• Document: ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş
  • Size: 1.65 MB
  • Uploaded: 2018-10-18 11:14:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ASENKRON MAKİNELER Asenkron Motorlara Giriş İndüksiyon motor yada asenkron motor (ASM), rotor için gerekli gücü komitatör yada bileziklerden ziyade elektromanyetik indüksiyon yoluyla aktaran AC motor tipidir. Asenkron motorlar; stator, rotor, rotor yatakları, pervane ve yan kapaklardan meydana gelir. Bu motorlara, stator sargılarında oluşan manyetik alanın dönme hızı ile rotor dönme hızı aynı olmadığından uyumlu olmayan motor anlamına gelen Asenkron Motor adı verilmiştir. Asenkron motorlar indükleme prensibine göre çalıştıklarından İndüksiyon Motor olarak da bilinirler. Asenkron makineler endüstride genellikle motor olarak çalıştırılırlar, fakat belirli koşulların sağlanması durumunda generatör olarak (rüzgar türbinleri) da çalıştırılabilirler. Asenkron motorlar ucuz olması, az bakım gerektirmesi ve çalışma sırasında ark meydana gelmemesi sebebiyle DA motorlara göre daha çok tercih edilirler. Devir sayıları yük ile fazla değişmediğinden sabit devirli motor olarak kabul edilirler. Devir sayıları kademeli(çift sargılı-dahlender) olarak birkaç devirli veya frekans dönüştürücüleri yardımıyla hız sınırları arasında ayarlanır. Senkron ve Asenkron Kavramı Alternatif akım makinelerinin isimlendirilmesi ürettikleri döner manyetik alanın (stator manyetik alanı), döner mekanik kısım (rotor) ile eş zamanlı oluşu yada olmayışına göredir. Senkron: Uyumlu Olan, Eş zamanlı olan Asenkron: Uyumlu Olmayan, Eş zamanlı olmayan Senkron Makine: Stator manyetik alanı döner kısım devrine eşit olan makine Asenkron Makine: Stator manyetik alanı döner kısım devrinden her zaman büyük olan makine. Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik Alanın Meydana Gelişi Stator sargılarına üç fazlı alternatif gerilim uygulandığında uygulanan gerilimin frekansı ile orantı olarak dönen bir manyetik alan meydana gelir. Üç fazlı alternatif gerilim sinyal şekilleri Üç fazlı generatör ve üç fazlı yük arasında iletim hattı Asenkron motorda döner alan ile rotor devri Üç Fazlı Asenkron Motorların Çalışma Prensibi Asenkron motorların stator sargılarına üç fazlı alternatif bir gerilim uygulandığında stator sargılarında döner bir manyetik alan meydana gelir. Bu manyetik alan manyetik alan içerisinde duran kısa devre çubuklarını keserek rotor üzerinde bir gerilim indükler. İndüklenen bu gerilimin oluşturduğu kısa devre akımları rotor üzerinde rotor manyetik alanını oluşturur. Rotor manyetik alanı ile stator manyetik alanının birbirini etkilemesi sonucunda bir döndürme momenti oluşur. Oluşan bu moment ile rotor, döner alan yönünde dönmeye başlar. Rotor, senkron devirle dönerse stator alanı rotor kısa devre çubukları ile aynı doğrultuda olacağından çubuklar alan tarafından kesilmeyecek ve rotor çubuklarında bir gerilim indüklenmeyecektir. Dolayısıyla herhangi bir döndürme momenti meydana gelmeyeceğinden rotor dönmeyecektir. Rotor döner alanı, her zaman stator döner alanının gerisinde hareket eder ve döner alan devrinden az olur. Stator döner alan devrine Senkron Devir (ns), rotor devrine Asenkron Devir (nr) denir. İki devir arasındaki devir farkı ise kayma (s) olarak adlandırılır. Statorun toplam kutup sayısı 2P, çift kutup sayısı P ve uygulanan gerilimin frekansı f ise bir asenkron motorun senkron devir sayısı ns; veya Açısal hızı dir. Kayma hızı Asenkron motorlarda kayma ifadesi yüzde olarak; olur. Rotor frekansı fr ise; Bu formüle göre rotor hızının kayma cincinden ifadesi; veya şeklinde yazılabilir. Örnek: 380V, 60Hz, 100HP, 4 kutuplu üç fazlı bir asenkron motorun tam yüklü durumdaki kayması %5’tir. Buna göre senkron hızı, rotor hızını, rotor devresi frekansını ve kayma hızını hesaplayınız. a)Asenkron motor senkron hızı = . / = . / = Rotor devri =( − .). =( − , ). = / b) Rotor frekansı = . = , . = c) Kayma Hızı = − = − = / ı ı= . = , . = / Örnek: 380V, 50Hz, 2 kutuplu bir asenkron motorun hızı 2850d/d’ dır. Buna göre d/d ve rad/s cinsinden senkron hızı, kaymayı ve rotor frekansını bulunuz. a) = . / = . / = / = . /2 .( )= . /2.( )= , / b) =( − )/ =( − )/ = , c) = . = , . = , Asenkron Motorlarda Devir Yönünün Deği

Recently converted files (publicly available):