• Document: Umowa zawiera pięd stron, zawarta w dniu. pomiędzy: Wykonawcą Fotografem: (Nazwa firmy, ew. Imię, nazwisko, adres, telefony )...
  • Size: 323.93 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 18:34:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Umowa zawiera pięd stron, zawarta w dniu ………………………………. pomiędzy: Wykonawcą – Fotografem: (Nazwa firmy, ew. Imię, nazwisko, adres, telefony ) …………………………………………………………………………………………………………......................................………… ……………………………………………………………………………….......................................................…………………… ……………………………………………………………………………...............................................................……………… Zamawiającymi 1 ) Imie………………………………Nazwisko…………………................................ Pesel ...................................... Adres..................................................................................................telefon.................................... e-mail (drukowanymi)......................................................................... 1 ) Imie………………………………Nazwisko…………………................................ Pesel ...................................... Adres..................................................................................................telefon.................................... e-mail (drukowanymi)......................................................................... Wykonawca zobowiązuje się do wykonaniu reportażu ślubnego dla Zamawiających polegającego na fotograficznym udokumentowaniu przebiegu uroczystości ślubnej, która odbędzie się w dniu: ……………………………… oraz pleneru który odbędzie się w dniu ……………………………………………… ……………………………………………..............................................................................................….. §1 Informacja o pakietach (podpis pod wybranym pakietem, niepotrzebne skreślid) Pakiet minimalny 950zł Pakiet minimalny Pakiet Pakiet Lux - 3500zł PLUS - 1400zł standardowy - 2300zł  Ceremonia  Błogosławieostwo  Błogosławieostwo  Błogosławieostwo  Wesele do pierwszego taoca  Ceremonia  Ceremonia  Ceremonia  zdjęcia w standardowej  Wesele do pierwszego taoca  Wesele do oczepin  Wesele do oczepin obróbce  Fotoalbum  Plener  Plener ze scenariuszem  Do 200 zdjęd na CD lub DVD  zdjęcia w standardowej obróbce  Fotoksiążka z autorskim projektem  Fotoksiązka z autorskim projektem  Do 400 zdjęd na CD lub DVD graficznym*** graficznym***  Galeria internetowa*  Strona internetowa na 1 rok**  Sesja narzeczeoska - Love Story  Sesja narzeczeoska - Love Story  20 wybranych zdjęc w autorskiej,  Sesja na rocznicę ślubu profesjonalnej obróbce wywolane w  20 wybranych zdjęc w autorskiej, formacie 15x20 sm profesjonalnej obróbce, wywolane w  Do 600 zdjęd na CD lub DVD formacie 15x20 sm  Wydruk na płótnie 50x50 sm  Do 1000 zdjęd na DVD  Wydruk na płótnie 50x50 sm ---------------------------- ---------------------------- --------------------------------- -------------------------------- * w pakietach minimalny i minimalny PLUS - 70zł/rok. ** utrzymanie na wlasnej paostwa stronie internetowej przez 1 rok. Opcjonalnie w pozostałych pakietach - 300 zł/rok. *** Fotoksiążka do pakietów Standardowy i Lux jest w formacie 30x30 sm, wydruk Foto LAB, 10 rozkładówek. 1 §2 Wykonawca wykona dla Zamawiających ………… fotog

Recently converted files (publicly available):