• Document: DEĞİŞEN DÜNYADA SOSYOLOJİ
  • Size: 824.38 KB
  • Uploaded: 2018-11-13 17:40:44
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

DEĞİŞEN DÜNYADA SOSYOLOJİ Temeller Kavramlar Kurumlar PROF.DR. VEYSEL BOZKURT 2 ÖNSÖZ Bazı yazarlar sosyoloji öğrenmeyi, bisiklet kullanmaya benzetirler. O’nu vaktiyle bir kez öğrenmişseniz, kullanması son derece kolaydır. Ancak bilmeyen birisine öğretilmesi ise, bir o kadar zordur. Günlük hayatımızda zaman zaman sosyolojik sorular soruyor ve onların cevaplarını arıyoruz. Bir diğer ifade ile sosyoloji eğitimi almadan da, aslında sosyoloji yapıyoruz. Sosyoloji, insanın kendi içinden geçerek, topluma/top- lumsala doğru yapmış olduğu entelektüel yolculuğun adıdır. Günümüz insanı giderek artan bir biçimde, daha çok kendine dönük hale gelmektedir. Gelir ve refah düzeyimiz arttıkça, kendimize hayranlığımız ve kibrimiz de o kadar artıyor; başkalarını daha az umursar hale geliyoruz. Her şeyde sadece kendimizi arıyoruz. Hepimiz daha “iyi bir yaşam” istiyoruz. Ancak ekonomik ve siyasal krizler bazı gerçekleri acı bir biçimde hatırlatana kadar, “bireysel iyi” 3 olmanın yolunun, aynı zamanda “toplumsal iyi”den geçtiğini unutuyoruz. Sosyoloji, bireysel yaşam kalitemizin, toplumsal yaşam kalitemizden bağımsız düşünülemeyeceğini iddia eden bir bilim dalıdır. O, her şeye rağmen, “daha güzel bir dünya” olabileceğine inananların bilimidir. Bu kitap, esas olarak bir giriş çalışmasıdır. Sosyolojinin temellerini, kavramlarını ve kurumlarını konu almaktadır. Bilindiği gibi sosyoloji, amatörü en çok olan bilimlerden birisidir. Dolayısıyla yazım sürecinde herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir üslup kullanmaya özen gösterilmiştir. Sosyoloji, içinde yaşadığımız değişim süreciyle ilişkili ve olabildiğince eğlenceli hale getirilmeye çalışılmıştır. Bu kitap yazıldıktan sonra, Prof. Dr. Fügen Berkay, Y. Doç. Dr. Bedri Mermutlu, Y.Doç. Dr. Mert A. Gökırmak, Dr. Rıza Sam, Dr. Memet Zencirkıran, Dr. Uğur Dolgun ve Şenol Baştürk metni okuyarak, eksiklerinin giderilmesine yönelik oldukça önemli katkılarda bulundular. Zaman ölçüsünde onların iyileştirmeye yönelik önerilerinden faydalandım. Çalışmanın eksiklerinin sadece yazarına ait olduğunu hatırlatarak, tüm katkıda bulunanlara gönülden teşekkür ediyorum. Okurlarımız da iyileştirmeye yönelik eleştirilerini iletebilirlerse müteşekkir kalırım. Çıkacağınız yolculuktan eğer keyif alırsanız, bu çalışma amacına ulaşmış sayılacaktır. Veysel BOZKURT 4 İÇİNDEKİLER 1. SOSYOLOJİK PERSPEKTİF SOSYOLOJİ NEDİR? ...................................................................................... 2 SOSYOLOJİK HAYAL GÜCÜ ......................................................................... 5 TOPLUM, TOPLUMSAL DAVRANIŞ VE TOPLUMSAL İLİŞKİ ...................... 7 BİREY VE TOPLUM ....................................................................................... 12 Sosyolojik Bakışa Bir Örnek: Durkheim’ın İntihar Teorisi ......................... 13 SOSYOLOJİ VE SAĞDUYU .......................................................................... 16 SOSYOLOJİ BİZE NE KAZANDIRIR? .......................................................... 17 SOSYOLOJİ VE DİĞER SOSYAL BİLİMLER ............................................... 19 2. SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ VE SOSYOLOJİ TEORİLERİ 5 SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN KÖKENLERİ ................................................. 23 BÜYÜK DÖNÜŞÜMLER VE İLK DÖNEM SOSYOLOJİSİ ............................ 27 Büyük Dönüşümler ................................................................................... 27 İLK DÖNEM SOSYOLOJİSİ: SAINT SIMON, COMTE VE SPENCER ......................................................... 29 Saint-Simon (1760-1825) ......................................................................... 29 Auguste Comte (1798-1857) .................................................................... 30 Herbert Spencer (1820-1903) .................................................................. 32 KLASİK SOSYOLOJİ TEORİSİ: DURKHEIM, MARKS VE WEBER ................................................................. 34 Emile Durkheim(1858-1917) .................................................................... 34 Karl Marks (1818 – 1883) ......................................................................... 36 Max Weber (1864-1920) .......................................................................... 38 MODERN SOSYOLOJİ TEORİLERİ .............................................................. 40 Sembolik Etkileşim Teorisi ....................................................................... 41 Yapısal-Fonksiyonalist

Recently converted files (publicly available):