• Document: ROZDZIAŁ I. System pedagogiczny Janusza Korczaka charakterystyka
  • Size: 589.39 KB
  • Uploaded: 2018-10-14 15:23:52
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

"Człowiek lubi wysiłek. Lubi, żeby mu się udało, chce wiedzieć, czy potrafi, co może, mimo trudności chce wiedzieć, czy potrafi, co może, mimo trudności chce skończyć i zwyciężyć, przekonać siebie i innych, że silny i zręczny. Zresztą siedzenie męczy. Jeżeli w człowieku uzbiera się siła, a nie może jej zużyć, siedzi jakby głodny ruchu, znudzony, jakby zatruty." Janusz Korczak Dziecko i dzieciństwo stanowią od setek lat jeden z wiodących tematów badań i refleksji naukowców, pedagogów i terapeutów. Podejmowanie tematu dzieciństwa staje się przedmiotem rozważań nie tylko dla dziedzin związanych z edukacją, czy szkolnictwem. Zgłębia się go w obrębie psychologii, socjologii, medycyny, a ostatnio w dużej mierze także w zakresie ekonomii społecznej. I właśnie to ostatnie ujęcie zagadnienia dzieciństwa sprawia, że staje się ono niepostrzeżenie traktowane przedmiotowo. Paradoksalnie jednak zmusza do głębszej niż dotychczas refleksji nad tym, dokąd obecnie działania i inicjatywy ludzkie mają doprowadzić współczesne dziecko. Wśród naturalnych środowisk wychowawczych, tym najistotniejszym jest rodzina. Kolejnym niewątpliwie szkoła. Jest ona instytucją, ale przede wszystkim podstawową formą wspólnoty, rządzącą się określonymi zasadami i prawami, z którą zetkniemy się w niemalże wszystkich kulturach oraz epokach. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze stanowią podstawową formę aktywności zorganizowanej dziecka. Od pewnego momentu życia stają się wiodącym elementem harmonogramu dnia, tygodnia, czy wreszcie roku. Poza nimi pozostaje jednak spora ilość czasu, która wymaga uwagi w kontekście prawidłowego wykorzystania. Jest to kwestia szczególnie istotna wobec współczesnych oczekiwań, jakim musi sprostać dziecko kończące pierwsze etapy edukacji. W dobie natłoku propozycji, ofert, a także poprawiających się warunków życia wydawałoby się, iż problem zagospodarowania czasu wolnego dziecka powinien nie istnieć. Tymczasem z biegiem lat mówi się o nim coraz więcej, głównie w odniesieniu do ciągłego pośpiechu, nie zwracania uwagi na predyspozycje dziecka, lecz raczej na łatwość umieszczenia 1 zajęć w planie dnia rodziny. O poszanowanie czasu dzieciństwa wyjątkowo dobitnie wołał znakomity pedagog Janusz Korczak. Jako pierwszy podniósł on kwestię szacunku dla dziecka w ogóle, a tym bardziej dla dziecka obarczonego pewnym bagażem doświadczeń, czy – tak jak dziś – obowiązków. Zarówno w kraju jak i za granicą o Januszu Korczaku ukazało się bardzo wiele publikacji, ujmując jego dokonania w przeróżne aspekty. Trudno jednak stwierdzić aby próba reinterpretacji idei korczakowskiej w kontekście wykorzystania czasu wolnego dzieci i młodzieży stanowiła zaledwie powielenie znanych ogólnie faktów i komentarzy. To właśnie, gdy stajemy się odpowiedzialni za właściwie spożytkowany czas dziecka niezbędne są takie cechy jak: obszerna wiedza w zakresie psychologii rozwojowej, zmysł obserwatorski, umiejętność stawiania trafnej diagnozy, wytrwałość w dążeniu do celów realizowanych w dłuższej perspektywie czasu, empatia. Skoro zatem źródło, z którego należy czerpać istnieje i jest dostępne, to czy współcześni wychowawcy korzystają z niego należycie często i świadomie. Najwłaściwszym miejscem do zbadania tej kwestii wydaje się placówka, nie tylko nosząca jego imię, ale również funkcjonująca jako zespół z bardzo dużą ilością uczniów, działająca w środowisku miejskim. Współpraca, którą podjęłam z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 im. Janusza Korczaka pozwoliła mi zrealizować cel moich badań i doprowadziła do konkluzji w kwestii wykorzystania dzieła Starego Doktora w zagospodarowaniu czasu wolnego dziecka. Współpraca ta przebiegała w sprzyjającej mi atmosferze. Dyrektor, mgr Magdalena Mazur okazała duże zainteresowanie prowadzonymi przeze mnie badaniami. Udzieliła mi wsparcia, m.in. zapraszając na Piknik Rodzinny, gdzie mogłam przeprowadzić zasadniczą część moich badań” (..). 2 ROZDZIAŁ I System pedagogiczny Janusza Korczaka – charakterystyka 1. Założenia pedagogicznej idei korczakowskiej. Janusz Korczak (wł. Hersz Goldszmit) urodził się w Warszawie w 1878 lub w 1879 roku. ”Jutro kończę sześćdziesiąt trzy, albo sześćdziesiąt cztery lata. Ojciec przez parę lat wyrabiał mi metrykę. Przeżywałem z tego powodu kilka ciężkich chwil. Mama nazywała to karygodnym niedbalstwem: jako adwokat powinien był ojciec sprawy nie odwleka

Recently converted files (publicly available):