• Document: Kombinert styrke- og utholdenhetstrening øker både maksimalt oksygenopptak og styrke hos utrente normalog overvektige middelaldrende menn
  • Size: 1.96 MB
  • Uploaded: 2018-10-17 11:10:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Daniel Steensen Tangen Kombinert styrke- og utholdenhetstrening øker både maksimalt oksygenopptak og styrke hos utrente normal- og overvektige middelaldrende menn Masteroppgave i idrettsvitenskap Seksjon for fysisk prestasjonsevne Norges idrettshøgskole, 2015 k 1. Sammendrag: Bakgrunn: Etter hvert som vi blir eldre reduseres den daglige fysiske aktiviteten og inaktivitet fører til dårligere fysisk form og økt risiko for overvekt og livsstilssykdommer. Trening i ulike former blir derfor anbefalt. For å motvirke muskelatrofi anbefales styrketrening og for å øke det maksimale oksygenopptaket (VO2max) anbefales utholdenhetstrening. Utrente overvektige er som oftest i dårligere fysisk form enn utrente normalvektige. Formål: Hovedformålet med denne masteroppgaven var å undersøke effekten av kombinert styrke- og utholdenhetstrening på maksimal styrke og maksimal oksygenopptak, ekspresjon av oksidative enzymer i muskler og fettoksidasjon under aerob aktivitet i en gruppe normalvektige (NV) og en gruppe overvektige (OV) menn. Metode: Tolv normalvektige og tretten overvektige utrente middelaldrende menn (45- 65 år) ble rekruttert til studien. De gjennomførte ukentlig 2 økter styrke- og 2 økter utholdenhetstrening i 12 uker. Styrketreningen bestod av et helkroppsprogram og 3 sett med belastningen på 12RM de første 3 uker, 10RM de neste 6 og 8RM de siste 3 uker. Utholdenhetstreningen bestod av en trening med 6-10 intervaller på 2 minutter og en trening med 3-5 intervaller på 7 minutter. Endringer i VO2maks ble målt på sykkel, mens 1RM ble testet i beinpress, nedtrekk og brystpress. Forsøkspersonene gjennomførte også en akutt sykkeltest hvor de syklet på 70 % avVO2mak i 45 min. Muskelbiopsier ble tatt fra vastus lateralis før og etter treningsintervensjonen. Ekspresjon (proteinmengde) av PGC-1α, citrate synthase (CS) og α-ketoglutarate dehydrogenase og et protein i hvert av de fem komplekser i elektrontransportkjeden (Complex I-V) ble målt med Western blot. Resultater: Begge grupper økte sin 1RM i samtlige testøvelser. OV økte sin styrke i beinpress med mer enn NV. OV var sterkere i beinpress, både før og etter treningsperioden. Maksimalt oksygenopptak relatert til kroppsvekt var høyere i NV enn OV ved intervensjonens start. Framgangen i VO2maks var like stor for både OV som NV og VO2max var fortsatt høyere i NV enn OV ved intervensjonens slutt. Ekspresjonen av α-ketoglutarate dehydrogenase og PGC-1α var høyere i NV enn i OV før treningsintervensjonen, mens det etter intervensjonen ikke var noen forskjell. Det var ingen forskjell i ekspresjon av Complex I-V før treningen startet. OV var eneste gruppe som fikk en økning i proteinmengde av α-ketoglutarate dehydrogenase PGC-1α og 3 Complex I-V, mens CS økte i begge gruppene. Evnen til å forbrenne fett på 70 % av VO2max var likt i begge grupper før og etter treningsintervensjonen. Begge grupper forbedret fettoksidasjonen signifikant under treningsintervensjonen. Konklusjon: NV hadde høyere VO2max enn OV før og etter treningsintervensjonen, men fremgangen var like stor i begge grupper. OV var sterkere enn NV i benpress og OV hadde større fremgang enn NV, mens fremgangen i de andre øvelsene var like stor i begge grupper. OV hadde lavere ekspresjon enn NV av noen av de oksidative enzymer før treningen startet. OV økte ekspresjonen av noen av de oksidative enzymer og respondert noe annerledes på utholdenhetstreningen slik at de har fått økt sitt mitokondrievolum, basert på endringer i proteinmengde av Complex II. Kombinert styrketrening og utholdenhetstrening øker maksimal styrke, oksygenopptak og kapasiteten til fettoksidasjon effektivt i både normal og overvektige utrente middelaldrende menn. Nøkkelord: VO2max, 1RM, CS, PGC-1α, α-ketoglutarate, Complex I-V, NV, OV. 4 Innhold   1.   Sammendrag: ............................................................................... 2   Innhold ............................................................................................. 5   2.   Forord ......................................................................................... 8   3.   Introduksjon: ............................................................................. 9   4.   Teori: ......................................................................................... 12   4.1   Maksimalt oksygenopptak: ............................................................................................. 12   4.2   Kardiovaskulære adaptasjoner til utholdenhetstrening og hvilken betydning disse har for utholdenhetsprestasjon: ...................................................... 13   4.2.1   Lungenes diffusjonskapasitet: .................................................................................... 13   4.2.2   Hjertet og blodvolum: ................................................................................................ 1

Recently converted files (publicly available):