• Document: STUDIEPLAN FAL02N. Verkstedsledelse
  • Size: 110.72 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 20:26:44
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

STUDIEPLAN FAL02N Verkstedsledelse Fagskolen Oslo Akershus Studiested: Nett/Rud Godkjent Nokut: 27.08.2009 Sist revidert: 24.01.2013 Innhold Generell informasjon ...........................................................................................................2 Innledning ............................................................................................................................2 Inntakskrav ..........................................................................................................................3 Gjennomføring ....................................................................................................................3 Studiets lengde ....................................................................................................................3 Studiets innhold, moduler og fagelementer: ........................................................................3 Prinsipper for opplæringen ..................................................................................................3 Generell informasjon om opplæringen ................................................................................3 Timefordeling gjennom studiet ...........................................................................................4 Vurdering - prøver. ..............................................................................................................4 Hvorfor vurdering? ..........................................................................................................4 Hva skal vurderes? ...........................................................................................................4 Standpunktkarakter. .............................................................................................................5 Eksamensordning og eksamensform. ..................................................................................5 Mål og hovedmomenter for studiet .....................................................................................5 Mål for Verkstedsledelse er: ............................................................................................5 Modul 1: Informasjon og kommunikasjonsteknikk/ IKT ....................................................5 Modul 2: Økonomi, administrasjon, verkstedsdrift, verkstedledelse, organisasjonsutvikling. ........................................................................................................7 Modul 3: Lønnsystemer, logistikk, markedsføring, kunderelasjoner og salg .....................7 Modul 4: Lovkunnskap og systematisk arbeid med Helse Miljø og Sikkerhet.................14 1 Generell informasjon Innledning Økt fokus på den miljømessige siden av bilbruket og derav interesse for andre typer drivstofløsninger ser vi bransjemessig allerede skaper vesentlige krav til omstilling på den økonomisk - tekniske siden. Utfordringene og mulighetene blir større, men vi ser at mange bilforhandler sliter med å skaffe tilfredsstillende økonomiske resultater på i sin verksteddrift. For at fremtidige ledere i bilbransjen skal sikres god kompetanse til å lede deler av en kompleks kjøretøybedrift og samtidig skape tilfredsstillende økonomiske resultater, vil det bli stilt store krav til utdanningen, som må stå i forhold til det ansvar vedkommende blir tillagt. Dette har vesentlig betydning både for kunden, samfunnet og arbeidsgiver. Bilbransjen har manglet et økonomisk utdannelsestilbud for ettermarkedsledere. Studiet kom i gang for noen få år siden og er nå mulig å gjennomføre samtidig med nesten full jobb fordi vesentlig deler av dette nå tilbys som nettbasert studie. Dette gjennomføres med bruk av en tilrettelagt webbasert læringsplattform kombinert med kontakt til nettlærer / rettleder og med samlinger for opplæring i den teoretiske delen av stoffet gjennom fem uker i skoleåret.. Etterutdanningen både kan og bør være et alternativ til medarbeidere som av ulike grunner ønsker å endre sin jobbsituasjon uten å måtte slutte i bransjen. Økonomi, Administrasjon, Verkstedsdrift, Verkstedledelse, Organisasjonsutvikling, Lønnsystemer, Logistikk, Markedsføring, Kunderelasjoner og Salg er vesentlige elementer for å oppnå tilfredsstillende økonomiske resultater j Bilbransjen. Slik sett er det derfor viktig at verkstedledere kan beregne selskapets timeselvkost både for service og karosseri / lakk - verkstedene, videre forstå viktigheten av de produktives økonomiske effektivitetsgrad, kjenne bransjens nøkkeltall og benytte aktive økonomiske styrings og utviklings - systemer. Budsjettering, bruk av rapporter som ukentlig forteller om resultatutviklingen for den enkelte og avdelingen sammenlignet mot budsjettet, lønnsystemer av forskjellig art (fastlønn - bonussystem og akkord) med Excel, er og nødvendige elementer i utdanningen. Mye av dette

Recently converted files (publicly available):