• Document: Komputer i ja kółko komputerowe. Program opracowała Barbara Kotuła
  • Size: 75.48 KB
  • Uploaded: 2018-10-16 20:45:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Komputer i ja – kółko komputerowe Program opracowała Barbara Kotuła „W odpowiedzi na wyzwania współczesności, błyskawicznego rozwoju techniki już w przedszkolu musimy pomyśleć o przygotowaniu dziecka do nauki i pracy zgodnie z nowym modelem kształcenia - edukacją na odległość.” Dla dzieci żyjących w XXI wieku, komputer stał się nieodzownym elementem otaczającego świata. Dzieci chcą i powinny poznać sposoby wykorzystania komputera, jako narzędzia zabawy, nauki i pracy. Komputer może przecież pełnić rolę maszyny do pisania, może pomagać analizować i rozwiązywać złożone problemy, wymieniać doświadczenia między ludźmi z różnych stron świata, może znaleźć zastosowanie w edukacji dorosłych i dzieci. Dla dzieci komputer jest rzeczywistością, ich teraźniejszością i przyszłością. Komputer oddziałuje wielozmysłowo przez grafikę, efekty dźwiękowe, animacje, różnorodność możliwości wyboru. Duża atrakcyjność rozwiązań, jakie oferuje komputer sprawia, że dziecko ucząc się jednocześnie świetnie się bawi. Trudno się dziwić, że tak chętnie garną się do zabawy, nauki i pracy przy komputerze. By zaspokoić potrzeby i oczekiwania dzieci, a także rozwinąć własne doświadczenia zawodowe, postanowiłam napisać program i poprowadzić zajęcia koła komputerowego dla dzieci 5 - 6-letnich. Korzystanie z edukacyjnych programów umożliwi dzieciom łatwiejsze przekroczenie progu szkolnego, dalszy rozwój i zdobycie nowych doświadczeń. Zajęcia z wykorzystaniem komputerów prowadzone są, jako zajęcia dodatkowe dla dzieci, raz w tygodniu. Czas trwania zajęć to 25 – 30 minut. Rozkład materiału skonstruowano w ten sposób, aby zaplanowane zajęcia w formie indywidualnej, pomogły nie tylko ocenić i rozszerzyć posiadany przez dzieci zasób wiedzy w zakresie różnych sprawności i wiadomości, ale także wykształcić umiejętności o bardziej uniwersalnym charakterze: samodzielność, spostrzegawczość, rozumienie materiału oraz sprawne zapamiętywanie. Tematyka została ułożona tak, by zaczynając od treści najłatwiejszych - stopniowo przechodzić do trudniejszych. W głównej mierze zależy to od zainteresowania oraz posiadanej już wiedzy i umiejętności dzieci. Plan pracy kółka informatycznego – „Komputer i ja” składa się z trzech działów: I. Zapoznanie z komputerem. II. Zdobywanie i rozwijanie umiejętności manualnych w pracy z komputerem. 1. Zapoznanie z programem graficznym Paint. Rysowanie i malowanie na ekranie. 2. Zapoznanie z programem Word Pisanie na ekranie. III. Korzystanie z programów edukacyjnych i gier. CELE GŁÓWNE: • Nabywanie umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń technicznych. • Rozumienie znaczenia techniki w życiu człowieka. • Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, które nie posiadają komputera. • Nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem. • Wdrażanie do bezpiecznego i higienicznego korzystania z komputera. • Zaspokojenie potrzeb dzieci i rodziców. • Nabywanie pozytywnych doświadczeń przez umożliwienie dziecku pozytywnego kontaktu z komputerem. • Wykorzystanie komputera do „zabawy” i „nauki” w celu zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności. • Utrwalenie oraz poszerzenie wiedzy w atrakcyjny dla dziecka sposób. • Wprowadzenie do słownika dzieci słów „kluczy” słownika informatycznego. • Uwrażliwienie dziecka na zagrożenia wychowawczo-zdrowotne związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów • Wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie. Komputer pomaga w zdobywaniu wiedzy z różnych dziedzin życia: o Rozwija logiczne myślenie, wyobraźnię, umiejętności kojarzenia faktów o Kształtuje wytrwałość, cierpliwość o Rozwija spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, podzielność uwagi o Kształtuje motywacje do nauki (czytanie, pisanie, liczenia) o Rozbudza zainteresowania i aktywność twórczą o Rozwija pamięć, zapewnia relaks i dobra zabawę o Rozwija samodzielność Uogólniając, zajęcia koła komputerowego spełniają funkcje poznawczą, kształcącą i wychowawczą Cele dla nauczycieli: o Przygotowanie dziecka do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym o Umożliwianie zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności o Wspieranie inicjatywy dzieci, zapewnianie im swobody, samodzielności oraz wyzwolenie radości z wykonywanych zadań. Cele dla dziecka: o Opanowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z komputera o Doskonalenie spostrzegawczości, wyobraźni, pamięci, logicznego myślenia oraz postawy badacza szukającego no

Recently converted files (publicly available):