• Document: Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková
  • Size: 830.59 KB
  • Uploaded: 2018-12-05 18:12:47
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Připraveno v rámci projektu Fondu uhlí a oceli Evropské unie INFASO+ Řešené příklady Šárka Bečková Připojení ocelových konstrukcí na betonové pomocí kotevní desky s trny Obsah INFASO+  Kotvení patní a kotevní deskou  Šárka Bečková  František Wald  Kloubový připoj  Ulrike Kuhlmann  Jakob Ruopp Düsseldorf 16.05.2014 Řešené příklady INFASO+  Kotvení patní a kotevní deskou Kotvení patní a kotevní deskou Kloubový přípoj Ověřte únosnost přípoje na obrázku Sloup profilu HE 200 B Namáhán normálovou silou FEd = 45 kN a momentem MEd = 20 kNm Betonový základ z betonu C30/37 o rozměrech 1600 x 1600 x 1000 mm Patní deska 30 mm a kotevní deska 10 mm Ocel S355 Součinitele spolehlivosti γMc = 1.50; γ M0 = 1.00 a γ M2 = 1.25 Düsseldorf 16.05.2014 3 Kotvení patní a kotevní deskou INFASO+ Krok 1 Vnitřní síly Kotvení patní a Excentricita kotevní deskou Kloubový přípoj Síly na kotevní desce Vnitřní síly (v tahu a tlaku) pro kotevní a patní desku Düsseldorf Síly na patní desce 16.05.2014 4 Kotvení patní a kotevní deskou INFASO+ Krok 2 Únosnost komponent namáhaných tahem Kotvení patní a kotevní deskou Krok 2.1 T profil - patní deska v tahu Kloubový přípoj Efektivní šířka svaru awf = 6 mm Efektivní délka náhradního T profilu leff,1 = 125 mm Düsseldorf 16.05.2014 5 Kotvení patní a kotevní deskou INFASO+ Únosnost náhradního T profilu v tahu Kotvení patní a kotevní deskou Tvar porušení 1 Kloubový přípoj Tvar porušení 2 Tvar porušení 3 Düsseldorf Rozhoduje Tvar porušení 3 - porušení kotevních šroubů v tahu Ft,Rd = 349 kN. 6 16.05.2014 Kotvení patní a kotevní deskou INFASO+ Krok 2.2 T profil v tahu - kotevní desky namáhané ohybem Kotvení patní a Účinná délka náhradního T profilu kotevní deskou Kloubový přípoj leff,1 = 175 mm Únosnost kotevní desky pro tři možné tvary porušení Düsseldorf 16.05.2014 7 Kotvení patní a kotevní deskou INFASO+ Tvar porušení 1 Kotvení patní a kotevní deskou Kloubový přípoj Tvar porušení 2 Tvar porušení 3 Tvar porušení 1 rozhoduje Síla v trnu Düsseldorf 16.05.2014 8 Kotvení patní a kotevní deskou INFASO+ Kotvení patní a kotevní deskou Krok 2.3 Kotevní šrouby v tahu Únosnost této komponenty v tahu Kloubový přípoj Únosnost jednoho šroubu v tahu je 174.5 kN. Krok 2.4 Vytržení trnu se závitem z kotevní desky Únosnost ve vytržení 251.61 kN Krok 2.5 Vytržení trnu s hlavou z kotevní desky Únosnost ve vytržení 177.6 kN Düsseldorf 16.05.2014 9 Kotvení patní a kotevní deskou INFASO+ Kotvení patní a Krok 2.6 Kotevní trny v tahu kotevní deskou Ú

Recently converted files (publicly available):