü .............................................................................................. 5 1.5. Havuz Kontrolünü Sağlamak ................................................................................................. 6 1.6. Bahçe Sulama Sistemi ............................................................................................................ 7 1.7. Yangın Söndürme Sistemi ...................................................................................................... 9 1.8. Havalandırma Sistemi .......................................................................................................... 10 1.9. Bahçe Aydınlatma Kontrolü................................................................................................. 11 1.10.Hırsız Alarmı Olarak Kullanımı ............................................................................................... 12 1.11. Pencerelerin Kontrolü ............................................................................................................. 13 1.12. Uzaktan Đzleme Yöntemi ......................................................................................................... 14 2. TASARIM ..........

Recently converted files (publicly available):