• Document: Eigen haard is zilver waard
  • Size: 3.5 MB
  • Uploaded: 2019-03-24 11:23:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Taskforce Verzilveren Eigen haard is zilver waard Inhoud Samenvatting & aanbevelingen 5 1 Inleiding 9 1.1 Taskforce: samenstelling en uitgangspunten 10 1.2 Opzet van het rapport 10 2 Het vermogen te verzilveren 11 2.1 Het vermogen in het eigen huis 11 2.2 Kopen versus huren 13 2.3 Sparen is een middel en niet een doel 14 2.4 Ervaringen in binnen- en buitenland 16 2.5 Lessen uit het buitenland 21 2.6 Conclusie 23 3 Onvermogen te verzilveren 25 3.1 Verkopen en verhuizen 25 3.2 Lenen (en blijven) 27 3.3 Verkopen en blijven 29 3.4 Conclusie 33 4 Lessen voor Nederland 35 5 Aanbevelingen 39 Literatuurverwijzingen 42 WoON12 43 Deelnemers 44 Over dit rapport 46 Uitgave: mei 2013 2 Taskforce Verzilveren Samenvatting & aanbevelingen Inleiding leeftijd sparen ‘voor het geval dat’. Eigen haard is goud waard. Dat geldt voor veel mensen. Het eigen huis is echter meer dan woongenot alleen: het is op latere De kredietcrisis heeft het aanbod van verzilverproducten laten leeftijd een belangrijke vorm van vermogen. Probleem is dat opdrogen. De vraag daarentegen is eerder toe- dan afgenomen, het vermogen ‘versteend’ is: zonder de eigen haard op te geven zoals blijkt uit de vele vragen aan de deelnemers in de Taskfor- is het nauwelijks te verzilveren. Dit probleem laat zich voelen. ce Verzilveren door klanten of leden. Dat is niet zo vreemd. Veel Zo staat de koopkracht van pensioenuitkeringen onder druk en 65-plussers hebben een kleine vermogensbuffer of een laag in- gaat de eigen bijdrage in de zorg omhoog. Het probleem zal komen: onder de huiseigenaren hebben 437.000 huishoudens zich meer en meer laten voelen: steeds meer ouderen hebben een vermogen onder de belastingvrije drempel, 332.000 huis- een eigen huis; volledige aflossing is fiscaal de norm geworden; houdens een bruto inkomen dat minder is dan modaal, 33.000 het streven is om mensen zo lang mogelijk in het eigen huis euro, en voor 223.000 huishoudens geldt beide. Voor sommige zelfstandig en zelfredzaam te laten wonen; en het groeiende van deze huishoudens kan verzilveren van de eigen haard net aantal zzp-ers ziet het eigen huis vaak als aanvulling op het die armslag geven die hun welkom is. pensioen. Kortom, veel gepensioneerden zijn ‘steenrijk’ maar ‘geldarm’: ze kunnen de stenen niet gebruiken om het inkomen In andere landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd aan te vullen of om grote uitgaven te financieren, bijvoorbeeld Koninkrijk wordt de potentie om te verzilveren nog steeds be- om de woning aan te passen of extra zorg aan huis te regelen. nut. Hierbij zijn twee producten interessant. De eerste is de omkeerhypotheek, en de tweede is verkoop-en-terughuur. Bei- De Taskforce Verzilveren is een maatschappelijk initiatief van de producten verstrekken een voorschot op de toekomstige een groot aantal organisaties, deskundigen en wetenschappers. verkoopopbrengst van het huis, waaruit een bedrag ineens en De opdracht is om de belemmeringen voor verzilveren in kaart toekomstige rente of huur te financieren zijn. Bij de omkeerhy- te brengen en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Uitgangs- potheek blijft de bewoner de eigenaar, en bij verkoop-en-terug- punt is de wens van velen om de eigen haard niet te hoeven huur verandert het eigendom. Dit heeft gevolgen voor onder opgeven. Deze wens komt overeen met het collectieve belang meer de plicht tot onderhoud. De omkeerh

Recently converted files (publicly available):