• Document: ANKARA ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UKOME KARARI
  • Size: 265.21 KB
  • Uploaded: 2018-12-05 19:16:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ANKARA ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UKOME ANKARA KARARI Karar Tarihi :05.02.2015 BÜYÜKŞEHİR Karar Sayısı :2015/06 BELEDİYESİ Konu : Ulaşım ve Trafik Düzenlemeleri, Öneren Kuruluş Tarih ve No : EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığı. Kamu Kurum Kuruluş ve Vatandaş Talepleri Ekler : 2015/03 Sayılı Alt Komisyon Raporu. UKOME Genel Kurulunda görüşülmek üzere Ulaşım ve Trafik Düzenlemeleri konularına yönelik Alt Komisyon Raporu: Rapor No: 03 Tarih:30.01.2015 UKOME Alt Komisyonu tarafından aşağıda bildirilen görüşler doğrultusunda bu Rapor; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasasının 9. Maddesi ve buna bağlı olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 15 Haziran 2006 gün ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Ulaşım ve Trafik kurallarının nerelerde ne şekilde uygulanacağına ilişkin varılacak UKOME Kararlarına görüş oluşturulmak üzere hazırlanmıştır. Arz ederiz. İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA Cumhur TAYLAN İbrahim ULUTAŞ M.SonerAYDOĞDU Osman DEMİROK Mehmet OKUR Fatih UZUNALİ UKOME Şub.Md.V Trafik Den.Amiri J. Üstğm Zabıta UlaşımAmiri Yönt. Kurul Üyesi Genel Sekreter Ulaşım Dai.Bşk. İl Emniyet Md. İl Jandarma Kom. ABB Zab. Dai. Bşk Ank.Oto.Sof.Esnf.Odası Ank.Min.Es.Oda 1.TALEP: Ulaşım Dairesi Başkanlığının 20.10.2014 tarih ve 48473 sayılı yazıları konusu: İlgi: a) 23.09.2014 tarih ve 2100-5375 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, b) 16.09.2014 tarih ve 12642 sayılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın yazısı, c) 05.09.2014 tarih ve 085440 sayılı Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü’nün yazısı, İlgide kayıtlı yazılarda; Adnan Saygun Caddesi ile Celal Bayar Bulvarı kesişiminde Sıhhiye köprüsü istikametinde yaya geçidinin bulunduğu alanda dolmuşların indirme ve bindirme yapmaları nedeniyle kavşak içindeki araç trafiği akışında sıkıntılar yaşandığından bahsedilerek söz konusu alandaki trafik akışının sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alınması talep edilmektedir. Konu ile ilgili olarak tarafımızdan gerekli incelemeler yapılmış ve bahse konu alanda UKOME’nin 25.06.2008 tarih ve 2008/13 Kararının 29. Talebinde Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Aksu Caddesi Kavşağından 30 m ileride Sıhhıye istikametinde mevcut cep içine 2 otoluk park taksi durak yeri verildiği ancak, söz konusu kavşak içerisinde yaya geçidinin bulunduğu alanda Dolmuşların indirme ve bindirme yapmasını engellemek ve kaşağın araç trafiği akışının düzenlenmesini sağlamak amacıyla mevcut 2 otoluk taksi durak yeri levhasının Celal Bayar Bulvarı üzerinde Adnan Saygun Caddesi ile Aksu Caddesi kesişiminde bulunan ( köprü altı) kavşaktan Sıhhıye istikametide 50 metre ileriye monte edilerek park taksi durak sonu levhası arkasına ise 2 otoluk Dolmuş durağı levhası monte edilmesi konusunun incelenerek bir karar alınabilmesi amacıyla değerlendirilmesi istenmektedir. Alt Komisyon Görüşü: UKOME’nin 25.06.2008 tarih ve 2008/13 Kararının 29. Talebinde Cemal Gürsel Caddesi üzerinde Aksu Caddesi Kavşağından 30 m ileride Sıhhıye istikametinde mevcut cep içine 2 otoluk park taksi durak yeri verildiği ancak, söz konusu kavşak içerisinde yaya geçidinin bulunduğu alanda Dolmuşların indirme ve bindirme yapmasını engellemek ve kavşağın araç trafiği akışının düzenlenmesini sağlamak amacıyla mevcut 2 otoluk taksi durak yeri levhasının Celal Bayar Bulvarı üzerinde Adnan Saygun Caddesi ile Aksu Caddesi kesişiminde bulunan ( köprü altı) kavşaktan Sıhhıye istikametinde 50 metre ileriye monte edilerek park taksi durak sonu levhası arkasına ise 2 otoluk Dolmuş durağı levhası monte edilmesinin uygun olacağı görüşüne varılmıştır. UKOME KARARI: Alt Komisyon görüşü doğrultusunda uygun bulunmuştur. 2.TALEP: Ulaşım Dairesi Başkanlığının 31.10.2014 tarih ve 50418 sayılı yazıları konusu: İlgi: 13.10.2014 tarih ve 4767-630279 sayılı Çankaya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nün yazısı, 1 ANKARA ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ

Recently converted files (publicly available):