• Document: Propozycja sprawdzianu dla uczniów klas III szkoły podstawowej
  • Size: 43.92 KB
  • Uploaded: 2019-01-11 13:30:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Propozycja sprawdzianu dla uczniów klas III szkoły podstawowej Głównym celem edukacji jest zapewnienie każdemu dziecku warunków optymalnego rozwoju. Aby zapewnić taki rozwój nauczyciel musi dobrze poznać swoich uczniów. W tym celu gromadzi informacje dotyczące: - osiągnięć edukacyjnych ucznia, - jego cech osobowościowych, - funkcjonowania dziecka w grupie. Nauczyciel uczący w nauczaniu zintegrowanym jest zobligowany do formułowania oceny postępów w nauce i zachowaniu w sposób opisowy. Dobremu poznaniu ucznia i sporządzeniu oceny opisowej służą: - kompleksowa obserwacja, - analiza wytworów ucznia, - testy sprawdzające, - zadania praktyczne, - rozmowy, - wywiady, - ankiety, - badania socjometryczne. Chciałybyśmy przedstawić propozycję sprawdzianu dla klasy trzeciej, która pracuje z podręcznikami „Wesoła szkoła”. Sprawdzian przeprowadziłyśmy w miesiącu kwietniu, ponieważ jego tematyka oscylowała wokół treści ekologicznych (22 kwietnia- Święto Ziemi). Zadania zawarte w teście miały na celu sprawdzenie umiejętności: - cichego czytania ze zrozumieniem, - rozpoznawania części mowy, - stosowania poprawnych form gramatycznych, - przestrzegania norm językowych przy rozwijaniu zdań, - poprawnego adresowania kopert, - rozwiązywania zagadek z zachowaniem reguł ortograficznych, - poprawnego pisania liczebników, - dokonywania operacji matematycznych w zakresie 1000(dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, kolejność wykonywania działań, obliczanie obwodów figur), - posługiwania się poznanymi terminami do opisywania sytuacji spotkanych w środowisku (określa strony świata). .............................................. ....................... Imię i nazwisko klasa DROGI TRZECIOKLASISTO!!! Za chwilę przystąpisz do napisania testu. Sprawdzi on Twoje wiadomości i umiejętności. Wierzę, że nie sprawi on Ci większych trudności, a rozwiązywanie zadań będzie dla Ciebie przyjemnością. Sprawdzi jak wiele umiesz i potrafisz. Pracuj samodzielnie. Czytaj dokładnie polecenia do każdego zadania. Staraj się wykonać je starannie i dokładnie. Na rozwiązanie testu masz 90 min. Przygotuj przybory do pisania i kredki (niebieską, zieloną, pomarańczową). ŻYCZĘ POWODZENIA! 1. Przeczytaj tekst Legnica.................... Kochana Kasiu! Piszę ten list do Ciebie po przyjściu z biblioteki. Bardzo mnie poruszył temat dzisiejszych zajęć. Dotyczył on bowiem zanieczyszczenia naszej planety Ziemi. Nie zdawałam sobie sprawy, że ludzie, jeśli będą postępować nieodpowiedzialnie, zostawią następnym pokoleniom śmietniska zamiast wspaniałej przyrody. Ludzie mogą jednak zapobiec dalszemu niszczeniu środowiska na naszej planecie. Uważam Kasiu, że my dzieci, już teraz możemy przyczynić się do tego, aby ten nasz „wspólny dom” był zawsze czysty, zadbany i „zielony”. Ustaliliśmy z całą klasą, że już teraz będziemy zbierać porozrzucane papiery, butelki, puszki, torebki. Musimy też pamiętać, aby nie śmiecić, nie niszczyć drzew i krzewów. Raz w tygodniu każdy z nas opowie, co zrobił dobrego dla naszej planety. W zamian dostanie zielona koniczynkę. Osoba, która będzie miała ich najwięcej, otrzyma odznakę „Przyjaciel Ziemi”. Ciekawa jestem Kasiu, czy podoba Ci się nasz pomysł. Napisz, co sądzisz na ten temat. Czekam z niecierpliwością na Twoją odpowiedź. Małgosia 2. Czego dotyczyły zajęcia w bibliotece? Podkreśl właściwą odpowiedź. A. Zaśmieconego podwórka. B. Zanieczyszczonego parku. C. Zanieczyszczenia Ziemi. 3. Podkreśl zdania niezgodne z treścią tekstu. A. Dzieci postanowiły zbierać puszki, papiery, kamienie. B. Dzieci postanowiły nie niszczyć drzew i krzewów. C. Dzieci postanowiły zbierać puszki, papiery i butelki. 4. Dokończ zdania. Uczniowie, którzy będą dbali o otaczające środowisko, będą otrzymywali raz w tygodniu........................................................................................... 5. Uzupełnij tabelę wyrazami z tekstu ćwiczenia 1. RZECZOWNIKI CZASOWNIKI PRZYMIOTNIKI ................................................ .............................................. ................................................. ................................................. .............................................. ................................................. ................................................. .............................................. ..........................................

Recently converted files (publicly available):