• Document: VOORBEELDEXAMENVRAGEN KOELTECHNIEK
  • Size: 569.62 KB
  • Uploaded: 2018-10-19 17:41:17
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Pagina 1/61 Afdeling MILIEUVERGUNNINGEN Dienst BBT en Erkenningen Graaf de Ferraris-gebouw Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Telefoon: 02 553 79 97 Fax: 02 553 79 95 erkenningen@lne.vlaanderen.be VOORBEELDEXAMENVRAGEN KOELTECHNIEK Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven (Belgisch Staatsblad 14 februari 2007) Volgens artikel 8, §2 van het besluit bestaat het examen tot vaststelling van de bekwaamheid in de koeltechniek uit 3 onderdelen. Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie stelt in dit document het volgende ter beschikking: 1. voorbeeldexamenvragen voor het theoretisch gedeelte met betrekking tot de koeltechniek; 2. voorbeeldexamenvragen voor het gedeelte met betrekking tot de kennis van de Vlaamse wetgeving en Nederlandstalige terminologie inzake koeltechniek; 3. a) een voorbeeldproef met betrekking tot handelingen met ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen; b) een voorbeeldproef met betrekking tot hardsolderen. Gecertificeerde examencentra kunnen gebruik maken van deze voorbeeldexamenvragen en -proeven of kunnen zelf een examen opstellen, conform artikel 8, §2 van het besluit. Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - versie 11/09/2009 Pagina 2/61 1. Voorbeeldexamenvragen met betrekking tot het theoretisch gedeelte inzake koeltechniek Het correcte antwoord wordt met cursieve en vetgedrukte letters aangeduid. VRAAG ANTWOORD A ANTWOORD B ANTWOORD C ANTWOORD D 1 Een reden voor toepassing een goedkopere installatie werken met een secundair men kan dan werken met werken met een lagere van indirecte koeling met koelmiddel laat een veel lager een kleinere hoeveelheid verdampingstemperatuur en water in het secundaire circuit energieverbruik toe koelmiddel in het primaire dus minder energieverbruik zou kunnen zijn: koelcircuit 2 Waarom is het inbrengen van omdat het belangrijk is er moet altijd 20% reserve omdat de wetgever het omdat alleen dan de de juiste hoeveelheid koelmiddel te besparen worden ingebracht voorschrijft installatie onder optimale koelmiddel in een installatie omstandigheden van zoveel belang? functioneert 3 Hoe kan men een kleine men snijdt voorzichtig de men plaatst een prikkraan men snijdt voorzichtig de men heeft de gewoonte installatie met vloeistofleiding door en laat op een geschikte leiding en vloeistofleiding door en men dergelijke units te verschroten koelmiddelinhoud zonder het koelmiddel ontsnappen zuigt de koelmachine leeg koppelt een speciale zoals ze zijn afsluiters drukloos en met een afzuigunit snelkoppeling aan naar een koelmiddelvrij maken? afzuigunit 4 Wat is de maximale vulling (in 55% 98% 80% 60% massa) van retourcilinders? 5 Welke regeling op de het koelmiddeldebiet het water- en het het waterdebiet de druk in de persleiding condensatiedruk kan men koelmiddeldebiet toepassen bij watergekoelde condensors? 6 Vacuümzuigen van een een goede koelmiddelvulling niet-condenseerbare gassen vocht uit de installatie te niet-condenseerbare installatie heeft tot doel: te krijgen uit de installatie te verwijderen verwijderen gassen en vocht uit de installatie te verwijderen 7 Vocht in een nieuwe installatie roestvrije buizen te gebruiken na montage de installatie uitsluitend vochtvrije olie te nooit de delen met water af te kan vermeden worden door: grondig vacuüm te trekken gebruiken koelen na solderen 8 Wat gebeu

Recently converted files (publicly available):