• Document: Гражданское воспитание
  • Size: 471.17 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 12:50:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Министерство просвещения Республики Молдова Ина БОТНАРЬ Отилия ДАНДАРА Валентина ОЛАРУ Мария ПРИСЭКУЦЭ Гражданское воспитание Учебник для VI класса e d u c a ţ i o n a l Elaborat conform Curriculumului disciplinar în vigoare și aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 807 din 25 iulie 2013. Editat din sursele financiare ale Fondului Special pentru Manuale. Comisia de experți: Maia Șevciuc, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, șef Catedră Științe ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chișinău; Valentina Ursu, doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, mun. Chișinău; Claudia Galaju, profesoară, grad didactic superior, Liceul Teoretic „I. Creangă”, s. Zîrnești, r. Cahul; Elena Bobu, profesoară, grad didactic I, Liceul Teoretic „M. Eminescu”, or. Ungheni; Eugenia Apărece, profesoară, grad didactic I, Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”, s. Giurgiulești, r. Cahul. Recenzenți: Viorica Negrei, grad didactic superior, inspector școlar, Direcția generală, educație, tineret și sport, mun. Chișinău; Mariana Copacinschi, licențiat în filologie, magistru în psihopedagogie, psiholog, Centrul Internațional „La Strada”; Angela Potâng, dr.conf. univ., Catedra Psihologie Generală, Facultatea Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea de Stat din Moldova; Mihai Bacinschi, director artistic al Editurii Arc. CARTIER Publicată de Editura CARTIER Editura Cartier, SRL, str. București, nr. 68, Chișinău, MD 2012. Tel./fax: 022 24 05 87, tel.: 022 24 01 95. E-mail: cartier@cartier.md www.cartier.md Cărțile CARTIER pot fi procurate în toate librăriile bune din România și Republica Moldova. LIBRĂRIILE CARTIER Librăria din Hol, str. București, nr. 68, Chișinău. Tel./fax: 022 24 10 00. Librăria din Centru, bd. Ștefan cel Mare, nr. 126, Chișinău. Tel./fax: 022 21 42 03. Colecția Cartier educațional este coordonată de Liliana Nicolaescu-Onofrei Editor: Gheorghe Erizanu Traducător: Liliana Cepoi Lectori: Iulia Vorobiova, Irina Subbotovici Coperta: Vitalie Coroban Design/tehnoredactare: Mircea Cojocaru, Iulia Vozian Credit fotografic și imagini: Unimedia, Agenția de Stat Moldpres, revista Punkt, Curtea Constituțională a Republicii Moldova, Mihai Potârniche, Mihai Vengher, Andrei Mardari, Margareta Chițcatîi. Prepress: Editura Cartier Tipărită la Balacron Ина Вотнарь, Отилия Дандара, Валентина Олару, Мария Присэкуцэ ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: УЧЕБНИК ДЛЯ 6 КЛАССА Ediția a I-a, august 2013 © 2013, Editura Cartier pentru prezenta ediție. Toate drepturile rezervate. Cărțile Cartier sînt disponibile în limita stocului și a bunului de difuzare. Descrierea CIP a Camerei Naționale a Cărții Гражданское воспитание: Учеб. для 6 кл. / Valentina Olaru, Ina Botnari, Otilia Dandara [et al.]; trad.: Liliana Cepoi. – Chişinău: Cartier, 2013 (Tipogr. „Balacron”). – 96 p. – (Colecţia „Cartier educaţional”). Tit. orig.: Educaţie civică: Man. pentru cl. a 6-a. ISBN 978-9975-79-839-6. 37.017(075.3) Г 75 Учебник является собственностью Министерства просвещения Республики Молдова Школа/

Recently converted files (publicly available):