• Document: 1. Projekt techniczny Podciągu
  • Size: 827.07 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 18:57:53
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami podporowymi z żebra, wywołanymi obciążeniem stałym i technologicznym. Uwaga: w Przykładzie pokazano różne metody uzyskania sił wewnętrznych w podciągu (tablice Winklera obliczenia w programach Robot i RM-Win – filmy instruktażowe na stronie www.m.jurkiewicz.po.opole.pl ). W projekcie proszę wybrać jedną dowolną metodę uzyskania sił wewnętrznych. Jeśli ktoś postanowi obliczyć siły wewnętrzne w innym programie, proszę podać nazwę tego programu. 1.1. Siły wewnętrzne  Uaktualnienie obciążeń Ponieważ ostateczne wymiary podciągu różnią się od pierwotnie zakładanych, a pozostałe obciążenia stanowią reakcje żeber, pierwszym krokiem obliczeń staje się wiec zdefiniowanie nowych obciążeń przypadających na podciąg  Szerokość płyty współpracująca z przekrojem ( ) ( ) ( ) { [ ( ) ] , ( ) - Ciężar podciągu można wliczyć w siły skupione stanowiące reakcje z żeber. Zabieg ten umożliwia skorzystanie z tablic Winklera ze schematu obciążenia belki odpowiednią ilością sił skupionych w przęśle. Korzystając z programu komputerowego (np. ROBOT) zabieg ten nie jest konieczny.  Przeliczenie ciężaru na siły skupione (dwie siły w przęśle podciągu)  Reakcje podporowe żebra (program ROBOT – wartości charakterystyczne) - od obciążeń stałych - od obciążeń technologicznych  Kombinacje obciążeń ( ) ( ) , ( ) ( )  Siły wewnętrzne obliczone za pomocą tablic Winklera Siły 276,7 71,6 120,8 5,6 0,238 0,268 - - 256,4 71,6 120,8 5,6 0,238 0,238 - - 128,1 71,6 120,8 6,0 0,111 0,111 - - -32,8 71,6 120,8 6,0 0,111 -0,111 - - -343,7 71,6 120,8 5,8 -0,286 -0,321 - - -289,3 71,6 120,8 6,0 -0,191 -0,286 - - 154,6 71,6 120,8 - - - 0,714 0,857 -180,1 71,6 120,8 - - - -0,286 -1,321 232,3 71,6 120,8 - - - 1,095 1,274 -208,6 71,6 120,8 - - - -0,905 -1,190  Siły wewnętrzne obliczone za pomocą programu ROBOT FZ (kN) MY (kNm) MAX dla pręta 1 155,46 289,88 w punkcie : x=0,0 (m) x=1,86 (m) MIN dla pręta 1 -253,09 -339,86 w punkcie : x=3,74 (m) x=5,60 (m) MAX dla pręta 2 228,18 187,74 w punkcie : x=0,0 (m) x=4,00 (m) MIN dla pręta 2 -187,86 -339,86 w punkcie : x=4,00 (m) x=0,0 (m) MAX dla pręta 3 181,30 205,84 w punkcie : x=0,0 (m) x=2,00 (m) MIN dla pręta 3 -203,50 -222,98 w punkcie : x=4,00 (m) x=6,00 (m) MAX dla pręta 4 230,79 287,19 w punkcie : x=0,0 (m) x=3,74 (m) MIN dla pręta 4 -154,01 -222,98 w punkcie : x=3,74 (m) x=0,0 (m) Do dalszych obliczeń przyjęto wartości otrzymane z programu ROBOT 1.2. Stan graniczny nośności Obliczenia stanu granicznego nośności obejmują obliczenia prętów zbrojenia głównego w przęsłach i nad podporami wewnętrznymi żebra, oraz obliczenia strzemion na ścinanie. { ( ) , - {

Recently converted files (publicly available):