• Document: WYKAZ ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ
  • Size: 105.87 KB
  • Uploaded: 2019-03-24 06:30:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Załącznik nr 7 do SIWZ; Załącznik nr 1 do wzoru umowy WYKAZ ARTYKUŁÓW CHEMII GOSPODARCZEJ Uwaga !! * Dla wszystkich artykułów w kolumnie 2 - „Artykuły chemii gospodarczej – Przedmiot zamówienia: minimalne wymagania zamawiającego” podano opakowania o minimalnej zawartości w mililitrach [ ml] lub gramach [ g]. Wymagane jest od Wykonawcy podanie w kolumnie 4 - „Jednostka miary” odpowiedniej zawartości oferowanego artykułu w mililitrach [ ml] (jeżeli Zamawiający podał minimalną zawartość w mililitrach) albo gramach [g] (jeżeli zamawiający podał minimalną zawartość w gramach). Do każdego zaoferowanego produktu Wykonawca musi załączyć kartę charakterystyki/kartę produktu. Jednostkowa cena Wartość brutto [zł] Wartość netto [zł] Jednostka miary Stawka VAT [%] netto [zł] Artykuły chemii gospodarczej ilość Przedmiot zamówienia: minimalne Oferta Wykonawcy wymagania zamawiającego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dokładna nazwa zaoferowanego towaru i oznaczenia stosowane przez producenta: ….............................................................................................................. Antystatyczny środek w aerozolu do ................................................................................................ czyszczenia oraz i pielęgnacji drewna, plastiku, szkła, Dokładna nazwa i adres producenta zaoferowanego towaru: ceramiki, powierzchni emaliowanych, ….............................................................................................................. sprzętu RTV, mebli biurowych, .................................................................................................................. zapobiega osiadaniu kurzu na ....................................................................................... czyszczonych powierzchniach, pozostawia *poniżej wypełnić tylko w przypadku , gdy nazwa i/lub oznaczenia 1 warstwę ochronną, konserwuje, nie zaoferowanego towaru różnią się od nazy i/lub oznaczeń 400 23 pozostawia smug, nie wymaga zmywania stosowanych przez producenta *op. ......... przed nałożeniem kolejnej warstwy; Dokładna nazwa zaoferowanego towaru i oznaczenia stosowane przez zawiera m. in. więcej od 0 a mniej niż 5% importera lub dystrybutora, jeżeli nazwa albo oznaczenia różnią się od niejonowych śro

Recently converted files (publicly available):