• Document: WINA I NALEWKI ZIOŁOWE
  • Size: 1.21 MB
  • Uploaded: 2018-10-17 07:33:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

WINA I NALEWKI ZIOŁOWE TERESA STĄPÓR WINA I NALEWKI ZIOŁOWE e-book ASTRUM M E D I A www.astrummedia.pl WROCŁAW © Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wrocław Wszelkie prawa zastrzeżone Redakcja Barbara Jakimowicz-Klein Redakcja techniczna Anna Domagała-Pałka Projekt okładki Jerzy Michalski Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy (art. 116, 117 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r.) Zamówienia na książki można składać przez Internetową Księgarnię Wysyłkową www.wydawnictwo-astrum.pl Zapraszamy do zakupu naszych książek, multimediów, słuchowisk, poezji śpiewanej w formie e-booków i e-audiobooków na platformach cyfrowych Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. 50-374 Wrocław, ul. Norwida 19/6 e-mail: handlowy@astrum.wroc.pl ISBN 978-83-63758-88-2 Spis treści Szlachetne zdrowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Lecznicze nalewki do użytku wewnętrznego . . . . . 13 Nalewki lecznicze do użytku zewnętrznego . . . . . . 49 Nalewki owocowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Lecznicze wina ziołowe i korzenne . . . . . . . . . . . . 73 Wina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Z czego zrobić wino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Jak sporządzić wino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Przebieg fermentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Zlewanie młodego wina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Dojrzewanie wina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Filtrowanie wina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Aneks. Zioła przyprawowe w Diecie Funkcjonalnej Lecha Tkaczyka, czyli o tym, że człowiek dobrze zjeść lubi i że każdy posiłek powinien spełniać określone wymagania zdrowotne wobec naszego organizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103  Szlachetne zdrowie Szlachetne i bardzo cenne... Niestety, jak świat światem, uświadamiamy to sobie zbyt późno. Chwytamy się wte­dy każdego nowego farmaceutyku, próbujemy wielu kon­- wen­cjonalnych metod terapii, wydajemy majątek na le­- karzy, a zapominamy o naturze, jej niezmiernym bogactwie i wszechstronnym, korzystnym działaniu na ludzki orga­ nizm. Nie pamiętamy, że możemy skutecznie leczyć się sami... – i to nie tylko babcinymi ziółkami*. Naturalne metody samoleczenia to – oprócz wspom- nianej fitoterapii – także aromaterapia, leczenie kwia­ tami, chromoterapia, litoterapia (w tym szczególnie po­lecana BTL**), leczenie za pomocą sugestii czy auto- sugestii itd. Prezentowana książka Teresy Stąpór Wina i nalewki dla każdego to zbiór znanych od wieków, sprawdzonych * Więcej o samoleczeniu ziołami, np. w kuchni, znaleźć można w Aneksie (s. 103) oraz w książce Lecha Tkaczyka Dieta Funkcjo­ nalna. Samoleczenie ziołami w kuchni, która ukazała się nakładem Wydawnictwa ASTRUM. ** Więcej informacji na temat BTL (biotermicznej litoterapii) w książce Lecha Tkaczyka Samoleczenie metodą BTL. Biotermicz- na metoda leczenia kamieniami Lecha Tkaczyka i w innych publi­ kacjach Wydawnictwa ASTRUM.  przez ludzi na całym świecie przepisów na lecznicze, charakteryzujące się niepowtarzalnym smakiem i zapa­ chem, domowe nalewki, wina i soki. Trudno zaprzeczyć, że w procesie ich powstawania jest coś z czarów i magii, coś, co fascynuje i pociąga. Technologii ich przyrzą­ dzania opisać można bardzo wiele (przez lata niektóre przepisy trzymano w wielkiej tajemnicy). Jedną z naj­ ciekawszych i często wykorzystywanych jest metoda sedymentacji (klarowania, osadzania). Aby proces ten przyspieszyć, wykorzystywało się i wykorzystuje nie­ które kamienie. Taki, wrzucony do naczynia z pow­sta­ jącą nalewką (beczka, balon etc.), minerał „przyciągał” do siebie wszelkie szkodliwe osady (lub je wytrącał), oczyszczając tym samym „cudowny” napój. ,,Cudow- ­ny” zarówno ze względów smakowych, jak i zdrowot- nych. Nie ulega zatem wątpliwości, że wiele można zyskać, wracając do własnoręcznego przygotowywania takich specyfików. Ale to nie ws

Recently converted files (publicly available):