• Document: Dekoder Horizon. Instrukcja Użytkownika
  • Size: 5.7 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 23:24:02
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Dekoder Horizon Instrukcja Użytkownika • Spis Treści 1. Opis Dekodera i pilota 3 1.1 zawartość opakowania 3 1.2 przedni panel dekodera 4 1.3 tylny panel dekodera 5 1.4 bok dekodera 6 1.5 pilot dekodera 7 1.6 obsługa telewizora pilotem dekodera 9 2. instalacja i aktywacja 10 2.1 podłączenie dekodera 10 2.2 podłączenie do gniazdka abonenckiego 10 2.3 podłączenie do telewizora 11 2.4 podłączenie do gniazdka elektrycznego 12 2.5 wybór ŹRÓDŁA sygnału 12 2.6 aktywacja dekodera i podłączenie usługi internetowej 13 2.7 KONFIGURACJA DEKODERA 17 2.8 PODŁĄCZENIE KOMPUTERA PRZEZ WI-FI 20 2.9 POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE Z WYKORZYSTANIEM WPS 20 2.10 PODŁĄCZENIE TELEFONU 25 2.11 PODŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ AUDIO 26 3. FUNKCJE PODSTAWOWE 27 3.1 NAWIGACJA W MENU 27 3.2 WŁąCZANIE I OGLĄDANIE TELEWIZJI 28 3.3 OZNACZENIE IKON 29 3.4 ZMIANA KANAŁÓW 29 3.5 REGULACJA GŁOŚNOŚCI 32 3.6 NAGRYWANIE* 32 3.7 korzystanie z upc na żądanie 32 3.8 ZATRZYMYWANIE I PRZEWIJANIE NA ŻYWO* 33 3.9 BUFOR* 33 3.10 STEROWANIE ODTWARZANIEM 33 3.11 WŁĄCZANIE TRYBU CZUWANIA 34 4. MENU 35 4.1 MENU KANAŁÓW 35 4.2 MENU FUNKCYJNE 36 4.3 MENU GŁÓWNE 38 4.4 TERAZ W TV 39 4.5 PROGRAM TV 40 4.6 POLECANE 44 4.7 WYSZUKAJ 46 4.8 NARZĘDZIA 48 4.9 APLIKACJE 50 4.10 NA ŻĄDANIE 52 4.11 MOJA KOLEKCJA 54 5. INFORMACJE DODATKOWE 58 5.1 KOMUNIKATY NA EKRANIE 58 5.2 ZABLOKOWANE POZYCJE 58 5.3 ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI PRZY NAGRYWANIU* 61 5.4 SPRAWDZANIE STATUSU MODEMU I ZMIANA USTAWIEŃ WI-FI 62 5.5 PAROWANIE PILOTA HORIZON Z DEKODEREM 64 5.6 LISTA KODÓW MODELI TELEWIZORÓW 65 5.7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 77 5.8 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I RECYKLINGU 78 5.9 PRAWA AUTORSKIE 79 5.10 dane kontaktowe 80 * Rozdział dotyczy tylko dekodera Horizon z nagrywarką 2 1. OPIS dekodera i pilota Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty! Powitaj Horizon – nową telewizję nieskończonych możliwości. 1.1 Zawartość opakowania Sprawdź, czy w opakowaniu nie brakuje żadnego z wymienionych poniżej elementów: Przewód zasilający Przewód ethernet Zasilacz Przewód HDMI Pilot Dekoder Horizon Instrukcja skrócona W wypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia któregokolwiek z elementów zestawu, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klientów UPC: 32 494 94 80 lub 801 94 94 80*. * Opłata zgodna z cennikiem operatora sieci. 3 1.2 Przedni panel dekodera 1 2 3 4 1 CZERWONA DIODA:* Nagrywanie. Jeśli się świeci, trwa nagrywanie programu. Wi-Fi. Jeśli się świeci – łączność Wi-Fi w dekoderze jest włączona. 2 ZIELONA DIODA: Miganie diody oznacza tryb parowania urządzeń Wi-Fi. 3 PRZYCISKI DO ZMIANY KANAŁÓW: CH +/CH - / PRZYCISK WŁĄCZANIA/ 4 Włączanie dekodera i jego przełączanie w stan czuwania. WYŁĄCZANIA TRYBU CZUWANIA: Opis sygnalizacji diody na przycisku włączania/wyłączania trybu czuwania: • dioda zielona: dekoder jest włączony, • dioda pomarańczowa: dekoder jest w trybie czuwania, • dioda się nie świeci: dekoder jest wyłączony z zasilania, • dioda miga na pomarańczowo: trwa pobieranie oprogramowania. * CZERWONA DIODA jest aktywna tylko dla dekodera Horizon z nagrywarką. 4 1.3 TylnY panel dekodera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 GNIAZDKO TELEFONI

Recently converted files (publicly available):