• Document: Tidsskriftet Evaluering i praksis
  • Size: 1.49 MB
  • Uploaded: 2018-10-16 14:22:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TEMA LÆSNiNG oG EVALUERiNG NR. 1 · JANUAR 08 Tidsskriftet Evaluering i praksis  Evaluering mellem forskning, profession og praksis  Evalueringens nuancer  Evaluering af læsefærdigheder  LC Ehris interaktive læsemodel  Evalueringsværktøjet De nationale test  Karakteristik og vurdering af tekstlæsetesten TL 1  Læsetest eller tæsk  Løbende evaluering TiDSSKRiFTET UDGiVES i SAMARBEJDE MED DAFoLo Abonnement Ønsker du at abonnere på tidsskriftet kan du skrive til os på ym@cvu-nord.dk eller ringe på 70235003. Husk at oplyse navn, adresse, ansættelsessted og EAN nummer FORORD Tidsskriftet koster 125,- ved bestilling af et enkelt nummer og 400,- ved bestilling af fire numre. Evaluering i praksis er navnet på et nyt tidsskrift om evaluering i det pædagogiske felt. Ønsker du selv at bidrage med artikler til tidsskriftet kan du klikke ind på vores hjemmeside www.cepra. Et tidsskrift som har til formål at formidle viden om evaluering i teori og praksis. dk. Her finder du skrivemanual, oplysninger om de formelle krav og deadlines under menupunktet ”Tidsskrift”. Redaktion Tidsskriftet udgives af Videncenter for Evaluering principielle synspunkter på, hvad den ultimative defi- evalueringen af elevernes genrekendskab og læse- Videncenterleder Tanja Miller, Professor Palle nition må indeholde. Vores håb er, at læsere vil tage strategi“. Artiklen handler om TL1. Efter en kort ge- Rasmussen, Adjunkt Maria Appel Nissen, Lektor Helle i Praksis, CEPRA, Professionshøjskole University Schjoldager bolden op og fortsætte diskussionen. Der er ikke no- nerel præsentation af materialet, hvor centrale og Design Par No. 1 College Nordjylland i et samarbejde med Dafolo. get så godt for praksis som en god teori. grundlæggende teorier om læsning og læseprocessen oplag 1000 stk. bliver ridset op, vil vi fokusere på de aspekter inden for Dafolo fusionerede med Kroghs Forlag i januar Temanummer artikler: læseudviklingen, som evalueres, herunder materialets Udgivet af CEPRA, University College Nordjylland 2008 og fortsætter det gode samarbejde med UCN. 1. Lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitets- tilgang til og evaluering af elevernes genrekendskab Sohngårdsholmsvej 51A skole, Dorte Klint Petersen har skrevet artiklen „Eva- og læsestrategi. I artiklens sidste del vil vi argumen- 9000 Aalborg Tidsskriftet udkommer med fire numre om året. luering af læsefærdigheder“. Her gives der er overblik tere for vigtigheden af et udbygget genrekendskab i www.cepra.dk Henvendelse om Tidsskrift for Evaluering i over forskellige typer af evaluering i forbindelse med folkeskolens danskundervisning og evaluering. Praksis rettes til mail: ym@cvu-nord.dk eller på Tidsskriftet er det første med denne profil i Danmark læsning. Standpunktstest og diagnostiske test. Des- tlf.: 70235003 og har som mål at være med at rejse væsentlige dis- uden er kort indføring i grundbegreberne reliabilitet 5. Lektor Marianne Corfitsen og lektor Hanne Beer- D

Recently converted files (publicly available):