• Document: قال امام جعفر فى خواص القرآن. Kuranın havassı hakkında. İmam Cafer buyurdu. tercüme ve tanzim. Kemal Kemaloğlu دركاه جان.
  • Size: 221.6 KB
  • Uploaded: 2018-10-14 21:07:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

(‫ﻗﺎل اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ )ع‬ ‫ﻓﻰ ﺧﻮاص اﻟﻘﺮآن‬ Kuranın havassı hakkında İmam Cafer buyurdu tercüme ve tanzim Kemal Kemaloğlu ‫درﻛـﺎه ﺟـﺎن‬ www.dergahecan.com İmam Caferin (A) Havass-ı Kuranı İmam Cafer-i Sadık aleyhis-selam Kuran-ı kerim sureleri hakkında buyurdu ki: Bakara suresi Her kim bu sureyi yazar ve üzerinde taşırsa, o kimseden bütün ağrı ve sızılar zail olur. Bu sure yazılır, küçük bir çocuğun boynuna asılırsa ondan ağrılar zail olur. Cin, ümmü sübyan gibi zarar vericilerden emin olur, onlardan korku duymaz. Bu sure yazılıp masrunun üzerine asılırsa Allahu tealanın izniyle sara zail olur. Bunda sayılamayacak kadar çok faydalar vardır. Ali İmran suresi Bu sure zaferanla yazılıp hamile kalmak isteyen kadının üzerine asılırsa Allahın izniyle hamile kalır. Geçim ve maşiyetinde zorluk olan bir kimse bunu taşırsa, Allahu teala ona kolaylık ve bol rızık verir. Nisa suresi Bu sure yazılıp kırk gün bir eve konulur. Kırk günün sonunda dışarıda evin duvarının bir yerine konulursa o hane halkı arasında sulh ve muhabbet olur. Dışarıdan kimse onların huzurunu bozamaz, dışarıdan gelen o hane içinde kabul görmez. Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp yağmur suyu içine konulur. Kendisinde korku olan birine içirilirse korkusu zail olur. Maide suresi Bu sure yazılıp bir sandığa veya haneye ya da dükkan ve benzeri bir yere konulursa orada bulunan meta’ ve mal çalınmak ve benzeri afetlerden muhafazada olur. Bu şekilde yazılmış bir mal yol üstünde eşkıya ve hırsızlara dahi denk gelse Allahın izniyle korunur. Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp suyu aç bir kimseye içirilirse doyar, susamış içerse susuzluğu gider. Su ve ekmeğin olmayışı o kimseye zarar veremez. En’am suresi Bu sure misk ve zaferanla bir kağıt üzerine yazılıp ara vermeden üç gün içilirse içen kimse daim iyi nazarla bakar. Sui nazarı terk eder. Bu sudan içen kimseden ağrılar geçer, şişlikler ve dalak hastalıkları zail olur. Bir hayvanın üzerine asılırsa bütün korkutucu afet ve belalardan muhafazada olur. Zayıflıktan ve vakitsiz hastalıklardan korunur. Gecede bir defa okunmaya devam edilirse, vakitsiz hastalıklardan, kaza ve beladan emin, gün boyunca muhafazada olunur. Arabi ayın evvelinde hulus-ı kalble iki rekat namaz kılınır, her iki rekatta da bu sure okunur. Sonra dua edilirse o ay içinde bütün istenmeyen kötü şeylerden, korku ve hastalıktan, kazadan beladan, afetlerden emin ve muhafazada olunur. Araf suresi Bu sure gül suyu ve zaferanla yazılıp üstte taşınırsa yırtıcı hayvanlardan emin olunur. Nazardan ve halkın hilesinden muhafazada olur. Göğüs ağrısı zail olur. Yol kesiciden, düşmandan ve yılandan emin ve muhafazada olur. Enfal suresi Bu sure yazılıp üstte taşınırsa hiçbir zaman mahkemede haksız çıkmaz, kendi aleyhine hiçbir kanıt bulunmaz. Her zaman hakkı korunur, haceti yerine getirilir. Hiçbir zaman mağlup olmaz. Kaza belalardan Allahu tealanın izniyle emin ve muhafazada olur. Bera’a suresi Bu sure yazılıp bir seccade altına ya da bir haneye konulursa hırsızdan muhafazada olunur. Bunu üzerinde taşıyan kimseye saldırsalar dahi onu yenmeye kadir olamazlar. Bir haneye veya iş yerine konulursa yanmaktan ve ateşten emin olunur. Bütün o belde yansa bile o mekana zarar erişmez ve muhafazada olur. Bu sure bir kap içerisine yazılıp üzerine su konulur. Bedeninde yanma olan kimse bu suyla yıkanırsa hararet zail olur. Yunus suresi Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Bir muhafazaya konulup bir haneye konulur. Bütün halk o hane halkını itham etse bile her türlü itham ve iftiradan aklanırlar. Onlar lehine deliller zuhur eder. Bu sure bakır bir kap içerisine yazılır, hırsızlığından şüphelenilen kimselerin isimleri de eklenip suyuyla bu kapta hamur yapılır. Bu hamurdan ekmek yapılır, şüpheli kimselere verilir. Hırsız olan kimse bu lokmayı kesinlikle yutamaz ve suçu ortaya çıkar. Hud suresi Bu sure ceylan derisi üzerine yazılıp üstte taşınırsa Hak teala o kimseye güç ve kuvvet bahşeder. Yüz kişiyle mücadeleye girse onları yener, galip olur. Onunla mücadele eden kaybeder ve korkuya düşer, kuvveti zayıflar. Aynı şekilde yazılıp üstte taşınmaya devam edilirse, taşıyan kimseyi her gören onun celal ve heybetinden korkuya kapılır. Huzurunda hiç kimse onun aleyhinde konuşmaya cesaret edemez. Yine taşıyan kimse bir na’ra atarsa işiten kimsenin ödü kopar. Zaferanla yazılıp üç gün sabah ve akşamda suyu içilirse kalbi kuvvetlenir. Gecede ve gündüzde hiçbir zaman, vahşi hayvanlar arasında kalsa bile korkuya düşmez.

Recently converted files (publicly available):