• Document: FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider
  • Size: 120.85 KB
  • Uploaded: 2018-12-05 19:03:44
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider Stagiaire: Instelling: Groep : Adres: Periode: Afdeling: Verzuim: dagen Docentbegeleider: Werkbegeleider: In de tussenevaluatie is besproken: ○ Stand van zaken stagewerkplan en de mate waarin de stagiaire het eindniveau op de competenties heeft ontwikkeld. ○ Stand van zaken ten aanzien van de stageopdrachten. ○ Mate van aanwezige kennis, vaardigheden en professionele attitude. ○ Samenwerking in team. ○ Kwaliteit van begeleiding op stageafdeling. ○ Aandachtspunten voor de 2e helft van de stage. ○ Verwachting ten aanzien van het behalen van de stage. Samenvatting van gesprek en aandachtspunten: Beoordeling van tussenevaluatie: Voldoende / onvoldoende Datum: Handtekening werkbegeleider: ……………………………………. Handtekening stagiaire: ……………………………………. 1 FORMULIER EINDEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de docentbegeleider Stagiaire: Instelling: Groep : Adres: Periode: Afdeling: Verzuim: dagen Docentbegeleider: Werkbegeleider: 1 Heeft de student de persoonlijke doelen uit het stagewerkplan behaald? Ja / nee Toelichting: 2. Wat is het eindniveau van de student op de volgende competenties, waarmee toont de student dit aan, waaruit blijkt dit, en hoe beoordeelt u dit? Competenties Beroepsrol: zorgverlener 1.De hbo-verpleegkundige verleent zorg in complexe zorgsituaties. -waarmee toont de student dit aan: -waaruit blijkt dit: -hoe beoordeelt u dit: onvoldoende, voldoende, zeer goed 2. De hbo-verpleegkundige verleent preventieve zorg aan individuen en groepen. -waarmee toont de student dit aan: -waaruit blijkt dit: -hoe beoordeelt u dit: onvoldoende, voldoende, zeer goed 2 3. De hbo-verpleegkundige geeft informatie, voorlichting en advies aan individuen en groepen. -waarmee toont de student dit aan: -waaruit blijkt dit: -hoe beoordeelt u dit: onvoldoende, voldoende, zeer goed Beroepsrol: regisseur 4. De hbo-verpleegkundige coördineert zorgverlening. -waarmee toont de student dit aan: -waaruit blijkt dit: -hoe beoordeelt u dit: onvoldoende, voldoende, zeer goed 5. De hbo-verpleegkundige coördineert preventieprogramma’s en voorlichtingsactiviteiten. Het kan zijn dat het eindniveau van deze competentie al in stage 3 aangetoond is. -waarmee toont de student dit aan: -waaruit blijkt dit: -hoe beoordeelt u dit: onvoldoende, voldoende, zeer goed Beroepsrol: ontwerper 6. De hbo-verpleegkundige ontwerpt verpleegkundige modulen van zorgprogramma’s. Het kan zijn dat het eindniveau van deze competentie al in stage 3 aangetoond is, of in het afstudeerproject aangetoond zal worden. -waarmee toont de student dit aan: -waaruit blijkt dit: -hoe beoordeelt u dit: onvoldoende, voldoende, zeer goed 3 7. De hbo-verpleegkundige ontwerpt verpleegbeleid. Het kan zijn dat het eindniveau van deze competentie al in stage 3 aangetoond is. -waarmee toont de student dit aan: -waaruit blijkt dit: -hoe beoordeelt u dit: onvoldoende, voldoende, zeer goed 8. De hbo-verpleegkunde ontwerpt kwaliteitszorg ten behoeve van de verpleegkundige zorgverlening. Het kan zijn dat het eindniveau van deze competentie al in stage 3 aangetoond is, of in het afstudeerproject aangetoond zal worden. -waarmee toont de student dit aan: -waaruit blijkt dit: -hoe beoordeelt u dit: onvoldoende, voldoende, zeer goed Beroepsrol: coach 9. De hbo-verpleegkundige geeft (werk)begeleiding aan collega’s en collega’s in opleiding. -waarmee toont de student dit aan: -waaruit blijkt dit: -hoe beoordeelt u dit: onvoldoende, voldoende, zeer goed 10. De hbo-verpleegkundige adviseert en geeft consult aan collega’s binnen en buiten de eigen instelling bij het realiseren van zorgprogramma’s, verpleegbeleid en kwaliteitszorg. Het kan zijn dat het eindniveau van deze competentie al in stage 3 aangetoond is, of in het afstudeerproject aangetoond zal worden. -waarmee toont de student dit aan: -waaruit blijkt dit: -hoe beoordeelt u dit: onvoldoende, voldoende, zeer goed 4 Beroepsrol: beroepsbeoefenaar 11. De hbo-verpleegkundige draagt bij aan deskundigheidsbevordering van collega’s. Het kan zijn dat het eindniveau van deze competentie al in stage 3 aangetoond is, of in het afstudeerproject aangetoond zal worden. -waarmee toont de student dit aan: -waaruit blijkt dit: -hoe beoo

Recently converted files (publicly available):