• Document: Psychology. Welkom op de faculteit Gedragswetenschappen! masteropleiding
  • Size: 1.16 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 21:46:56
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

masteropleiding Psychology Welkom op de faculteit Gedragswetenschappen! De faculteit Gedragswetenschappen biedt gespecialiseerde masterprogramma’s aan in Psychology, Educational Science and Technology, Philosophy of Science, Technology and Society, Communication Studies, Leraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen en Science Education and Communication. Wij representeren de ‘human touch’ in de ‘high tech human touch’ filosofie van de Universiteit Twente. Daarbij bieden we masteropleidingen aan die staan voor een degelijke wetenschappelijke en professionele scholing in elk van deze vakgebieden. Karen van Oudenhoven, decaan van de faculteit Gedragswetenschappen Wij zijn uniek omdat we nadruk leggen op de beginselen Het onderwijs vindt plaats in een open atmosfeer van menselijk gedrag in de maatschappij. Hoe kunnen gefundeerd in een nauwe samenwerking tussen we sociale en technische interventies ontwerpen die de docenten en studenten. Wij zijn er van overtuigd dat kwaliteit van het leven van patiënten en ouderen excellentie groeit in een omgeving waar er veel gevergd bevorderen? Hoe kunnen we hulpmiddelen voor het wordt van studenten, die vervolgens ook hoge eisen onderwijs ontwerpen om leerprocessen tijdens het stellen aan een stimulerende leeromgeving. Wij geloven leven van mensen te verbeteren? ook in persoonlijk initiatief en in onderwijs dat is afgestemd op de behoeftes van de student. Voor Studenten leren ook hoe ze de impact van sociale en studenten zijn er veel mogelijkheden om een technologische interventies op het menselijk gedrag onderwijsprogramma te creëren hun eigen interesse en moeten evalueren. Hoe verandert het internet de leerdoelen weerspiegeld. Ons doel is het individuele ontwikkeling van vriendschappen en professionele talent dat de wereld nodig heeft om een duurzame en communicatie? Wat voor impact heeft de introductie creatieve toekomst te bouwen te ontwikkelen. van camera’s op openbare plekken (vliegvelden, Studenten die deze ambitie delen nodigen wij uit om bij winkelcentra) op de veiligheidsbelevenis van burgers? ons te komen studeren! Wat zijn de ethische afwegingen voor het introduceren van nieuwe technologieën, zoals robots in ziekenhuizen? Studenten leren om wetenschappelijke beginselen toe te passen in een praktische en multidisciplinaire context. Psychology 2 OPLEIDING Hoe handelen mensen? En hoe kunnen we psychologische kennis inzetten om problemen uit de praktijk op te lossen? Typisch vragen die aan bod komen tijdens de masteropleiding Psychology. Tijdens de masteropleiding Psychology bestudeer je het jou gekozen specialisatie in de master. De psycholoog gedrag van mensen. Je verwerft kennis en inzicht in als hulpverlener in de gezondheidszorg is misschien wel psychologische theorieën om gedrag op systematische het meest bekend. Maar je kunt ook als adviseur, wijze te analyseren. Je ontwerpt goede en werkbare projectleider of trainer terechtkomen bij de overheid, in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, waar het bedrijfsleven, onderwijs of de wetenschap. mogelijk met gebruik van technologische toepassingen. Denk aan games die leervaardigheden verbeteren, Na je studie kun je als online interventies in de gezondheidszorg en I-phone apps om criminaliteit in woonwijken te kunnen melden. Na je studie kun je als expert van menselijk gedrag in de expert van menselijk maatschappij je waarde bewijzen. Waar en in welke sector je gaat werken is mede afhankelijk van de door gedrag in de maatschappij je waarde bewijzen SPECIALISATIES spelen bij verschillende vormen van bemiddeling. Conflict, Risico En Veiligheid Ook zoomen we in op de rol van (nieuwe) media bij Individuen en groepen kunnen op talloze manieren risicoperceptie en -communicatie en welke invloed betrokken raken bij gebeurtenissen die een bedreiging high-tech middelen zoals bewakingscamera’s hebben vormen voor de psychologische, fysieke of op verschillende vormen van antisoci

Recently converted files (publicly available):