• Document: Bezpieczne przygotowywanie mieszanin do żywienia pozajelitowego
  • Size: 1.6 MB
  • Uploaded: 2018-12-05 20:47:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Bezpieczne przygotowywanie mieszanin do żywienia pozajelitowego Maciej Stawny Gdańsk, 21 września 2011 Optymalna farmakoterapia Przemysł farmaceutyczny Przemysł farmaceutyczny • Farmakopea Europejska • Good Manufacturing Practices • Standard Operations Procedures •Dyrektywa europejska 2001/83 • Inspekcja farmaceutyczna Jakość leku gwarantem bezpieczeństwa terapii Przygotowywanie leków w warunkach szpitalnych Mieszaniny odżywcze • Aminokwasy • Węglowodany • Tłuszcze • Elektrolity • Pierwiastki śladowe • Witaminy • Woda Wytrącanie osadu CaHPO4 Iloczyn stężeń jonów Ca+2 x HPO3- = 72 mmol2/l2 Addiphos • Fosforany 2,0 mmol/ml Calcium chloratum 10 % • Sód 1,5 mmol/ml • 18 mg Ca+2 / ml • Potas 1,5 mmol/ml • 0,45 mmol / ml pH = 6,2 – 6,5 Calcium Pliva 10 % Glycophos • 9 mg Ca+2 / ml Fosforany 1 mmol/ml • 0,23 mmol /ml • Sód 2 mmol/ml • pH = 7,4 Wytrącanie osadu CaHPO4 • Stężenie elektrolitów • pH • Skład mieszaniny (AA, Glu) • Kolejność dodawania składników • Temperatura • Czas • Dodatek leków lub równoczesny wlew Emulsje tłuszczowe Cechy emulsji MCT/LCT: • mała podatność na peroskydację • metabolizm niezależny od karnityny • brak wpływu immunosupresyjnego • szybka eliminacja z krwiobiegu • nie odkładają się w tkance tłuszczowej • stabilność w mieszaninach odżywczych Emulsje tłuszczowe - - - część - - lipofilna - - - - część - - hydrofilna Mechanizm rozkładu emulsji agregacja koalescencja emulsja o/w śmietankowanie rozdział faz Czynniki zmniejszające stabilność emulsji tłuszczowej • Elektrolity głównie kationy dwu- i trójwartościowe • Niskie pH < 5 • Niewłaściwa kolejność dodawania składników • Dodatek leków • Temperatura CAN krytyczne stężenie elektrolitów Jest to stężenie elektrolitów, które może wywołać agregację cząstek emulsji tłuszczowej CAN = a + 64b + 729c < 600 a – kationy jednowartościowe [mmol/l] b – kationy dwuwartościowe [mmol/l] c – kationy trójwartościowe [mmol/l] Inaktywacja witamin • pH • tlen • światło • Fotoliza A, B2 • promieniowanie UV • Utlenianie C • temperatura • Redukcja B1 • Adsorbcja A • pierwiastki śladowe • siarczyny Mieszanina odżywcza a: 1. Dodatek leków 2. Opakowanie 3. Warunki przechowywania 4. Warunki sporządzania 5. Technika sporządzania Mieszanina odżywcza lekiem pozajelitowym Wymagania stawiane dożylnym postaciom leku • jałowość • apirogenność • brak zanieczyszczeń mechanicznych • stabilność: fizyczna, chemiczna, toksykologiczna, mikrobiologiczna Wymagania stawiane mieszaninom żywieniowym Stabilność – fizykochemiczna • odpowiedni dobór preparatów • odpowiedni dobór stężeń • odpowiedni dobór kolejności mieszania • odpowiednie warunki przechowywania i podawania – mikrobiologiczna Warunki przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego • Zgodnie z wytycznymi GMP • Zgodnie z zasadami aseptyki • Zwalidowane warunki pracy • Kontrola aseptycznego procesu wytwarzania • Kontrola stabilności fizykochemicznej Podstawowe wymagania GMP 1. Odpowiednio wykwalifikowany i wyszkolony personel 2. Odpowiednie pomieszczenia • przystosowane do rodzaju przeprowadzanych działań • zaprojektowane i rozmieszczone w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów oraz wpływu niepożądanych czynników na jakość produktu Metody sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego • Metoda grawitacyjna • Metoda biuretowa • Metoda z zastosowaniem mieszalnika • Metoda z zastosowaniem gotowych worków Baxa Micro Macro 12 System MM12 Baxa PRACOWNIA PRZYGOTOWYWANIA MIESZANIN ŻYWIENIOWYCH Boks aseptyczny Pomieszczenie administracyjne loża z nawiewem laminarnym M

Recently converted files (publicly available):