• Document: need approach benefit competition NABC En idéudviklingsmetode Miljøministeriet Realdania
  • Size: 420.39 KB
  • Uploaded: 2018-11-07 20:59:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

need approach benefit competition NABC 7IOVIXEVMEXIX ,EVEPHWKEHI /˜FIRLEZR’ En idéudviklingsmetode 8 TPER$WRWHO [[[TPERHO Miljøministeriet | Realdania  Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet er at bidrage til kvalificering af det fremtidige plangrundlag i landets 98 kommuner. Visionen er at fremme en kommunal plan- lægning, • der fokuserer på værdifulde bymiljøer, bebyggelser og attraktive landskaber, • der bygger på politisk ejerskab og engagement, • der er præget af fagligt professionelle og innovative planlægningsmiljøer. Midlet er opbygning af et fagligt planlægnings- netværk med alle kommuner samt støtte til et antal visionære kommunale eksempelprojekter. Læs mere på www.plan09.dk INDHOLD NABC Udgivet af | Plan09 Konsulent | Klaus Henriksen, Mediekonsulenterne 1 Indledning Fotos | Plan09, Teis Bruno, Jens V. Nielsen 2 NABC – hvad og hvorfor Layout | Tegnestuen Jens V. Nielsen 4 NABC – sådan fungerer det Tryk | Vilhelm Jensen & Partnere 6 Case – Guldborgsund ISBN tryk | 978-87-7279-774-8 8 NABC – syv dogmeregler ISBN net | 978-87-7279-775-5 © Plan09 maj 2007 INSPIRATION til systematisk udvikling Hvordan udvikles den geniale projektidé? I hovedet, spontant en morgen under bruseren? Eller kan en original idé systematiseres og udvikles efter en be- stemt model? Den 22. maj 2007 gennemførte Plan09 et idéudvik- lingsseminar i Vejle med titlen ”Hvem vil være med?” Det var en optakt til 2. udbudsrunde med deadline den 5. september 2007. Eftermiddagens program gik ud på at afprøve den amerikanske NABC-metode – en blandt mange metoder til systematisk idéudvikling. ”Mediekonsulenterne” med stor erfaring i at arbejde med metoden i bl.a. DR, guidede deltagerne igen- nem den systematiske metode. Det er vores overbevisning, at den gode projekt- beskrivelse kan udvikles, når en gruppe mennesker beslutter sig for at have det som mål for deres arbej- de at udvikle en original idé og derfor ”angriber” ud- fordringen systematisk. I dette hæfte kan du læse mere om metoden, som vi håber kommunerne også kan benytte i det daglige arbejde, der i højere grad end tidligere er projektorganiseret. Den storslåede indskydelse under bruseren en mor- gen? … den tror vi dog fortsat også på! God arbejdslyst! Plan09, maj 2007 Niels Østergård Svend Erik Rolandsen Formand for styregruppen Sekretariatsleder 1 NABC hvad og hvorfor Hvad er NABC Den feedback til ideen, som gæsterne i et vandhul En yderst effektiv måde at skærpe en idé på er at leverer, er altså på den ene side positiv og på den fortælle om den til andre mennesker. Hvis andre skal anden side konstruktiv. Og det er præcis den type af kunne forstå ideen, er man nødt til at være konkret, feedback, der er allermest værdifuld, når man står struktureret og visuel i sin præsentation af den. midt i en udviklingsproces. NABC er amerikansk og metoden bliver kaldt et vand- Når vandhullet er slut, sidder det team, der har udvik- hul. Den bliver benyttet med stor succes af blandt let projektideen, tilbage med en række interessante andre DR og BBC. Som i mange andre metoder, der bud og forslag, som kan inddrages i den videre udvik- involverer flere personer i forskellige roller, er det vig- lingsproces. t

Recently converted files (publicly available):