• Document: Ayrık Denemelerle Öğretim Başarı, her gün toplanan küçük çabaların tekrarıdır. Robert Callier Ali Kaymak - Elmas Seyhan Tohum Türkiye Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Oturumun Ana Hatları Ayrık ...
  • Size: 1.93 MB
  • Uploaded: 2020-03-26 14:30:30
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Ayrık Denemelerle Öğretim Başarı, her gün toplanan küçük çabaların tekrarıdır. Robert Callier Ali Kaymak - Elmas Seyhan Tohum Türkiye Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Oturumun Ana Hatları Ayrık Denemelerle Öğretimin Önemi Ayrık Denemelerle Öğretim Nedir? Ayrık Denemelerle Öğretimin Bölümleri Ayrık Denemelerle Öğretimin Kullanım Alanları Ayrık Denemelerle Öğretimin Avantajları Ayrık Denemelerle Öğretimin Sınırlılıkları Ayrık Denemelerle Öğretimin BEP ile İlişkisi Ayrık Denemelerle Öğretimin Önemi  Otizmli çocukların eğitiminde tüm yöntemlere ihtiyaç vardır  Önkoşul becerilerin öğretimi için ADÖ kullanılır - bakma, yönerge (oturma), taklit, bekleme, ses çıkarma vb. Ayrık Denemelerle Öğretimin Önemi  Özel eğitimde kullanılan en eski yöntemdir.  40 yılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır. Ayrık Denemelerle Öğretimin Önemi  Etkililiği, yapılan bilimsel araştırmalarla defalarca kanıtlanmıştır.  Ayrık denemelerle öğretim, tüm gelişim alanlarında kullanılır. Ayrık Denemelerle Öğretim Nerede Kullanılır? 1. Yeni davranış kazandırma 2. Ayırt etme 3. İfade edici dil 4. Özbakım becerileri 5. Taklit becerileri 6. Motor beceriler 7. Sohbet becerileri 8. Eşleme becerileri 9. Grup çalışmaları 10. Problem Davranışlarla Baş etme İfade Edici Dil Becerileri Resim adlandırma Zamirler Vücut bölümlerini söyleme Özbakım Becerileri Burnunu silme Saçını tarama Yüzünü kurulama Taklit Becerileri Nesneli taklit Kutuyu açma Araba sürme Nesnesiz taklit Burnunu gösterme Alkış yapma Sözel taklit Ses taklidi Kelime taklidi Motor Beceriler Oturma Zıplama Koşma Kayma Eşleme Becerileri Resim eşleme Nesne eşleme Harf eşleme Sohbet Becerileri Soru: Nasılsın? Cevap: İyiyim Problem Davranışlar Sorun olan davranışların karşıt davranışları öğretilir. Yönergeler: Otur, ellerini cebine sok, ağzını kapat, bekle Grup Çalışmaları Yönergeler: Herkes ayağa kalsın. Ayakta olanlar burnunu göstersin. Adı Ayşe olan ayağa kalksın. Ayrık Denemelerle Öğretimin Önemi Yeni başlayanlarda - % 80-90 Tohum’da 5 yıl eğitim alanlarda - % 20-30 Ayrık denemelerle öğretim Normal Gelişim Gösteren Çocuklar Nasıl Öğrenir? yaratıcı araştırarak oyunlar soru sorarak oynayarak sohbet model alarak ederek Otizmli Çocuklar Nasıl Öğrenir?  Otizmli çocuklar, araştırarak, model alarak, sohbet ederek, yaratıcı oyunlar oynayarak ve soru sorarak öğrenmeye çok az meyillidirler. Otizmli Çocuklar Nasıl Öğrenir? Yetişkinlerin iletişim kurmak için gösterdikleri çabayı anlamakta güçlük çekerler. Otizmli Çocuklar Nasıl Öğrenir? Başarısızlıktan kaçmak veya kaçınmak için davranış problemleri gösterirler. Otizmli Çocuklar Nasıl Öğrenir? Öğrenme Hataları önleyerek fırsatlarını artırmak ipucu sunmak Motivasyonlarını desteklemek Uyaran – Tepki – Uyaran U -T -U U T U Davranış öncesi Davranış uyaranlar: Oluşan sonrası Yönergeler, sorular, sesler davranışlar uyaranlar: Pekiştireçler vb. Uyaran – Tepki – Uyaran U -T -U Kırmızıyı göster bir Uyarandır Uyaran – Tepki – Uyaran U -T -U Kırmızıyı gösterme Tepkidir Uyaran – Tepki – Uyaran U -T -U Kırmızıyı gösterdiği için çocuğu sevmek, harika gösterdin demek bir Uyarandır. Davranışı pekiştirmek için kullanılır. Ayrık Denemelerle Öğretim Süreci Ayrık Denemelerle Öğretim Nedir? Bir öğretim oturumunda art arda pek çok öğretim sunumu yapılmasıdır. Etkinlik Videoda gördüklerinizi aşağıdaki başlık çerçevesinde yanınızdaki arkadaşınızla tartışarak günlüklerinize not ediniz. 1. Eğitimci hangi becerinin öğretimini yaptı ? 2. Eğitimcinin sunduğu yönergeler nelerdi? 3. Doğru tepkilerden sonra ne oldu? 4. Yanlış tepkilerden sonra ne oldu? 5. Öğrenci hedef tepkileri bağımsız gerçekleştirme fırsatı buldu mu? Materyal: Eğitim günlüğü, kalem 27

Recently converted files (publicly available):