• Document: Beyaz Zambaklar Ülkesinde Grigory Petrov
  • Size: 377.17 KB
  • Uploaded: 2018-10-12 20:26:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Grigory Petrov BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE Bir milletin uyanışı) Grigory PETROV Hayat Yayınları: 20 Başarı Dizisi: 12 Kitap Editörü Hurşit İlbeyi Yazarı Grigory Petrov Türkçesi Prof. Dr. Ali Haydar Bey © 1998, Hayat Yayıncılık İletişim, Yapım, Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti. Tüm yayın hakları anlaşmalı olarak Hayat Yayınları'na aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir; izinsiz çoğaltılamaz, basılamaz. ISBN: 975-8243-20-9 Baskı Yeri & Tarihi İstanbul, 2005 Yayına Hazırlayan Hurşit İlbeyi Düzeltme Zeynep İlbeyi Dizgi Sevim Beşik Kapak Tasarımı Ferhat Çınar Baskı & Cilt Bilge Matbaacılık HAYAT YAYIMCILIK, İLETİŞİM, YAPIM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE TİC. LTD. ŞTİ Çatalçeşme Sokak No: 48 Bateş Han 34410 Cağaloğlu/İstanbul Tel: (0212) 511 84 50 (Pbx) Fax: (0212) 526 71 14 http ://www. hayatyayinlari. com e-mail: hayat@hayatyayinlari.com Hayat İçindekiler Petrov'a ve Eserine Dair Bulgarca Çevirinin Önsözü Tarihten İbret Almak Kahramanlar ve Millet Suomi'nin Tarihi Yükseliş Önderi Bir Aydın: Snelman Eğitimci Memurlar Halk Okulu: Kışla Futbol Anne-Baba ve Çocuklar Halk Üniversitesi Reçel Kralı Jarvinen'in Yaptığı Konuşma Haydut Karokep Jarvinen, Okunen ve Gulbe Nasıl Kral oldular? Köylüler, İşçiler ve imalatçılar Kendini Halkın Sağlığına Adayan Doktor --- Petrov'a ve Eserine Dair VJrigory Petrov, başta Rusya olmak üzere Bulgaristan'da da en çok okunan ünlü bir Rus yazarıdır. Yazarın 32 eseri de Bulgarca'ya çevrilmiş ve her eseri 8-10 baskı yapmıştır. Petrov, yazı hayatına atılmadan önce Lev Tolstoy, Vladimir Korolenko, Anton Çehov, Maksim Gorki, Leonid Andreev gibi dönemin ünlü Rus yazarlarıyla tanışmış ve özel dostluklar kurmuştur. Yine dünya yazarlarından Anatole France, Antonio Fugacaro, Knut Hamsen ve birçok Avrupalı ve Amerikalı yazar ve sanatçıyla da yakın ilişki içine girmiş, fikir alışverişinde bulunmuştur. Engin bilgisiyle Petrov, tüm insanlığın daha rahat bir hayat sürmesini, yücelmesini ve mutlu olmasını arzu etmiş ve bu doğrultuda eserler vermiştir. Özellikle yoksul köylü ve işçilerin geri kalmışlıktan ve ezilmişlikten kurtulması yönünde çaba göstermiştir. Petrov, 1868 yılında, Petersburg'un Yamburg kasabasında, yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası bir meyhanede garsonluk yapıyordu. Hayatın tüm zorluklarını daha genç yaşlarda hisseden Petrov, yeryüzünün daha aydınlık, mut- luluk dolu ve daha insanca yaşanabilir olması yolunda zihin yoruyordu. O da tıpkı Tolstoy gibi bir çırpıda insanları müreffeh ve mutlu kılacak, yeryüzünü bir anda cennete çevirecek çözümler arıyordu. Bu özlemle 5. sınıfı bitirdikten sonra içinde cennetten bahsedilen ilahiyat Okulu'na devam etti. Genç öğrenci herşeyin nedenini ve nasılını, insana yararının ne olduğunu sorduğundan öğ-retmenlerininin dikkatini çekmişti. Daha o yaşlarda küçük zihni şu fikirlerle dolmuştu. "İnsanoğlu, yeryüzünün en değerli varlığıdır. O, yaratan Rabb'in baştacıdır. Dünyada var olan herşey insan içindir. Yeryüzünün zenginlikleri ve güzellikleri insan için yaratılmıştır. İlim, felsefe, sanat ve din hep insanın olgunlaşması için vardır. Bunların herbiri insanlığa hizmet etmek için oluşmuştur. Eğer tüm bunlar yeryüzünde daha mutlu, daha aydınlık ve gerçekten cennet hayatı sunmaya ve kurmaya hizmet etmeyecekler -se hiçbir önem ve değer taşımıyorlar demektir." Büyüyüp geliştikçe bu düşünceler zihninde iyice pekişmeye başlamıştır. Yaşamı boyunca da aynı düşünceleri taşıdı, savundu. O, bilimi, felsefeyi ve sanatı her zaman insanlığı geliştirmek ve yükseltmek amacıyla öğrenmiş, insanları ve toplumları da bu ba-kışaçısıyla incelemiştir. İlahiyat Okulu'nun Edebiyat Bölümü'nde eski ve yeni birçok dil öğrenmiş, Medeniyet ve Sanat Tarihi derslerine devam etmiş, bu bilgilerini daha sonraları "Sanat ve Hayat" adlı eserinde topluma sunmuştur. Petrov, Rahip Adayı sıfatıyla topluma daha çok yararlı olabileceğine inanıyordu. Doğrusu Profesör ve Rahip Petrov'un bu amaçla giremeyeceği yer olamazdı. Ama asıl amacı insanları cennete hazırlamak yerine, yeryüzünü bir cennete dönüştürmekti. Petersburg şehrindeki soylu ve varlıklı aileler nezdinde yüksek bir konumdaydı artık. Öyle ki Çarlık sarayına bile girmiş, Gran-dükler'in eğitimini üstlenmişti. Bütün bunlara rağmen Aydın Rahibin yüreği işçi sınıfı ve yoksullar için çarpıyordu. "Doktor, sağlıklı olanlardan çok, hastalar için gereklidir" düşüncesiyle, zorluklar ve sıkıntılar içinde kıvranan yoksullara, eğitimsiz kalmışlara, işçilere özel vaazlar vererek, onları aydınlatmaya çalışıyordu. İlgiye, gerçeğe ve bilgiye susamış binlerce eğitimsiz işçi ve köylü onun vaazlarını dikkatle ve sevgiyle dinliyor, Petrov'a hayranlık duyuyorlardı. B

Recently converted files (publicly available):