• Document: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ELIMINACJI MOSTKÓW CIEPLNYCH W KONSTRUOWANIU BALKONÓW
  • Size: 4.26 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 20:34:45
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POZNA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII IN ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA IN NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ELIMINACJI MOSTKÓW CIEPLNYCH W KONSTRUOWANIU BALKONÓW Szymon Niemier Promotor: dr inż. inż Marlena Kucz Poznań 2012 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp .................................................................................................................................. 5 2. Wytyczne projektowo-architektoniczne balkonów............................................................. 7 2.1. Funkcje i rys historyczny balkonów ............................................................................ 7 2.2. Rodzaje balkonów i wymagania ogólne ...................................................................... 8 2.3. Balkon – części składowe .......................................................................................... 11 2.4. Obliczenia statyczne .................................................................................................. 17 2.5. Obliczenia termiczne ................................................................................................. 21 3. Analiza rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych balkonów ........................................... 25 3.1. Typy konstrukcji balkonów ....................................................................................... 25 3.2. Warstwy balkonu ....................................................................................................... 33 3.3. Elementy ochrony balkonu ........................................................................................ 35 3.4. Ciekawe rozwiązania konstrukcyjno-architektoniczne ............................................. 38 4. Nowoczesne rozwiązania energooszczędne w konstruowaniu balkonów ........................ 43 4.1. Balkon jako mostek termiczny .................................................................................. 43 4.2. Łączniki izolacyjne .................................................................................................... 45 4.3. Balkony dostawiane ................................................................................................... 52 4.4. Balkony „ocieplone”.................................................................................................. 55 4.5. Inne technologie energooszczędne ............................................................................ 56 4.6. Analiza rozkładu temperatur w poszczególnych rozwiązaniach przy pomocy programu AnTherm .............................................................................................................. 59 5. Wnioski końcowe.............................................................................................................. 67 6. Literatura ........................................................................................................................... 69 Załączniki .......................................................................................................................... 71 3 4 1. Wstęp W ostatnich latach coraz częściej mówi się o energooszczędności. Na rynku pojawiają się nowoczesne rozwiązania, a wymagania stawiane nowym budynkom stają się coraz bardziej rygorystyczne. W Polsce jednak nadal nie myśli się o masowym budownictwie energooszczędnym, w przeciwieństwie do krajów zachodnich. Mostki termiczne są często eliminowane nieefektywnie, bądź wcale, a sama tematyka balkonów jest rzadko poruszana w literaturze. Fakt mojego uczestniczenia w projekcie studiów zamawianych w specjalności Technologie energooszczędne w budownictwie oraz liczne wyjazdy szkoleniowe w zakresie budownictwa energooszczędnego skłoniły mnie do próby podjęcia tematu mostków cieplnych w konstruowaniu balkonów. Celem opracowania jest przeanalizowanie sposobów konstruowania balkonów na wybranych przykładach realizowanych budynków oraz analiza technologii eliminacji mostków cieplnych. W mojej pracy użyłem wielu zdjęć wykonanych podczas wizji lokalnych budynków. Pisząc, opierałem się na ogólnodostępnej literaturze, polskich normach i ustawach oraz dokumentach wystawionych przez Instytut Techniki Budowlanej. Wykorzystałem również materiały katalogowe różnych firm. Pierwszą część opracowania stanowią infor

Recently converted files (publicly available):