• Document: Direkte en Indirekte Rede
  • Size: 453.7 KB
  • Uploaded: 2018-10-12 12:10:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Afrikaans 1st Add Language Grade 6/7 Direkte en Indirekte Rede Direkte Rede (Direct Speech) Direkte rede word herken aan die gebruik van aanhalingstekens (quotation marks) en wys dat daar ’n gesprek (conversation) in die teks is. Voorbeeld: “Ek skop die bal,” sê Tiaan. “I kick the ball,” says Tiaan. Leestekens: Die volgende leestekens word gebruik in direkte rede: 1. Aanhalingstekens (Quation marks): Om die gesprek of direkte woorde van ’n persoon aan te dui. 2. Dubbelpunt (colon): Na die inleidende werkwoord (introductory verb) Meneer Joubert sê: “Handig julle boeke in na die klas.” 3. Komma (comma): Voor die inleidende werkwoord, as die werkwoord aan die einde van die direkte rede gegee word. “Handig julle boeke in na die klas,” sê Meneer Joubert. ONTHOU! Alle leestekens bly binne die aanhalingstekens. (Punctuation always inside the quotation marks!) 4. Enige ander leestekens: Altyd binne die aanhalingstekens! “Waarom is jou skoen gebreek?” vra Ma. Die man roep: “Help my asseblief!” Indirekte Rede (Indirect/Reported Speech) Indirekte Rede is wanneer die gesprek na die tyd vertel word. Daar is geen aanhalingstekens nie en die woordorde verander. Onthou ook die gebruik van voornaamwoorde (pronouns). Voorbeeld: Tiaan sê dat hy die bal skop Tiaan says that he kicks the ball. Reël Detail Voorbeeld Gebruik die woord ‘dat’ en werkwoorde skuif na die einde Amy sê: “Dit is ’n lekker dag.” 1. Stelling Amy sê dat dit ’n lekker dag van die sin. (Statement) (Use the word ‘dat’ and move is. verbs to the end of the sentence.) Gebruik die woord ‘of’ en 2. Vraagsin - Tim vra: “Kan ek asseblief ook werkwoorde skuif na die einde kan/mag/gaan/ speel?” van die sin. sal/is/ens. (Use the word ‘of’ and move Tim vra of hy asseblief ook (Question - can/ verbs to the end of the sentence.) kan speel. may/will/shall) 
 Page 1 of 8 Afrikaans 1st Add Language Grade 6/7 Direkte en Indirekte Rede Reël Detail Voorbeeld Gebruik net die vraagwoord (wanneer, hoe, waarom, watter) “Wanneer is dit vakansie?” vra 3. Vraagsin - en skuif die werkwoorde na die Harry. vraagwoorde einde van die sin. (Question - Harry vra wanneer dit (Use only the question words and question words) move the verbs to the end of the vakansie is. sentence.) Gebruik die woord ‘om’ en ‘te’ “Pieter, gee die boek vir my!” OF ‘dat’ en ‘moet’ en die beveel Juffrou. werkwoorde skuif na die einde Juffrou beveel Pieter om die 4. Bevelsin van die sin. (Command) boek vir haar te gee. OF (Use the words ‘om’ and ‘te’ OR ‘dat’ and ‘moet’ - verbs move to Juffrou beveel Pieter dat hy the end of the sentence.) die boek vir haar moet gee. As die inleidende werkwoord in Sandra het gesê: “Ek swem die verlede tyd is, moet al die baie vinnig.” werkwoorde in die verlede tyd 5. Verlede Tyd Sandra het gesê dat sy baie wees. (Past Tense) vinnig geswem het. (If the introductory verb is in the past tense, all verbs must be in

Recently converted files (publicly available):