• Document: SALİH ZEKİ BEY ÜÇ BOYUTLU BİR BİYOGRAFİ İÇİN
  • Size: 622.22 KB
  • Uploaded: 2018-10-13 22:41:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

138 Osmanlı Bilimi Araştırmaları VII/1 (2005) Salih Zeki’yi tanıyanlar tarafından, çoğunluğu ölümünden sonra yazılanlar, bize kişiliği hakkında önemli ayrıntılar vermektedir. Onu kişisel olarak tanıyanlar azaldıkça, Salih Zeki hakkında yapılan yayınlar gittikçe yüzeyselleşen anlatımlara ve yinelemelere dönmüştür. Son yıllarda Salih Zeki SALİH ZEKİ BEY – ÜÇ BOYUTLU BİR BİYOGRAFİ İÇİN ile ilgili yayınlar hızla artmış olmasına karşın, bunların bilinen öykülere bir şey kattığı söylenemez.4 Şeref Etker* Bir bilim adamının biyografisine üçüncü bir boyutu kazandıracak özellik: Salih Zeki Bey, bir bilim tarihçisi olarak, çalışmalarının en önemli onun evrensel bir bakış açısıyla değerlendirilerek, bilinmeyene yönelişini, saydığı bir kısmını, Doğu matematikçilerinin yaşamlarını öğrenmeye, ortaya yöntem anlayışını, ileriye bakışını, önermelerini ve tezlerini; bir Salih Zeki’yi koydukları problem ve çözümleri irdelemeye, fen dallarının gelişimine Salih Zeki yapanın ne olduğunu çözümlemek, eleştirmek, yaratılarını ve katkılarını incelemeye ayırmıştır. Yapıtlarının ortak özelliklerine bakılarak Salih eksiklerini ortaya koymak; nihayet, bu kişiliği ve yapıtını, hem çağdaş bilim Zeki bir matematik düşünürü sayılmalıdır. Değer verdiği Doğulu bilim insanlarına hem de topluma tanıtabilmektedir. adamlarını, koşullar elverdiğince genişliğine incelemiş, onları tarihte layık olduklarına inandığı konumlara yüceltmeğe çalışmıştır. Oysa, Salih Zeki için henüz tam bir kronoloji dahi oluşturulabilmiş değildir.5 Bir örnek vermek gerekirse: Salih Zeki Bey, bilinen kaynaklara göre, Salih Zeki’nin yaşamöyküsü ise, henüz benzer bir zenginlik ve derinlikte 1887’de Paris’ten İstanbul’a döndükten sonra, 1908’e kadar Avrupaya yazılamamıştır. Yayımlanmış biyografileri kronolojilerden, ansiklopedik gitmemiştir. Ancak, 1908 yılı sonunda Londra’ya giden Salih Zeki’nin bu bilgilerden ileriye götürülememiş, deyim yerindeyse, tek boyutlu kalmıştır. seyahati kronoloji ve biyografilerinde yer almadığı gibi, Londra’ya neden gittiği Yoksul, babasız bir çocuk olarak Darüşşafaka’ya kabul edilen Salih Efendi, ve burada bilim çevreleriyle görüşüp görüşmediği hakkında bir bilgi sahibi Darülfünun’dan Müderris Salih Zeki Bey – Halide Edib’in deyişiyle – bir değiliz.6 II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, kritik denilebilecek bir dönemde “entellektüel aristokrat” olarak ayrılmıştır.1 Bu iki tarihin arası kronolojik yapılan bu gezi onun görüşlerini herhangi bir biçimde etkilemiş midir, olarak, bir günlük kadar ayrıntılı doldurulabilse dahi, bu bir biyografinin ancak bilemiyoruz. omurgasını oluşturacaktır. Salih Zeki Bey’in biyografisini kimler yazabilirdi ? Medeniyet demek, bence, yaşamak demektir ! 2 Salih Zeki’nin biyografisini yazmak öncelikle Halide Edip Adıvar’a Salih Zeki Bey’in kişisel bilgiler dizgesine, onun duygu ve düşüncelerini, düşerdi. Halide Edip bunu, Türkiye’den ayrıldıktan sonra, 1925

Recently converted files (publicly available):