• Document: Handleiding NEC telefoon
  • Size: 441.65 KB
  • Uploaded: 2018-11-06 13:07:50
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Library and IT Services Handleiding NEC telefoon 1. I-call Niet ingesteld. Op verzoek via je LAU kan worden ingesteld, dat deze gaat branden als je een oproep hebt gemist. 2. Security lock Via deze button kan je de telefoon blokkeren. De telefoon springt in een screensaver stand. Om te deblokkeren druk je nogmaals op de button. Het password om te deblokkeren is standaard 0000. 3. Oproep indicator Deze gaat branden wanneer je een oproep krijgt en blijft branden als er een voicemail bericht is achtergelaten. Let op, deze brandt niet op het moment van bellen. 4. Display Het toestel is voorzien van een display waarop informatie wordt getoond. De informatie is afhankelijk van de toestand van de telefoon (hoorn ligt op de haak, telefoon gaat over, je bent aan het bellen). 5. Exit button Deze functie gebruik je wanneer je uit het softtoets menu wilt komen. 6. Softtoetsen Via het display worden op de onderste regel diverse functies getoond. Deze kunnen met behulp van de zich direct onder het display bevindende softtoetsen geactiveerd worden. De drie pijltjes [>>>] in het display geven aan dat er nog meer functies beschikbaar zijn. 7. Help button Informatie over een specifieke functie kan je opvragen via de helpfunctie door op help en vervolgens op een softtoets te drukken. 8. Programmeerbare functies De 8 functietoetsen binnen het rode vlak kan je programmeren met bijvoorbeeld snelkiesnummers of snelkiescodes. De vier buitenste toetsen zijn gereserveerd om Augustus 2011 1 Library and IT Services – Handleiding NEC telefoon voorgeprogrammeerd te worden. De toets links boven geeft de status van je telefoonlijn aan. Met de toetsrechts boven kan je uitloggen. 9. Recall Wanneer je tijdens een transfer (doorverbinden) op de functie Recall drukt, krijg je meteen kiestoon te horen, zonder eerst terug te gaan naar het eerste gesprek. 10. Feature Met deze functie kan je verschillende functies programmeren op je telefoon. 11. Answer Via deze functie kan je een wisselgesprek voeren. Deze functie is standaard niet geactiveerd, maar kan op aanvraag via LIS Service Desk (lis-servicedesk@uvt.nl) geactiveerd worden. 12. Mic Inschakelen van de microfoon ten behoeve van handsfree bellen. 13. Menu Via het menu heb je toegang tot gebruikersfuncties. De volgende functies zijn beschikbaar: • Historie (opvragen van oproep informatie) • Setting - User Setting (hiermee kan je gebruikerinstellingen toepassen, zoals type beltoon instellen, beltoonvolume instellen, kleur van de oproepindicator instellen) 14. Telefoonboek Het telefoonboek kan tijdelijk niet meer via je telefoon opgevraagd worden. De functie wordt binnenkort ook beschikbaar gesteld via Business ConneCT. 15. Enter Via deze functie kan je gemiste oproepen opvragen. 16. Overige Met deze functie kan je drie acties uitvoeren: • Wanneer de hoorn op de haak ligt, kan je het display contrast instellen. • Wanneer de telefoon over gaat, kan je het beltoonvolume harder of zachter zetten. • Wanneer je aan het bellen bent, kan je het geluidsvolume harder of zachter zetten. 17. Redial Met deze functie kan je de laatst gekozen 5 nummers opvragen. Wanneer je via deze functie een nummer wilt terugbellen, druk je op #. 18. Speaker Met deze functie kan je de luidspreker inschakelen ten behoeve van hands free bellen. 19. Transfer Met deze functie kan je doorverbinden en/of ruggespraak houden. Augustus 2011 2 Library and IT Services – Handleiding NEC telefoon 20. Hold Met deze functie kan je een gesprek tijdelijk in de wachtstand plaatsen. Important functions Wachtstand Om een gesprek tijdelijk in de wachtstand te zetten ga je als volgt te werk: 1. Druk op de toets . Het gesprek wordt nu in de wacht gezet en de persoon met wie je in gesprek was, krijgt een melodie te horen. 2. Als je nu de hoorn op de haak legt dan blijft de verbinding met dit toestel actief. 3. Op je toestel begint het oproepindicatorlampje te knipperen. 4. Je haalt het gesprek uit de wachtstand door op de toets lijnweergave te drukken. Doorverbinden/ruggespraak 1. Druk op de toets, het eerste gesprek wordt nu automatisch in de wacht gezet en je hoort de kiestoon. 2. Toets het telefoonnummer waa

Recently converted files (publicly available):