• Document: Bolig. en erhvervsanalyse ANALYSE AF DE DANSKE RESSOURCEOMRÅDER
  • Size: 321.97 KB
  • Uploaded: 2018-10-22 10:43:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Bygge / Bolig – en erhvervsanalyse 1 3 5 5 A N A LY S E A F D E D A N S K E R E S S O U R C E O M R Å D E R Bygge / Bolig – en erhvervsanalyse A N A LY S E A F D E D A N S K E R E S S O U R C E O M R Å D E R Indholdsfortegnelse Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sammenfatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Overblik og metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. Identifikation af ressourceområdet . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.1 Definition og afgrænsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.2 Slutprodukter og ydelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.3 Aktører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Appendiks til kap. 1: Statistisk afgrænsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2. Erhvervsøkonomisk udvikling og aktuel situation . . . 25 2.1 Udviklingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.2 Aktuel situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3. De erhvervsøkonomiske rammebetingelser for Bygge/Bolig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.1 De forskellige typer rammebetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.2 Efterspørgslen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.3 Vare- og tjenestemarkederne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.4 Videnfaktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.5 Faktormarkeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.6 Infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4. Analyse af ressourceområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 4.1. Muligheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 4.2 Trusler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4.3 Styrker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.4 Svagheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 5. Strategiske hovedproblemstillinger . . . . . . . . . . . . . . . 97 5.1 Tre hovedproblemstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 5.2 Muligheder for at udnytte forbedringspotentialet . . . . . . . . . . . 100 5.3 Barrierer for udnyttelse af potentialet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 5.4 Det fastlåste ressourceområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Bygge / Bolig • En erhvervsanalyse 5 Forord Erhvervsfremme Styrelsen har besluttet at genoptage arbejdet med res- sourceområderne, som blev udført i starten af 90’erne. Denne rapport er den første i rækken, der beskriver de danske ressourceområder og deres udfordringer i begyndelsen af det nye århundrede. Rapporten giver et bud på, hvad der er de strategiske hovedproblemstil- linger for det danske Bygge/Boligområde. Byggeriets styrker og svag- heder vurderes i forhold til udfordringerne fremover. Bygge/Boligområdet vil ligesom andre danske ressourceområder i de kommende år møde større konkurrence både på hjemmemarkedet og på de internationale markeder. Det er derfor vigtigt allerede nu at gøre sig klart, om der er ting, der skal gøres bedre, hvis ressourceområdet skal kunne klare den øgede konkurrence. Rapporten beskriver et Bygge/Boligområde, som har store udviklings- potentialer, men paradoksalt nok ikke realiserer disse potentialer. For- klaringen kan ligge i byggeriets store kompleksitet, hvor forskellige typer barrierer i sammenhæng vanskeliggør forandring og ofte resulterer i for høj pris og for lav kvalitet. Ved at forbedre rammebetingelserne og gennemføre nye arbejdsgange kan indtjeningen i erhvervet øges, og samtidigt give mere tilfredse slut- brugere. Ændringer kræver en stor indsats, som inddrager mange par- ter. Erhvervsfremme Styrelsen ønsker i dialog med byggeriets parter at gøre en indsats, der kan bidrage til en positiv udvikling. Anders Kretzschmar Direktør Bygge / Bolig • En erhvervsanalyse 7 Sammenfatning Sammenfatning Hovedproblemstillinger i byggeriet Rapporten beskriver et Bygge/Boligområde, som har store udviklin

Recently converted files (publicly available):