• Document: DİYABETLİ HASTADA AYAĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • Size: 3.23 MB
  • Uploaded: 2018-10-11 19:42:07
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

DİYABETLİ HASTADA AYAĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Diyb. Hemş. Dr. Selda ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı DİYABETLİNİN AYAĞININ KORUNMASINDA TEMEL İLKELER 1. Riskli ayağın düzenli muayenesi 2. Risk faktörlerinin tanılanması 3. Diyabetlinin, ailesinin ve sağlık personelinin eğitilmesi 4. Uygun ayakkabı 5. Non ülseratif patolojinin tedavisi International Working Group on the Diabetic Foot.2007 the Nederlands on CD-ROM (www.ıdf.org/bookshop) DİYABETİK AYAK RİSK FAKTÖRLERİ • Ülser, amputasyon öyküsü • Eğitim ve öz bakım eksikliği • Deformite,kemik çıkıntıları • Monoflament testi koruyucu duyu azalmış/yok • Basınç noktaları değişmiş ve nasırlar var • ABİ indeksi<1,nabızlar yok,zayıf • Uygunsuz ayakkabı • Vibrasyon hissinin bozulması • İnfeksiyon • Yetersiz sosyal destek International Working Group on the Diabetic Foot.2007 the Nederlands on CD-ROM (www.ıdf.org/bookshop) Ayak sorunları açısından yıllık değerlendirme • Eğitim Muayene: • Cilt görünümü • Risk değerlendirmesi • Deformiteler • Ayak bakımının koruyucu önemi • Ayakkabı uygunluğu • 10 g monoflament ve non-travmatik iğne ile duyusal sinir fonksiyonlarının muayenesi • Periferik dolaşım durumu ve distal nabızlar Artmış risk Yüksek risk Düşük risk (Duyusal sinir (Duyusal sinir fonksiyonları (Duyusal sinir fonksiyonları bozuk, distal bozuk, distal nabızlar yok veya Ülser var fonksiyonları ve periferik deformite, cilt değişikliği ya da nabızlar yok veya diğer nabızlar normal) ülser öyküsü var) risk faktörleri var) Eğitim ve beceri Diğer risk faktörlerinin değerlendirilmesi İnfeksiyon varsa acil sevk (Deformite, sigara, glisemi kontrolü, ayak bakımı, (Güncel kılavuz önerilerine uygun kazandırma uygun ayakkabı seçimi) diyabetik ayak tedavisi Bilinen Charoot nöro-osteoartropatisi veya şüphesi olan olgular hemen multidisipliner ayak bakım ekibine gönderilmeli! Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grupları. (2011). AYAK SORUNLARININ BAŞLICA NEDENLERİ • Nöropati – Duyusal – Motor – Otonom • Arteriopati • Enfeksiyonlara yatkınlık Bunlara ek olarak; – Eklem hareketlerinde kısıtlılık – Aşırı nasırlaşma eğilimi – Yara iyileşmesindeki sorunlar AYAK MUAYENESİ AYAK MUAYENESİ • Öykü • Cilt değerlendirmesi • Renk kontrolü • Isı kontrolü • Ödem, deformite kontrolü • Tırnakların kontrolü • Nabızların kontrolü ÖYKÜ • Önceki ülser/amputasyon öyküsü • Nöropatik yakınmalar • Vasküler nedenlerle ilgili yakınmaları • Ayak bakımı ve koruması yeterliliği • Ayak bakımı eğitimi • İzlem sıklığı • Ülser varsa ülser nedeni • Yaşam tarzı, sosyal durumu • Sigara kullanımı Diyabetik Nöropati DUYUSAL OTONOM MOTOR Kas atrofisi, deformite Ağrı duyusunda kayıp Ayak postüründe bozulma, Cilt kuruluğu yürümede değişme Terlemede azalma Ayak perfüzyon bozukluğu Pençe ayak Kallus deformitesi NÖROPATİK ÜLSER NÖROPATİ YAKINMA VE BULGULARI • Aşırı hassasiyet, karıncalanma- yanma • Nöropatik ağrı • Basınç noktalarında değişiklik • Deformite (çekiç parmak,hallux vagus,charcot..vb) • Yüzeyel duyu kaybı,hissiz

Recently converted files (publicly available):