• Document: Pavel, Duhul şi poporul lui Dumnezeu Gordon Fee Casa Cărţii, Oradea 2010 Paul, the Spirit and the People of God, by Gordon D. Fee 1996 by Hendrikson Publishers, Inc. P. O. Box 3475 Peabody...
  • Size: 69.7 KB
  • Uploaded: 2021-07-22 12:04:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Pavel, Duhul şi poporul lui Dumnezeu Gordon Fee Casa Cărţii, Oradea 2010 Paul, the Spirit and the People of God, by Gordon D. Fee © 1996 by Hendrikson Publishers, Inc. P. O. Box 3475 Peabody, Massachusetts 01961-3473 All rights reserved. Citatele biblice care nu sunt urmate de o menţiune explicită reprezintă traduceri libere ale citatelor parafrazate de autor. Versiuni folosite: NIV – New International Version VDC – Versiunea Dumitru Cornilescu NTR – Noua Traducere Română Toate drepturile asupra ediţiei în limba română aparţin editurii Casa Cărţii. Orice reproducere sau selecţie de texte din această carte este permisă doar cu aprobarea în scris a editurii Casa Cărţii, Oradea. Pavel, Duhul şi poporul lui Dumnezeu de Gordon D. Fee Copyright © 2010 Casa Cărţii O. P. 2, C. P. 30, 410670 Oradea Tel. / Fax: 0259-469057; 0359-800761; 0728-874975 Email: info@ecasacartii.ro www.ecasacartii.ro Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României FEE, GORDON D. Pavel, Duhul şi poporul lui Dumnezeu / Gordon D. Fee. - Oradea : Casa Cărţii, 2010 Index ISBN 978-973-8998-81-0 235.3 Pavel Traducerea: Ionel Mitra Editarea: Paulian Petric Tehnoredactarea: Vasile Gabrian Coperta: Adrian Mihocaş Pentru Maudine – darul lui Dumnezeu pentru viaţa mea, în cel de-al patruzecilea an împreună CUPRINS Prefaţă 9 Uvertură – O invitaţie la a citi scrierile lui Pavel într-un mod nou 15 1. O „teologie” a Duhului? – Duhul în teologia paulină 19 2. Dumnezeu vine din nou la poporul Său – Duhul ca Prezenţa reînnoită a lui Dumnezeu 27 3. Sfântul Cine? – Duhul ca Persoană 43 4. Dumnezeu în trei Persoane – Duhul şi Trinitatea 55 5. Începutul sfârşitului – Duhul ca o dovadă a „prezenţei viitorului” 69 6. Un popor pentru Numele Lui – Duhul şi poporul lui Dumnezeu 83 7. Convertirea: Intrarea (partea I) – Duhul şi auzirea Evangheliei 95 8. Convertirea: Intrarea (partea a II-a) – Duhul în momentul intrării 105 9. Convertirea: Rămânerea (partea I) – Duhul şi etica paulină 117 10. Convertirea: Rămânerea (partea a II-a) – Roada Duhului 131 11. Războiul continuu – Duhul împotriva firii 145 12. Putere în slăbiciune – Duhul, slăbiciunea din prezent şi rugăciunea 159 13. Spre lauda slavei Sale – Duhul şi închinarea 171 14. Darurile controversate? – Duhul şi charismata 183 15. De aici încotro? – Duhul pentru azi şi pentru mâine 199 Anexă – Botezul Duhului şi botezul în apă în scrierile lui Pavel 213 Index scriptural 225 PREFAŢĂ Această carte are o istorie complexă. Este cartea pe care am sperat să o scriu în urmă cu câţiva ani la propunerea celor de la Hendrickson Publishers. Această editură mi-a solicitat să „extind puţin” articolul despre Duhul Sfânt în scrierile pauline, articol ce apăruse în Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements [Dicţionarul mişcărilor penticostale şi carismatice], Grand Rapids, Mi., Zondervan, 1988. Spre surprinderea mea, în timp ce scriam acest articol am descoperit că nu exista nicio carte consacrată subiectului respectiv; astfel, am început să scriu o carte care să umple acest gol. În acelaşi timp, eram nerăbdător să argumentez concluziile prezentate în articolul din dicţionar. Am decis, aşadar, că aveam nevoie de o exegeză atentă şi exhaustivă a fiecărui text paulin care vorbeşte despre Duhul Sfânt sau despre lucrarea Duhului. Rezultatul final a fost cartea God’s Empowering Presence [Prezenţa împuternicitoare a lui Dumnezeu], Peaboy, Mass., Hendrickson, 1994, de aici înainte GEP, un tom masiv plin de detalii (necesare) şi argumentaţii riguroase. Aşadar prima abordare a temei a avut ca rezultat o carte destinată cu precădere cercetătorilor şi pastorilor, urmărind să aducă un oarecare echilibru modului în care prezentăm teologia paulină. Cu toate că se vorbeşte mult despre rolul important al Duhului în viaţa şi în gândirea lui Pavel, cercetătorii Noului Testament, în general, şi în special cei focalizaţi specific asupra scrierilor pauline, au marginalizat din plin acest rol. Am scris GEP în parte pentru a îndrepta această situaţie. Ceea ce însă m-a determinat să recurg la prezentarea materialului într-o formă diferită, şi anume cea a cărţii de faţă, a fost teama că temele cruciale pentru Pavel – aşa cum le percep eu –

Recently converted files (publicly available):