• Document: 1. Bölüm: Ampullerin Bağlanma Şekilleri
  • Size: 5.35 MB
  • Uploaded: 2019-03-24 09:33:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

6. Ünite Elektrik Enerjisi 1. Bölüm: Ampullerin Bağlanma Şekilleri Ampulleri seri ve paralel şekilde nasıl bağlarız? Seri ve paralel bağlanma arasındaki farklılık- lar nelerdir? Ampermetre ve voltmetre ne işe yarar? Bu araçlar nasıl bağlanır? Elektrik enerjisi nasıl üretilir? Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklık farklılıklarının dirençle nasıl bir ilişkisi vardır? Neler Öğreneceğiz? • Seri ve paralel bağlanmanın nasıl yapıldığını, • Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklık farklarını, • Elektrik enerjisi kaynaklarının elektrik devrelerine nasıl akım sağladığını, • Elektrik akımının bir çeşit enerji aktarımı olduğunu, • Ampermetre ve voltmetreyi devreye bağlayıp ölçüm yapmayı, • Gerilim ile akım arasındaki ilişkiyi, • Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklık farkının sebebinin elektriksel dirençle ilişkisini öğreneceğiz. Konu/Kavramlar • Seri bağlama • Paralel bağlama • Elektrik akımı • Ampermetre • Gerilim (potansiyel fark) • Voltmetre • Ohm kanunu 242 Fen Bilimleri 7 Ampullerin Bağlanma Şekilleri Elektrik Lambalarının Tarihi Mimarinin gün ışığı ile buluşmasının en güzel örneklerden biri MS 126 yılında Roma imparatoru Hadrian (Hadriyan) döneminde yapılmış olan Panteon’dur Bilgi (Panteon). İlk zamanlarda tapınak olarak kullanılan Panteon’un kubbesinde bu- Köşesi lunan delik, gün ışığının içeriye girerek yapının aydınlanmasını sağlar (Resim 6.1). Lamba kelimesi Yunancada fener anlamına gelen “lampas” kelimesinden türetilmiştir. http://www.ktu.edu.tr Resim 6.2 Antik bir kandil Resim 6.1 Roma’da bulunan Panteon tapınağı Arkeolojik bilgilere göre insan yapımı ilk aydınlanma araçları yaklaşık 70.000 yıl önce yapılmıştır. İlk kandil lambaları deniz kabuğu, oyulmuş kaya parçaları gibi yanmayan cisimler içine yanıcı özellikte cisimler (saman veya odun) üzerine hayvan yağları dökülerek yakılmıştır. Kandil lambalarına ilerleyen yıllarda fitil Humphry Davy eklenmiş ve yanma hızı kontrol altına alınmıştır (Resim 6.2). (1778-1829) Kandiller temel yapısını koruyarak 1800’lü yıllara kadar evlerimizi aydınlatma- ya devam etmiştir. 1809 yılında İngiliz kimyacı Humphrey Davy (Hampri Davi), ilk akkor ışık kaynağını keşfetmiştir. İki karbon şerit arasına güçlü bir pil bağlanarak elektrik akımının geçtiği ışık kaynağı sonraki keşiflere ilham vermiştir. 1820 yılında Warren de la Rue (Varen de la Ru), platin bobin üzerinden elektrik geçirilerek ışık saçan ilk akkor lambayı üretmiştir. Platinin pahalı bir metal olması nedeniyle ticarileşemeyen lambada kullanılmak üzere farklı maddeler aranmıştır. Warren de la Rue (1815-1889) Elektrik lambaları, Thomas Edison’un (Tomas Edison) patentini aldığı yeni ak- kor lamba modeliyle popüler olmuştur. Akkor lambaların her yerde kullanılması insanlık tarihine olumlu katkılar sağlamıştır. Elektriğin olmadığı bir dünya nasıl olurdu? Elektrik lambalarının kullanıl- dığı yerler nerelerdir? Tüm elektrik lambaları aynı mıdır? Elektrik devresinde yer alan lambaların bağlanma şekilleri aynı mıdır? Lambaların bağlanma Thomas Alva Edison şekilleri parlaklığı etkiler mi? (1847-1931) 243 6. Ünit

Recently converted files (publicly available):