• Document: MSZ EN Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár
  • Size: 530.84 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 14:09:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár BME, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék SZIE-YMMFK, Közmű- és Mélyépítési Tanszék MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, BME, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, SZIE-YMMFK, Közmű- és Mélyépítési Tanszék Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár BME, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék SZIE-YMMFK, Közmű- és Mélyépítési Tanszék Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános előírások, -építőelemek és építőanyagok, -munkaárok készítése, -csőzóna és megtámasztás, -csőfektetés, vizsgálat a csőfektetés alatt, -visszatöltés, vizsgálat a visszatöltés után, -vizsgálatok részletezése. 1 Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár BME, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék SZIE-YMMFK, Közmű- és Mélyépítési Tanszék Alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános előírások,  munkaárokba, töltésbe, felszínre fektetett gravitációs csatornák fektetése és vizsgálata,  a fogalmakat az 1. ábra mutatja be,  - elemek együttműködése, - teherviselés biztosítása (MSZ EN 752-3, MSZ EN 1295-1). 2 Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár BME, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék SZIE-YMMFK, Közmű- és Mélyépítési Tanszék 1 Felszín 2 Útburkolat, vagy vágány-szerkezet, 3 Árokfalak 4 Visszatöltés (3.6)) 5 Fedőréteg (3.5) 6 Oldalfeltöltés (3.12) 7 Felső ágyazati réteg 8 Alsó ágyazati réteg 9 Árokfenék 10 Takarási mélység (3.3 11 Az ágyazat vastagsága (3.1) 12 Csőzóna vastagsága (3.4) 1. ábra: A fogalmak bemutatása 13 Árokmélység (3.13) a Alsó ágyazati réteg vastagsága b Felső ágyazati réteg vastagsága c Fedőréteg vastagsága b = k x OD (lásd 7. fejezet) Ahol: k dimenzió nélküli tényező; a felső ágyazati réteg vastagságának b és OD aránya OD a cső külső átmérője mm-ben. MEGJEGYZÉS 1: Az a és c legkisebb értékét lásd a 7. fejezetben. MEGJEGYZÉS 2: k x OD pótolja az ágyazati szög számítását, ahogyan egyes nemzeti szabványokban alkalmazzák. Az ágyazati szög nem azonos a statikai számítás ágyazati megtámasztás reakciószögével. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár BME, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék SZIE-YMMFK, Közmű- és Mélyépítési Tanszék Építőelemek és építőanyagok megfelelés az MSZ EN, EU műszaki engedélyeknek és tervezéői előírásoknak  Építőanyagok a csőzónában: - biztosítsák a vezeték tartós állékonyságát és teherbírását a talajban, - ne legyenek hatással a csőre, talajra és talajvízre, - max. szemcseméret: 22 mm DN<=200, 40 mm 200<DN<600, -lehetnek = helyszíni talajok, = szemcsés nem kötött építőanyagok, = vízzel kötött építőanyagok, = egyéb építőanyagok. 3  Építőanyagok a visszatöltéshez (Dmax 300 mm) Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár BME, Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék SZIE-YMMFK, Közmű- és Mélyépítési Tanszék Munkaárok készítése Munkaárok szélesség -(1. 2. táblázat) - kivételek: automatizált fektetés, szűk hely Munkaárok állékonysága biztosítható - dúcolással, - rézsűs kiképzéssel. Munkaárok fenék legyen zavartalan, ha nem - eredeti teherb

Recently converted files (publicly available):