• Document: TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ZOR HAVA YOLU
  • Size: 87.5 KB
  • Uploaded: 2018-10-11 17:46:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ (TARD) ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZLARI ZOR HAVA YOLU Kasım 2005 3 Sayın Meslektaşlarımız, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, anestezi uygulamalarında esas alınacak temel standartları ve çalışma yöntemlerini belirlemek üzere kılavuzlar hazırlanmasına karar vermiştir. Bu kılavuzlar, hasta güvenliğini ve olumlu çalışma koşullarını sağlamak açısından minimum koşulları içermektedir. Kişiler ve kurumlar bu kılavuzları kullanarak kendi çalışma koşulları ve yöntemlerini geliştirmelidir. Kılavuzlar belirli aralıklarla gözden geçirilecek, anesteziyoloji ile ilgili bilgilerin, ilaç ve tıbbi cihaz teknolojisindeki gelişmelerin gerektirmesi durumunda güncelleştirilecektir. Elinizde bulunan kılavuzlar, Dernek Yönetim Kurulu tarafından, literatür ve diğer kılavuzların incelenmesi ile hazırlanmış ve siz değerli meslektaşlarımızın çalışmalarına yön vermek üzere önerilmiştir. Bu kılavuzların, alınması gereken minimal önlemleri içerdiğine, hasta güvenliği açısından temel koşulları oluşturmayı amaçladığına ve hastada alınacak sonucu garanti etmeyeceğine dikkatinizi çekeriz. TARD Yönetim Kurulu Kasım 2005 Kılavuzların bütün hakları Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’ne aittir. İsteyen kişiler TARD ismini belirtmek koşulu ile kullanabilirler. 4 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Anestezi Uygulama Kılavuzları Zor Hava Yolu Bu kılavuzun amacı havayolu açılmasında problem yaşanabilecek hastalara yaklaşımı kolaylaştırmak ve olası havayolu travması, diş hasarı, gereksiz trakeotomi açılması, kalp durması, beyin ölümü veya ölüm gibi olumsuz sonuçların sıklığını azaltmaktır. Anamnez Anestezi veya başka bir nedenle havayoluna müdahele edilecek her hastadan özenli bir anamnez alınmalıdır. Böyle bir anamnezde zor havayoluna işaret ettiği kanıtlanmış konjenital, edinsel ve travmatik patolojiler sorgulanır (Tablo 1). Ayrıca hastanın daha önceki anestezi deneyimlerinde entübasyon güçlüğünü tarif eden yazılı veya sözel ifadelerin varlığı da zor havayolu açısından çok önemli bir ipucu verir. Tablo 1. Zor havayolu riski bulunan konjenital, edinsel ve travmatik patolojiler Konjenital Koanal atrezi, Pierre Robin sendromu, Treacher Collins sendromu Travmatik Maksilofasiyal travma, servikal omur travması, larenks hasarı Edinsel Enfeksiyon Epiglotit, abse, krup Endokrin Akromegali, diyabet, morbid obezite İnflamatuar Ankilozan spondilit, romatoid artrit Tümöral Üst ve alt solunum yolu tümörleri Fizyolojik Gebelik Fizik Muayene Fizik muayene ile elde edilen bilgilerin zor havayolu varlığını ön görmedeki rolü kanıtlanmıştır. Zor havayolu öngörüsünde en değerli olduğu belirlenen anatomik özellikler Tablo 2’de gösterilmiştir. Hastada bu özelliklerin birden fazlasının saptanması bir tanesinin bulunmasına oranla zor havayolu olasılığını arttırmaktadır. 5 Tablo 2. Zor havayolu öngörüsünde kullanılan anatomik özellikler. Üst kesici dişler uzun Çene kapatılınca maksiller kesici dişler mandibuler kesicilerin belirgin olarak önünde Hasta istemli olarak mandibuler kesici dişleri maksiller kesicilerin önüne çıkartamıyor Kesici dişler arası mesafe 3 cm’den az Hasta oturur pozisyonda dil dışarıda iken uvula görülmüyor (Mallampati>II) Damak çok kavisli veya çok dar Mandibula boşluğu endüre, kitle ile dolu Tiromental mesafe 3 parmaktan kısa Boyun kalın ve kısa Çene ucu göğse değmiyor, boyun ekstansiyonu kısıtlı Preoperatif Hazırlık 1. Zor havayolu öngörülen veya bilinen olgularda hastanın ve/veya yakınlarının havayolu sağlanmasında karşılaşılabilecek güçlükler ve olası müdaheleler hakkında bilgilendirilmesi, 2. İşlem sırasında en az bir yardımcının hazır bulunması, 3. Gerekli ekipmanın hazır bulunması (Tablo 3), 4. En az üç dakika sürecek preoksijenizasyon, 5. İşlem sırasında oksijen vermek için (nazal kanül vs) gerekli ekipmanın hazırlanması gereklidir. Tablo 3. Zor havayolu seti. Farklı boyutlarda maskeler Farklı boyut ve tipte palalar Farklı boyutlarda endotrakeal tüpler Farklı boyutlarda orofaringeal ve nazofaringeal havayolları Forseps ve stileler Farklı boyutlarda laringeal maske, Fastrach veya kombitüpler Retrogra

Recently converted files (publicly available):