• Document: PICC-line Ambulerende sykepleieteam Fagdag før ferien Ambulerende sykepleieteam
  • Size: 357.54 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 21:29:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PICC-line Ambulerende sykepleieteam – Fagdag før ferien 2014 1 Ambulerende sykepleieteam Hva er en PICC-line? ! • PICC-line er forkortelse for Periferally Inserted Central Catheter ! • En perifer inngang til det sentrale venøse system ! • Brukes til kort og mellomlang intravenøsbehandling ! • Kateteret har klaffer på kateterenden som hindrer tilbakestrøm av blod. Klaffene åpnes utover ved injeksjon, og innover ved aspirering 2 Ambulerende sykepleieteam Selve inngrepet • Utføres av anestesilege/- • Kateteret sjekkes ved både å sykepleier aspirere blod og ved å skylle ! med NaCl. • Kan legges ”bedside” på post ved ! hjelp av ultralyd. Steril prosedyre. • Rtg. thorax med kontroll av ! kateterposisjon gjøres samme dag. • Pasienten trenger ikke å faste ! ! • Etter innleggelse av et PICC-line • Legges primært i vena basilica hø. kateter kan pasienten få moderate overarm (p.g.a. anatomi), men ve. smerter i overarmen. Ved store overarm kan også benyttes smerter, kontakt lege ! ! • Katetret sutureres ikke, men • PICC-line seponeres av sykepleier festes med et spesialplaster på sykehjem/hjemmetjeneste (”Statlock”) 3 Ambulerende sykepleieteam Skyllerutiner • Aspirer før bruk for å kontrollere kateterets leie ! • Bruk start/stopp teknikk – Det oppnås en mekanisk rengjøring av kateterets vegger av legemiddelpartikler og blod ! • Kateteret skal skylles med 20 ml NaCl 9 mg/ml før det brukes, mellom legemidler og etter bruk ! • Avslutt skyllerutinen med et positivt trykk 4 Ambulerende sykepleieteam Skyllerutiner ! • Kateteret skal skylles hver 7.dag dersom det ikke er i bruk ! • Press aldri skyllingen, det vil ta tid pga ventilen i kateterenden ! • Maksimal flow på 1000 ml/t ! • Heparin-lås er ikke nødvendig 5 Ambulerende sykepleieteam PICC-line info/vedlikehold • Stell skal utføres 24-48 timer etter innleggelse ! • PICC-line kan ligge i ett år, eller lenger hvis god flow og ingen tegn til infeksjon ! • Nåleløs ventil (Q-syte/Smartsite) byttes minst hver 72.time (mandag-onsdag-fredag) ! • Innstikksted PICC-line stelles x 1 /uke ! • Nåleløs ventil (Q-syte/Smartsite) skal desinfiseres med Klorhexidin 5 mg/ml på steril tupfer før bruk. La lufttørke. 6 Ambulerende sykepleieteam Komplikasjoner • Økt motstand, fullstendig tilstopping eller problemer med å aspirere blod – Se til at kateter ikke er avklemt – Be pasienten endre stilling (ligge flatt, løfte armene, hoste) – Skylling i støt med Nacl 9 mg/ml – 2-3 ml Heparin 100 iE/ml kan forsøkes, evt. Etanol 45% – Bytte nåleløs ventil (Q-syte/smartsite) – Hvis det fortsatt ikke er mulig å få skylt/aspirert blod, kan det tas røntgen thorax for å bekrefte kateterposisjonen. Ligger kateteret riktig, kan problemet skyldes trombe på kateterspissen. Lege vurderer bruk av actilyse/streptokinase på sykehus. 7 Ambulerende sykepleieteam Komplikasjoner • Infeksjon/sepsis – Feber, frostanfall, nedsatt allmenntilstand. Lege kontaktes og avgjør om det skal tas blodkultur – Ved tegn på lokal infeksjon ved innstikkstedet seponeres kateteret (etter avtale med lege) og det tas bakteriologisk prøve ! • Subkutan infusjon – Hevelse, hudreaksjon, smerter, ubehag eller brennende følelse ved innstikkstedet. Administreringen avbrytes og lege kontaktes. – Kan oppstå p.g.a. kateterskade eller skade i kateterkoblingen 8 Ambulerende sykepleieteam Besøk oss på Facebook! ! ! ! ! ! ! Ambulerende sykepleieteam 9 Ambulerende sykepleieteam Fremgangsmåte • Klargjør utstyret og ta på rene hansker • Åpne Statlock låsen og løft kateteret ut av ! plasteret • Mål kateterets eksterne del (alt som er blått) ! ! • Fj

Recently converted files (publicly available):