• Document: 8 Ledli Havada Kayan Yazı
  • Size: 570.47 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 13:15:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

8 Ledli Havada Kayan Yazı Hazırlayan Eyüp Özkan Devre Şemasının ISIS Çizimi Devre şemasından görüldüğü gibi PIC16F84A mikro denetleyicisinin Port B çıkışlarına 8 adet LED ve dirençler bağlı. 4MHz’lik kristal ve 22pF’lık iki kondansatörden oluşan osilatör devresi PIC’in çalışması için gerekli saat darbelerini üretiyor. Devrenin beslemesi ise 9V’luk bir pil ve 5V’luk bir regülatör devresi ile sağlanıyor. Devrenin Çalışma Mantığı Devrenin çalışması göz yanılması prensibine dayanıyor. Bilindiği gibi göz, periyodik olarak tekrarlanan olayları durağanmış gibi algılar ve tekrarlar arasındaki süre yeteri kadar kısa ise kırpışma etkisini fark edemez. Örneğin 1 saniyede 50 kez yanıp sönen bir lamba sürekli yanıyormuş izlenimi verir. Aynı şekilde televizyon sistemlerinde resim tekrarlama frekansı yeteri kadar yüksek seçildiğinden resmin hareketi sürekli olarak algılanır. Gözün bu yanılma özelliği, birkaç adet LED ile havaya yazı yazma imkanı da sağlar. Elektronik devre oldukça basit bir donanıma sahip olmasına rağmen devrenin çalışabilmesi için PIC mikro denetleyiciye bir program yüklenmesi gerekiyor. Yüklenen programın yaptığı iş, havada yazdırılacak karakterlere göre 8 adet LED’i yakıp söndürmek ve zamanlamayı ayarlamaktan ibaret. Program doğru olarak PIC’e yüklendikten sonra LED’ler hızlı bir şekilde sağa-sola hareket ettirildiğinde yazının havada oluşması sağlanıyor. Kısaca, sistemin çalışma mantığı, PIC’den gönderilen 8 bitlik sütun bilgisi ile hangi anda hangi LED’lerin yanacağını ayarlamak şeklinde özetlenebilir. Program Yazım Aşamaları Yan tarafta da görüldüğü gibi her bir harf, 8 satır ve 5 sütundan oluşuyor. Harfler arasında da 1 boş sütun bulunuyor. Bu mantığa göre havaya 8 harften oluşan bir yazı yazmak için toplam 48 adet sütun bilgisi gerekli. Yani PIC mikro denetleyicinin 48 adet sütun bilgisini uygun zaman aralıklarıyla porttan gönderecek şekilde programlanması gerekiyor. Sütun bilgilerinin nasıl elde edildiği bir sonraki slaytta ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Örneğin A harfine ait sütun bilgilerini elde etmek için yapılması gereken işlem, sönük haldeki LED’lerin yerine 0 rakamını, yanan LED’lerin yerine de 1 rakamını yazmaktan ibaret. Bu durumda her bir sütun için 0 ve 1’lerden oluşan 8 bitlik bir sayı elde edilir. Bu sayı 16’lık (hexadesimal) tabanda yazıldığında sütun bilgileri elde edilmiş olur. Örneğin A harfi için ilk sütundaki 8 bitlik 11111100 sayısının 16’lık taban karşılığı 0xFC’dir. Aynı şekilde son sütundaki 00000000 sayısının 16’lık taban karşılığı da 0×00’dır. Burada 0x sembolü sayının 16’lık tabanda olduğunu gösterir. Bu şekilde bütün harfler için sütun bilgileri kolaylıkla elde edilebilir. Program Yazım Aşamaları Program yazmaya geçmeden önce havada yazılacak harflere (veya karakterlere) göre sütun bilgilerinin elde edilmesi gerekiyor. Bunun için kağıt üstünde birkaç çizim yapmak lazım. Örneğin şekil 2’de, A, B, C harflerini oluşturmak için 8 LED’den hangilerinin yanması gerektiği zaman adımına bağlı olarak gösteriliyor. Program Yazım Aşamaları Hex Dosyayı Oluşturma Yazılan program uygun şekilde derlendiğinde hex uzantılı bir dosya oluşur. Derleme işleminin ayrıntıları yine PIC C ile ilgili kitaplardan öğrenilebilir. Oluşturulan hex dosyanın PIC’e yüklenmesi ile mikrodenetleyicinin istenen şekilde çalışması sağlanır. Programı PIC’e Yükleme Hex dosyayı PIC’e yüklemek için bir programlama kartı gerekli. Piyasada çok çeşitli tiplerde programlama kartları mevcut [3]. Bu kartların bazıları bilgisayarın seri veya paralel portunu kullanırken bazıları da USB portunu kullanıyor. ICPROG adlı yazılım ise programlayıcı kartın bilgisayarla iletişimini sağlıyor. ICPROG yazılımı http://www.ic-prog.com internet adresinden ücretsiz indirilebilir. Bu programın kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler PIC ile ilgili kitaplardan öğrenilebilir. Program Yazım Aşamaları 16F84A ENTEGRESİNE ATILAN PROGRAM PROGRAMI ENTEGREYE TANIMLATMA LIST P=16F84A INCLUDE "P16F84A.INC" SAYAC1 EQU h'0C' SAYAC2 EQU h'0D' SAYAC3 EQU h'0E' SAYAC4 EQU h'0F' CLRF PORTB BSF STATUS,5 CLRF TRISB BCF STATUS,5 ANA PROGRAMIN OLUSTURULMASI ***** "E" HARFİ İÇİN ***** ****** "Y" HARFİ İÇİN***** BASLA MOVLW b'00000001' MOVLW b'01111111' MOVWF PORTB MOVWF PORTB CALL BEKLE1 CALL BEKLE1 MOVLW b'00000110' MOVLW b'01001001' MOVWF PORT

Recently converted files (publicly available):