• Document: Preek Genesis 15:5. (Preek gelewer tydens erediens in Welkom-Noord op Sondag 8 Januarie 2017)
  • Size: 45.53 KB
  • Uploaded: 2019-02-14 20:00:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1 Preek Genesis 15:5 (Preek gelewer tydens erediens in Welkom-Noord op Sondag 8 Januarie 2017) Voor die erediens • Sing: Lied 464:1,2 • Sing: Psalm 67-2:1,3 • Afkondigings • Stilte Tydens die erediens: • Votum • Groetseën • Lofprysing: Psalm 148-2:1,2,3,8 en Lied 456:1,3 • Geloofsbelydenis: Twaalf Artikels • Die Wet van die Here • Gebed • Skriflesing: Genesis 15:1-21 • Sing: Psalm 119-1:33 • Fokus: Genesis 15:5 • Preek: Tema: Wat sê die sterre? • Gebed • Diens van barmhartigheid • Sing: Psalm 8-3:3,4,6 • Wegstuurseën • Amen: Skrifberyming 13-3 Preek: Geliefdes in ons Here Jesus Christus Inleiding Wie van julle sal graag wil weet wat in 2017 vir julle voorlê? As ek julle vanoggend sou vra om dié vraag vir my te beantwoord, sou ek waarskynlik verskillende antwoorde kry. Party van julle sal “ja” antwoord en party van julle sal “nee” antwoord. Nou is dit so dat sommige mense gaan kyk na “Wat sê die sterre?”. Julle weet mos van die rubrieke in tydskrifte hoe daar volgens die sterreteken wat elkeen van ons na aanleiding van ons geboortedatum blykbaar het, voorspel word wat vir ons voorlê. Maar wat sê die sterre rêrig? Want die sterre het tog vir ons ‘n boodskap. In Genesis 15 lees ons hoe die Here vir Abram, toe hy oor sy toekoms getwyfel het, buitentoe geneem het en vir hom gesê het: “Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. So baie sal jou 2 nageslag wees.” Na aanleiding hiervan wil ek in hierdie preek stilstaan by die vraag: Wat sê die sterre? Ek gaan dit aan die hand van die volgende vier hoofpunte doen: • Die sterre sê: Sien vir God raak. • Die sterre sê: God is almagtig. • Die sterre sê: God verander nooit. • Die sterre sê: Daar is ‘n groter prentjie. Die sterre sê: Sien vir God raak Die gebeure wat in Genesis 15 neergeskryf is, het plaasgevind lank nadat God vir Abram uit Ur van die Chaldeërs geroep het en vir hom ‘n land en ‘n nageslag belowe het. En steeds het dit nie gebeur nie. Abram het nog nie die land en die nageslag wat aan hom belowe is, gehad nie. Tewens, dit het ook nie gelyk of dit ooit gaan gebeur nie. Abram en Sarai was immers al te oud om kinders te kon hê. Geen wonder dat Abram begin twyfel het nie. ‘n Mens hoor amper die twyfel en moedeloosheid in sy stem, as hy sê (vers 2 en 3): “Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf, en Eliëser die man uit Damaskus sal my besittings kry. U het nie vir my ‘n nageslag gegee nie. ‘n Slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees.” God het Abram egter nie so in sy twyfel en onsekerheid gelos nie. Hy het hom op ‘n wonderlike manier tegemoet gekom. Ons lees (vers 4) dat die Here gesê het: “Daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nasaat is, hy sal jou erfgenaam wees.” Die Here herhaal die belofte oor ‘n nageslag, en dán neem die Here vir Abram buitentoe en sê vir hom (vers 5): “Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. So baie sal jou nageslag wees.” En dan lees ons in vers 6 dat, nadat Abram na die sterre gekyk het, hy toe in die Here geglo het. Die kyk na die sterre het veroorsaak dat Abram geglo het. Hy het God weer raakgesien. Geliefdes, wat sê die sterre? Die sterre sê dat daar ‘n God is. Die sterre sê: Sien Hom weer raak. Onthou, ons weet vandag veel meer van die sterre as wat Abram destyds geweet het. Ons weet dat daar baie sterrestelsels in die heelal is en dat daar sterre is wat baie ligjare ver van ons af is. Ja, dit wat ons van die sterre weet, sê vir ons dat daar ‘n God moet wees. Om aan te sluit by art 2 van die Nederlandse Geloofsbelydenis: Die sterre is saam met die res van die heelal soos ‘n mooi boek waarin alle skepsels (ook die sterre) die letters is wat ons die onsigbare dinge van God duidelik laat sien. Kom ons trek dit deur na elkeen van ons se persoonlike situasie. In elkeen van ons se lewens gaan daar baie aan. Daar gebeur baie in ons huise, ons gesinne, ons werk, ons finansies, ensovoorts. Daar is goeie en slegte gebeure in elkeen van julle se lewe. Die sterre sê: Sien God te midde van al die gebeure in jou lewe raak. Sien veral God se genade in jou lewe raak. Sien God vir Wie Hy is. 3 Die sterre sê: God is almagtig – niks is vir Hom onmoontlik nie Voortspruitend uit bogenoemde sê die sterre: God is almagtig. Die sterre is ook deel van die grootsheid van God se skepping. Soos ek reeds gesê het: Die sterre is ook deel van die boek van die natuur wat ons God se ewige krag en goddelikheid laat sien. Wat het Abram raakgesien, toe hy na die sterre gekyk het? God se almag. Die boodskap van die sterre aan Abram was: As God slegs deur te praat so ‘n menigte sterre so mooi in heerlikheid kon maak, dan is hy mos in staat om ‘n nageslag te gee so ontelbaar soos die sterre. Dít was vir Abram genoeg om te glo. Om te glo dat

Recently converted files (publicly available):