• Document: EXAMENSARBETE. Rescue Ladder. Love Gunnarsson & Anton Ljungström. Utvecklingsingenjörsprogrammet
  • Size: 3.08 MB
  • Uploaded: 2018-12-18 12:18:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Utvecklingsingenjörsprogrammet EXAMENSARBETE Rescue Ladder Love Gunnarsson & Anton Ljungström Examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning Halmstad 2014-09-30 Rescue Ladder - Love Gunnarsson & Anton Ljungström Rescue Ladder - Love Gunnarsson & Anton Ljungström Sekretess Denna rapport är under sekretess och får under inga omständigheter visas, utnyttjas, reproduceras eller tillgängliggöras för tredje part, varken i sin helhet eller information ifrån denna, utan skriftligt tillstånd från Love Gunnarsson och Anton Ljungström. Rescue Ladder - Love Gunnarsson & Anton Ljungström Sammanfattning Varje år dör i snitt 113 personer genom drunkning i Sverige, det är en var tredje dag. Utav dessa är det en del som drunknar i en hamn eller hamnliknande miljö. Som en del av det förebyggande arbetet kring detta krävs det tydliga räddningsvägar i form av till exempel lejdare. Det sker även utryckningar av brandkåren för att leta efter personer som fallit i vattnet. Detta bekostar samhället på både pengar och resurser, när brandkår och annan räddningspersonal ska hitta och förhoppningsvis rädda dessa personer. Vår lejdare i samarbete med HGF kan ge den nödställde en tydlig räddningsväg upp från vattnet, detta eftersom vi har integrerat lampor i stegen. I nuläget finns det inga lejdare på marknaden som har integrerad belysning i själva lejdaren vilket gör vår produkt unik. Vi är två elever på Utvecklingsingenjörsprogrammet som har utvecklat denna lejdare. Vi har skapat en attraktiv och funktionell lejdare som passar i de flesta hamnar över landet. Projektet har drivits i egen regi med hjälp av dynamisk produktutveckling har gruppen gått från idé till färdigt koncept med tillhörande prototyp. Under projektets gång har vi arbetat nära brukare i form av hamnchefer och räddningspersonal, samt samlat in kunskap från olika typer av forskare och intresserade inom såväl teknik som användning. Rescue Ladder - Love Gunnarsson & Anton Ljungström Abstract Each year approximately 113 people in Sweden die in drowning accidents. That is one every third day. Among these accidents there are some that drowns in a harbour or harbour like environment. To prevent some of these accidents from occurring, clear rescue paths such as good rescue ladders are needed. There are also emergency calls to the fire brigade about people who need to be found and rescued from the water. It costs the society time, money and resources to find and hopefully rescue these people. Our rescue ladder developed in collaboration with HGF can give the person in distress a clear rescue path up from the water, since we have integrated lights into the ladder, something that doesn’t exist on the market today. We are two students from Utvecklingsingenjörsprogrammet who have developed this ladder. We have created an attractive and functional ladder that integrates in most harbours all over the country. The project has been managed in-house. Using dynamic product development the group went from idea to finished concept and a prototype. During the project we have worked close with users such as harbour and rescue personnel. We have also gathered knowledge from scientists and other persons interested in technical and practical areas. Rescue Ladder - Love Gunnarsson & Anton Ljungström Förord Lejdaren i samarbete med HGF som denna rapport är grundad på, är ett examenprojekt inom produktutveckling. Projektet började med en idé från HGF som vi har utvecklat till ett färdigt koncept som är nästintill klar för produktion. Examensarbetet har sett till att de kunskaper som lärts in under tre års studier har kommit till användning. Projektet har knutit samman programutbildningen på ett intressant och kunskapsgivande sätt. Projektet som har sträckt sig från hösten 2013 till våren 2014 har resulterat i ett färdigt koncept som gruppen med stolthet kan presentera för HGF. Vi vill rikta ett hjärtligt tack till alla som har bidragit till projektets framgång och som har gett nya idéer samt kritik och förslag. Vår handledare, Jonas Rundqvist, som har fungerat som bollplank under hela processen. HGF, Halmstad gummifabrik som vi har samarbetat med och framförallt Christian Kiks, HGF’s Vd som vi har haft ett stort stöd ifrån. Anton Ljungström Love Gunnarsson 2014-05-23, Halmstad Rescue Ladder - Love Gunnarsson & Anton Ljungström Innehållsförteckning Inledning ............................................................................................................................................. 1 Introduktion ....................................................................................................................................... 3 2.1 Bakgrund ................................................................................................................................................ 3 2.2 Syfte och mål..................................

Recently converted files (publicly available):