• Document: Hyvinvointiteknologia. Työkalupakki
  • Size: 2.52 MB
  • Uploaded: 2019-03-24 09:32:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Hyvinvointiteknologia Työkalupakki 1 PROJECT: Connect – Collecting Nordic Best Practice Within Welfare Technology CONNECT Published by Nordic Welfare Centre Project Manager: Dennis C Søndergaard Author: Dennis C Søndergaard Responsible publisher: Ewa Persson Göransson Graphic design: Idermark & Lagerwall Reklam AB ISBN: 978-91-88213-20-4 Nordic Welfare Centre Box 1073, SE-101 39 Stockholm Visiting address: Drottninggatan 30 Phone: +46 8 545 536 00 info@nordicwelfare.org Nordic Welfare Centre c/o Institutet för hälsa och välfärd PB 30, FI-00271 Helsingfors Visiting address: Mannerheimsvägen 168 B Phone: +358 20 741 08 80 The report can be requested in printed format or be downloaded from www.nordicwelfare.org 2 Sisältö Esipuhe.................................................................................................................................................... 5 Tausta...................................................................................................................................................... 6 Menetelmät ja lähestymistapa............................................................................................................ 8 Prosessin ja työkalupakin esittely....................................................................................................... 11 Vaihe 1: Visio..........................................................................................................................................13 Vaihe 2: Stratega..................................................................................................................................19 Vaihe 3: Viestintäsuunnitelma............................................................................................................ 25 Vaihe 4: Tarveanalyysi..........................................................................................................................31 Vaihe 5: Markkinoiden arviointi.......................................................................................................... 37 Vaihe 6: Arviointimalli......................................................................................................................... 43 Vaihe 7: Hankintamalli......................................................................................................................... 49 Vaihe 8: Käyttöönottomalli................................................................................................................ 55 Vaihe 9: Vaikutusten tarkkailu............................................................................................................ 63 Referenslista......................................................................................................................................... 69 3 4 Esipuhe Hyvinvointiteknologia on ollut yhä vahvem- Asiantuntijanäkemysten lisäksi työkalupakki min esillä sekä politiikassa että mediassa vii- perustuu käytännön kokemuksiin ja kunnallisiin meisten 5–7 vuoden aikana, mutta kasvavasta parhaisiin käytäntöihin, eli sen ovat muodos- kiinnostuksesta huolimatta uusia ratkaisuja ei taneet kymmenen hyvinvointiteknologia-alan ehkä ole otettu käyttöön niin paljon kuin olisi johtavaa pohjoismaista kuntaa yhdessä eri voinut odottaa. Yli 1 200 pohjoismaisen kun- kansallisten viranomaisten kanssa. nan on ollut vaikea muuttaa kiinnostusta ja hankkeita toimeenpannuiksi ratkaisuiksi ja Pohjoismainen hyvinvointikeskus toivoo tämän uudeksi innovatiiviseksi arjeksi henkilöstölle ja julkaisun ja työkalupakin edistävän sekä pa- kansalaisille. nostusta hyvinvointiteknologiaan kaikissa Poh- joismaissa että yhteistyötä eri Pohjoismaiden Tässä julkaisussa, kuten koko CONNECT-hank- välillä. keessa, käsitellään pohjoismaisten kuntien hyvinvointiteknologiaan liittyvässä työssään Toivomme työkalupakin ja julkaisun olevan kohtaamia ongelmia: Miten hyödymme hank- hyödyksi. keistamme entistä enemmän? Miten varmis- tamme, että keräämämme tieto integroidaan Lukuiloa! kunnalliseen organisaatioon? Miten voisimme nykyistä paremmin jakaa tietoa ja kokemuk- siamme emmekä luulisi, että jokaisen pitää keksiä pyörä uudelleen? Miten vahvistamme hyvinvointiteknologian yhteispohjoismaisia markkinoita? Miten varmistamme, että hen- kilöstö pitää teknologiaa kumppanina? Kipe- riä kysymyksiä on paljon. CONNECT yhdistää nämä langat ensimmäiseksi kattavaksi poh- Ewa Persson Göransson joismaiseksi työkalupakiksi ja antaa vastauksia siihen, miten kunnat voivat parhaiten hyödyn- Johtaja tää hyvinvointiteknologiaa. Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Recently converted files (publicly available):