• Document: m 5
  • Size: 299.29 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 19:24:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Naam: _______________________________ Klas: _____ Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit § 1 t/m § 5 OPGAVE 1 Teken hieronder het bijbehorende schakelschema. Geef ook de richting van de elektrische stroom aan. OPGAVE 2 I1 = I2 = I3 = OPGAVE 3 I1 = I2 = I3 = I4 = OPGAVE 4 Neem hieronder het schakelschema over. Teken hierin een meter die de spanning over L1 meet. Teken bovendien een meter die de stroomsterkte door L2 meet. Toets Elektriciteit (deel 2), Proefwerk (versie A) over par. 1 t/m 5 voor havo, www.roelhendriks.eu 1 OPGAVE 5 U1 = U2 = U3 = In welk punt hebben de elektronen meer energie: in P of in Q? In _____ OPGAVE 6 U1 = U2 = U3 = OPGAVE 7 U1 = U2 = U3 = OPGAVE 8 In de schakeling branden alle lampjes. Geef aan of de meters volt- of ampère-meters zijn. M1 = ____________-meter M2 = ____________-meter M3 = ____________-meter Toets Elektriciteit (deel 2), Proefwerk (versie A) over par. 1 t/m 5 voor havo, www.roelhendriks.eu 2 Figurenblad bij de repetitie (versie a) voor HAVO § 1 t/m § 5 Toets Elektriciteit (deel 2), Proefwerk (versie A) over par. 1 t/m 5 voor havo, www.roelhendriks.eu 3 Antwoorden op de opgaven (HAVO par. 1 t/m 5) Opgave 1 Opgave 2 2 A, 9 A, 4 A Opgave 3 13 A, 10 A, 1 A, 3 A Opgave 4 Opgave 5 4 V, 2 V, 0 V Punt Q Opgave 6 6 V, 3 V, 3 V Opgave 7 10 V, 5 V, 4 V Opgave 8 A, V, A Toets Elektriciteit (deel 2), Proefwerk (versie A) over par. 1 t/m 5 voor havo, www.roelhendriks.eu 4 Naam: ________________________ Klas: _____ Repetitie natuurkunde voor VWO (versie A) Getoetste stof: elektriciteit § 1 t/m § 6 Opgave 1 Alle lampjes zijn gelijk. I = ______________________ In welk punt hebben de elektronen meer energie, in P of in Q? In ___________ Opgave 2 I = ______________________ Opgave 3 U1 = ______________________ U2 = ______________________ Opgave 4 Alle lampjes branden. Voltmeter(s) is (zijn): _______________________ Ampèremeter(s) is (zijn): ________________________ Opgave 5 R1 = ______________________ R2 = ______________________ Opgave 6 R = ______________________ U = ______________________ Opgave 7 U1 = ______________________ U2 = ______________________ I = ________________________ Toets Elektriciteit (deel 2), Proefwerk (versie A) over par. 1 t/m 6 voor vwo, www.roelhendriks.eu 1 Opgave 8 Teken hieronder het bijbehorende schakelschema. Opgave 9 In de drie weergegeven schakelingen wordt hetzelfde lampje aangesloten. De batterijen zijn alle gelijk en nieuw. Omcirkel in de onderstaande zinnen je keuze. Het lampje in schakeling B brandt -------feller dan, zwakker dan, even fel als ------- het lampje in schakeling A. Het lampje in schakeling C brandt -------feller dan, zwakker dan, even fel als ------- het lampje in schakeling A. Het lampje in schakeling B brandt -------langer dan, korter dan, even lang als ------- het lampje in schakeling A. Het lampje in schakeling C brandt -------langer dan, korter dan, even lang als ------- het lampje in schakeling A. Opgave 10 Je hebt een spanningsbron, een lampje, een voltmeter, een ampèremeter en aansluitdraden. Je wilt hiermee de weerstand van het lampje bepalen. Er zijn nu twee principieel verschillende schakelingen mogelijk. De weerstandwaarde die je met de ene schakeling vindt is mogelijk een heel klein beetje groter dan de weerstandswaarde die je met de andere schakeling vindt. Teken beide schakelschema’s. Toets Elektriciteit (deel 2), Proefwerk (versie A) over par. 1 t/m 6 voor vwo, www.roelhendriks.eu 2 Figurenblad bij de repetitie (versie a) voor VWO § 1 t/m § 6 Toets Elektriciteit (deel 2), Proefwerk (versie A) over par. 1 t/m 6 voor vwo, www.roelhendriks.eu 3 Antwoorden op de opgaven (VWO par. 1 t/m 6) Opgave 1 2 A, in Q. Opgave 2 2A Opgave 3 7 V, 3 V Opgave 4 M1, M2 M3, M4 Opgave 5 4 Ω, 0,667 Ω Opgave 6 3 Ω, 9 V Opgave 7 4 V, 0 V, 0 A Opgave 8 Opgave 9 Even fel als, feller dan, langer dan, korter dan Opgave 10 Toets Elektriciteit (deel 2), Proefwerk (versie A) over par. 1 t/m 6 voor vwo, www.roelhendriks.eu 4 Naam: __________________________________________________ Klas: _______ Repetitie elektriciteit (gehele stof) voor HAVO OPGAVE 1 Een lampje van 8 Ω brandt op een spanning van 16 V. Bereken hoeveel energie in dit lampje wordt omgezet in 20 seconde. Omcirkel het juiste antwoord. 2J 4J 8J 32 J 100 J 128 J 640 J geen van de voorgaande antwoorden OPGAVE 2 Bereken de weerstand van een lamp als de stroomsterkte door deze lamp 4 A is en het vermogen van de lamp 20 W bedraagt. Omcirkel het juiste antwoord. 0,25 Ω 0,50 Ω 0,75 Ω 1,25 Ω 2,0 Ω 16 Ω 25 Ω geen van de voorgaande antwoorden OPGAVE 3 Een weerstand van 2 Ω staat in serie met een onbekende weerstand. Over deze laatste weerstand staat een spanning van 7 V. De bronspanning is 11 V. Bereken het vermogen in de weerstand van 2 Ω. Omcirkel het juiste antwoord. 1W 2W 4W 8W 16 W 32 W 64 W geen van de voorgaande antwoorden Toets Elektriciteit (deel 2), Proefwerk over hele stof voor havo, www.roelhendriks.eu 1 OPGA

Recently converted files (publicly available):