• Document: Gezinsdagboek Altijd dichtbij. Handelingen 16:
  • Size: 593.4 KB
  • Uploaded: 2018-10-12 12:42:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Gezinsdagboek Altijd dichtbij Handelingen 16:22-34 1 Gezinsfolder Hoe werkt deze gezinsfolder? Doe-opdracht Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als gezin te doen. De plek van de beschrijving in de folder (bovenaan of onderaan) geeft aan of de opdracht geschikt is om als introductie te doen of juist als afsluiting. Het doen van dit soort opdrachtjes is niet alleen leuk, maar ook erg functioneel. Kinderen onthouden de boodschap beter als deze gecombineerd wordt met een stukje ‘ervaring’ en ‘doen’. Advies: lees voordat de week begint alle opdrachtjes alvast door in ver- band met de (kleine) voorbereiding die het vraagt. Bijbellezen Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen. Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen bijbeltje voor zich hebben, zodat ze zelf kunnen meelezen (evt. hardop ieder een vers). Ook is het met name voor jonge kinderen leuk om platen bij het verhaal te zien. Zoek een kinderbijbel/bijbelboekje op met zulke platen en wijs aan of vraag wat je ziet. Gespreksvragen Gespreksvragen om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en de boodschap. Probeer het gesprekje met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee kunnen doen, breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jonge kinderen: korte, eenduidige vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen kun je daarop doorvragen, bijvoorbeeld ‘waarom vind je …’ of ‘hoe denk je …’ Bidden en danken Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden. Zingen Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel Op Toonhoogte van Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit boekje afgedrukt. Zingen helpt kinderen enorm om de inhoud van het ver- haal te verwerken. Daarnaast brengt zingen vreugde: door te zingen kun je God de lof en dank brengen. Het is belangrijk om de vreugde van het samen zingen ook in je gezin een plek te geven. Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen geba- ren maken (evt. zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien mogelijk in canon. Maandag Kom over en help ons! Bijbellezen Leesvraag: Waar moeten Paulus en Silas naartoe tijdens hun zendings- reis? Lees hardop Handelingen 16:9-15 (of laat het door de kinderen lezen). Ben je weleens op vakantie geweest? Als je op vakantie gaat, reis je vaak naar een plek die je nog niet kent. Je weet de weg niet en je kent niemand die er woont. Zo is het ook met Paulus op zijn tweede zendingsreis. Samen met Silas en anderen reist hij eerst langs de gemeenten waar hijzelf eerder is ge- weest. Daarna willen ze verder reizen naar plekken waar ze nog niet eer- der zijn geweest. Maar als ze naar het westen van Turkije willen, wordt dat verhinderd. En als ze naar het noorden willen gaan lukt dat ook niet. De Heilige Geest laat dat niet toe. Wat nu? Paulus en Silas komen aan in de havenplaats Troas. Voor zich zien ze een grote watervlakte. Ze weten niet hoe het verder moet. Die nacht krijgt Paulus een droom of een visioen. Hij ziet aan de overkant van het water een man staan die roept: ‘Kom over naar Macedonië en help ons!’ De volgende dag zoeken ze een boot en varen ze naar Griekenland, een land in Europa. Hier moeten ze zijn. Zo groot is Gods liefde dat ook in dit werelddeel het Evangelie verkondigd moet worden. Ze trekken naar de grote stad Filippi. Eerst worden ze teleurgesteld. In Filippi is geen synagoge, omdat er min- der dan tien joodse mannen wonen. Maar bij de rivier is een gebedsplaats waar de joden zich verzamelen. Daar gaan ze naartoe. Ze verkondigen vol 3 blijdschap dat Jezus de Redder van de wereld is. Een rijke vrouw, Lydia, gelooft deze woorden en wil graag gedoopt worden. En zij niet alleen, maar ook al haar huisgenoten. Daarna biedt ze gastvrij haar woning aan. Ze dringt er zelfs sterk op aan dat Paulus en zijn helpers bij haar in huis komen logeren, zodat ze alle tijd hebben om deze blijde boodschap ver- der te vertellen. Wat bemoedigend voor hen, dat er na tegenslag nu weer fijne dingen zijn! Nu begrijpen ze ook waarom God hen naar dit werelddeel gestuurd heeft. Gespreksvragen  Bespreek de leesvraag.  Hoe weten ze dat ze hier naartoe moeten?  Werkt de Heilige Geest nu ook nog? Hoe dan?  Op welke manieren geeft God aan ons antwoord?  Hoe kun je zien dat God dicht bij Paulus en Silas is en hun werk zegent?  Lydia biedt gastvrij haar huis aan, zodat Paulus en Silas alle tijd hebben om de blijde boodschap verder te vertellen. Wat kun jij doen om ervoor te zorgen dat het zendingswerk doorgaat? Doe-opdracht Deze opdracht wil kinderen leren de weg te volgen en goed te luisteren. Dit heb je nodig: een blinddoek (of

Recently converted files (publicly available):